Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Doubravka,
ztra Ilona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Bylo, nebylo…
aneb historie jednoho manelství
 
„Trojku, dej tam trojku!“, val mj manel jako ranný jelen v íji.
Zaal se mn sápat po volantu, a svými dolními konetinami zaal okupovat mj prostor pro mé nohy, a pro v té chvíli „mou“  brzdu, „mou“  spojku a „mj“ plyn.
Jeliko tahle idyla u trvala nkolik desítek nepedstaviteln dlouhých minut, byla jsem jako vdy rozrušená, vzteklá, a zmatená.
 
Naptí a nervozita byly o to vtší, e dnes jsem byla po prvé pipuštna jako idi v našem u ti msíce novém aut. Nebylo to z milosti Boí, ani z milosti mého manela, ale jen z nutnosti, nebo mj manel na práv probhlé návštv poil alkohol...
 
U v naší starovké škodovce jsem si uila své, ale jeliko byla stará, opotebovaná, asi stejnou mrou, jako já, nebylo to takové fortissimo, jako práv te. 
Jeliko azení v naší škodovce bylo úpln jiné, ne v tomto pro m vrcholn nesympatickém aut, zazmatkovala jsem ukázkov, a místo trojky tam rvala zejm nco úpln jiného. Trénovala jsem sice doma v kesle s vaekou, zapíchlou v ohbí opráku, letitá praxe však udlala v krizi své. 
Ozval se hysterický výkik mého mue, a piblin stejn hysterickým zvukem protestovalo i to blbé auto.
 
Práv zejm vyprchal poslední zbyteek lásky a citu mého mue ke mn (po patnácti letech manelství), nebo se mn chystal zabít, anebo aspo pizabít…
Ji díve jsem pokládala ízení auta v situaci, kdy vedle sedí mj mu, za poloviní sebevradu.
Ze m asi práv vyprchala poslední kapika moudrosti, velkorysosti a shovívavosti.
Struný výet následujících pevratných moment v ivot mém, mého mue a i našich dtí byly dsledkem této jediné, malé, a pece startující epochální chvíli.
 
Zastavila jsem. Zrovna jsme se nacházeli na jedné z boních cest na pedmstí, drobn snilo, nikde ani iváka. Mobily byly ješt „na houbách“.
Vystoupila jsem z auta, a ped zabouchnutím dvíek jsem pronesla kupodivu ledov klidným hlasem:
„Kdy se ti to nelíbí, i si sám!“
Otoila jsem se, a náhoda, jako ostatn v peváné ásti našich ivot tomu chtla, e kolem projídlo njaké zbloudilé auto. Mávla jsem, auto zastavilo, já jsem nastoupila, a v píjemném hovoru s tehdy neznámým muem jsem se nechala dovést a dom.
Vbec jsem v tu chvíli nepemýšlela, co si manel pone na pomrn opuštné cest s alkoholem, smíchaným s krví, navíc bez kabátu, který lehkomysln zanechal na míst svého poívání alkoholických nápoj.
 
Ale on si, bohuel, poal.
 
Usedl za volant, jel, naboural do stromu, se štstím nulového ranní, idiák mu vzali.
Od té doby ho do práce vozila jeho kolegyn, která „to mla po cest“.
Po pl roce jsme se rozvedli, manel si vzal kolegyni, a já dodnes iji s muem, který mne tehdy odvezl z té zapadlé lesní pšinky dom.
Dnes je manel po druhé rozvedený (asi taky blb adila). Mj partner mn  nekecá do ízení ani auta, ani domácnosti, kabáty nezapomíná, alkohol pije s mírou, a hlavn se zbyten nevzteká. A já vzpomínám jak to vlastn všechno zaalo.
“Trojku, dej tam trojku!“ val tehdy mj manel jako ranný jelen v íji.
Dagmar Jarošová
Bylo, nebylo...(6) le
Bylo, nebylo...(7) pravda
Bylo, nebylo... (8) pravdaKomente
Posledn koment: 05.03.2007  15:59
 Datum
Jmno
Tma
 05.03.  15:59 Jaroslav pokiven zrcadlo se vydv za to jedin prav
 02.03.  11:10 Ludmila T
 02.03.  10:49 Mila Nov esk rarita?
 02.03.  09:44 Bobo :-)))