Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jchym,
ztra Petra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ - Pojte si hrát!


12. cviení
Ilustrujeme - malujeme

 


 

Seriál „Byliná“ bude pokraovat novými lánky. To je další velké téma pro vás a mete se mimo jiné zapojit také do „Ilustrace byliná“.


Zde je seznam prvních pipravovaných díl:

  -   Bylinky pro jarní oistu                          

  -   Síla strom

  -   ekanka eká v prachu cest

  -   Šalvj – léivá síla

  -   Kopiva dvoudomá

  -   esnek medvdí 

  -   Bylinky na naše revma


Mezi tyto pipravené díly však mete zaadit i celý vlastní námt lánku (viz námt níe).


Na probhlé díly Byliná se mete podívat ZDE

 

A te ji jeden vypracovaný námt bylináe:


 

 


Levný lék proti chipce

 

Zda psobí, o tom se pesvdte sami


… tak jsem vyuila malvky. Dostala jsem po internetu lánek o cibuli. Je tak trošku jako, ne z minulého, ale pedminulého století. Není tam ani který léka to radí, ani odkud je staený. Jenom taková zajímavost. Ale nco mu chyblo. Obrázky! Ty co byly k nmu staené se mi moc nelíbily, dokreslila jsem si je sama :-)


Protoe vím spíš jednoduchým vcem, posílám také ostatním, kteí ve velkém potu ví pírodním lékm
.


Rada proti chipce, která je úinná (kdo ví) a nestojí mnoho.
V roce 1919, kdy chipka zabila víc ne 40 milion lidí, jeden léka navštívil adu rodin s dotazem, jestli potebují pomoc proti chipce. Mnozí u byli nakaení, mnozí u zemeli.


Léka jednou potkal sedláka a k jeho pekvapení byli všichni z rodiny zdraví. Kdy se léka zeptal, co dlají jinak ne ostatní, selka mu odpovdla, e do místností dali nádoby s neoloupanou cibulí. Léka jí pochopiteln nevil a pral se, jestli by mu dali jednu jejich cibuli, aby si ji prohlédl pod mikroskopem. Dali mu ji a on ji prohlédl, našel na ní viry chipky. Cibule evidentn pohltila všechny bakterie a uchránila rodinu zdravou.


Slyšela to jedna kadenice a v provozovn postavila nkolik hrnk s cibulí a jako zázrakem nikdo z personálu se nenakazil chipkou, akoliv byli nechránni ve stálém ve styku se zákazníky. Protoe je to laciná vc, vyplatí se zkusit to jak doma tak v zamstnání a uvidí se, jestli to bude úinkovat.


My jsme to udlali a chipku jsme opravdu nedostali. Kdy to pome tob a tvým blízkým ke zdraví, je to pro vás nejlepší. Kdy náhodou nkdo onemocní, stejn moc neztratíš, jen nco drobných za cibuli.

Mirka Jurinová

 

 

Námty kursist a rekapitulace úkol:

  -   Zahrádka na deset zpsob

  -   Poád tu máme ješt jaro…

  -   Procviování matka moudrosti/opakování cviení

  -   Kreslíme s vnouaty

  -   Ilustrace byliná

  -   Nálady – radost/smutek/zlost


Plním slib a dávám avízo na další témata:

Píšt bude 30. dubna - arodjnice nastartují košata a nastane "Filipojakubská noc" a s ní ilustrace povídání Jany Muroové.

14. kvtna se dostanou na adu – Vodárny Jitky Pokorné.

 


Uitené pomcky k malování:
Lekce prvního roníku Malování ve Windows 
Lekce druhého roníku Malování ve Windows

Program Malování – Popis prostedí programu Malování (Roman Pech)

Grafický editor Malování

Jak namalovat obraz (PaedDr. Hana Horská)

Práce s programem malování (Mgr. Petr Koní)

 

Pozn.: Stále se dotazujete, zda bude další spolené, cílené malování. Já vím, je to tké a nezábavné uit se sami. Pokud se vás sejde alespo deset, tak to spolen opt rozjedeme. Kdo má zájem o spolené kreslení, napište na info@seniortip.cz pihlášku. Nkteí jste se ji pihlásili v minulosti, pihlášku ale zopakujte, protoe u nemusí být aktuální. Uvidíme...

 

Ludmila Holubová