Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se budeme snait zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi budeme popisovat djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz   Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
Jsou to vzpomínky na píhody, které jsem proívala a proívám s malým  Vietnámkem Taiem, jeho douuji eštinu. Já moje vyprávní nazývám "taioviny"…
 
Tai a puberta
 
Abych vám ekla pravdu, nevím, jak dlouho ješt budu mít o em psát. Tai, ješt ped msícem milý, trochu naivní kluk, který - a o dva roky starší ne spoluáci - dobe zapadal mezi primány, se zaal mnit. Jene ta promna nepišla polehouku pomalouku. Naopak! Piblíila se skokem.
 
 Ješt ped tymi pti týdny mne Tai bavil informacemi tohoto typu:
„Zítra zase fyzika. To hrza!“pronesl znechucen, kdy si po hodin ukládal vci do batohu. „Jakápak hrza?“ divila jsem se. „Vdy fyziku pece máš rád…aspo jsi to íkal!“
„No jo, mám,“ pipustil, „ale kdy pan profesor poád ptá!“ Zamyslel se a dodal: „Ale on ptá píjemn!“ Pak se zamyslel ješt jednou a úvahu dokonil: „Kdy on ptá, co je fyzika, já poád odpovím: Fyzika je ivot. A dóóóbrý!“ A roztáhl pusu od ucha k uchu.
 
Jene pak Tai onemocnl planými neštovicemi, skoro msíc jsme se nevidli – a na minulou hodinu pišel nkdo úpln jiný – sice Tai, ale s úpln  jinými projevy, gesty a hlavn názory… Prost puberák jako vyšitý!
 
Poprvé naše kordy o sebe zazvonily, kdy se zeptal, jestli bychom dnes místo tradiního diktátu a jazykového rozboru nemohli psát slohovku, kterou dostali za domácí úkol.
„Dobe, Tai,“ povídám, „ale musíš mi íct, co máš vlastn psát.“
„Já névim!“ prohlásí s bohorovným klidem.
To mne u trochu nadzvedlo na idli. „Jak névim? Uka mi, jak máš zapsané zadání úlohy!“povídám a tváím se písn.
Taie to však naprosto nevyvede z míry : „Némam. Asi nkde ztratil…“ To bylo nco na mne! Okamit ho „stavím do lat“ : „No dovol! A jak tedy chceš pracovat, kdy ani nevíš, co máš vlastn dlat?!“ Podíval se na mne jako na doráející mouchu a vypravil ze sebe: „Nooo….njaká popis…nebo co…“ 
„Tak zaprvé je popis rodu muského a zadruhé  popis je mnoho-budovy, místnosti, vci, osoby…Který popis tedy máš psát?“ snaím se dopátrat pesného zadání. 
„Névim,“ zní nevzrušená odpov.
Dochází mi u trplivost, a tak se zatváím hodn kantorsky: „Tak, milý Tai, bu si honem vzpomeneš, co máš vlastn psát, nebo úlohu budeš dlat doma sám a my se te pustíme do diktátu!“ To s Taiem konen trochu hnulo. Poškrabal se pemýšliv ve vlasech, vyrobil si na hlav pkné vrabí hnízdo a konen z nho vypadlo: „Povídala paní profesorká…eba maminka nebo tatínek!“
„Aha, tak popis osoby,“ oddychla jsem si.
„Nooo…však íkám!“podíval se na mne Tai  udiven – a z jeho výrazu bylo jasné, e si myslí nco o mentáln opodných kantorkách.  ( Jak jsme psali popis, to zaslouí  vlastní kapitolku…)
 
Kdy byla úloha hotová, ptám se pro jistotu: „A Tai, uivu z mluvnice rozumíš? Nebrali jste nco nového?“
„Róóózumím!“ pikyvuje horliv hlavou. „Ona paní profesorká poád není ve škole, poád na njaká sout!“ stuje si.
„A to t tak mrzí, e nemáte eštinu?“ divím se nedviv. 
„Nooo! My máme pak i hodiny po sob ta hnsná matematika!“protáhl zhnusen.
„Slyším dobe? Matematika e je hnusná?!“ nevím svým uším. „Vdy nedávno jsi mi íkal, e si dvojku z ní zlepšíš na jedniku!“ 
Ušklíbne se, trhne ramenem a íká: „To já ne, to chce maminka!“ Kdy vidí, e mi vyrazil dech, trochu svoje tvrzení  „zmkí“: „M te víc baví zempis! …Taky dobrý, ne?“
 
Jo,jo! I Taie u dostihla puberta.
Míla Nová
Další lánky autorky:
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
Taioviny - 7
Taioviny - 8
Taioviny - 9
Taioviny - 10
Taioviny - 11
Taioviny - 12
Taioviny - 13
Taioviny - 14
Taioviny - 15
 
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
Jazykový koutek - malý testík
Jazykový koutek - podmiovací zpsob