Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Putování Pobaltím - 6
 
KURESSAARE
Ráno nás na SAAREMAA vzbudilo sluníko, díky nmu byl ostrov hned ješt krásnjší. Snídan si nezadala s veeí a hned po ní jsme vyrazili do msta. Chtli jsme navštívit vlastivdné muzeum umístné v hradu, ale to otvíralo a v 10 hodin. A tak jsme šli dobýt Kuressaare. Byl pátek, a proto se na prostranství vedle radnice rozloilo bezpoet trhovc, kteí zaali útoit na naše city, ale hlavn penenky - zvlášt kdy zjistili, e"my govorim po russki". No a odolat šlo opravdu tko, protoe nad pestrostí nabídky rukodlných výrobk srdce plesalo. Pedevším tam bylo mnoství devných výrobk, pi jejich zhotovování místní umlci pouili neekan pkné jalovcové devo. Pvabné byly i devné hraky. Takový datel v ivotní velikosti potahovaný za provázek kloval do bezového polínka, a jiskry lítaly. Ze spousty výrobk pletených z oví vlny, ozdobených místními vzory, si mohl vybrat kadý. A co tam nejvíc"letlo"? Pona! Ba dokonce se tam našly i sklenné miniaturní figurky zvíátek, mezi nimi dva pejsci, take také moje sbratelská váše byla uspokojena. A krom pejsk jsme si odnášeli i pkné jalovcové prkénko s mozaikovým povrchem. Ale to u na vi jednoho z místních kostel odbíjela desátá, a tak jsme se vydali za historií. Jak u jsem díve psala, kuressaarský hrad pochází z 13.století - u tehdy tady bylo biskupství. Hrad je vlastn vodní tvrzí a psobí velmi masivním dojmem. Pi pohledu na nj lovk snadno uví, e na Saaremaa vstupovala cizí vojska vdy jako na poslední území. Však ostrov je také povstný svou nezávislostí a rázovitostí. Snad i proto se tu zachovaly starobylé zemdlské usedlosti, které spolu s vtrnými mlýny neoddliteln patí do zdejší krajiny. Ale o tom více a za chvíli, te jsme ješt v hradu. Ten je velmi pkn opraven a djiny ostrova jsou tam zachyceny od tch nejstarších a po dobu nedávno minulou. Nechybí ani prostory pro umleckou galerii. A nelze zapomenout ani na pohled na msto a jeho okolí, který se nám naskytl z hradeb.
 
SBOHEM, SAAREMAA!
S pohostinným mstem jsme se louili neradi, ale ekaly nás ješt další ostrovní zajímavosti. Autobus nás unášel krásnou, rázovitou, vtšinou liduprázdnou krajinou,  ní pevaovaly lesy. Cesty byly sice ponkud prašné, ale nad tím jsme mávli rukou. Obdivovali jsme se skupin majestátných vtrných mlýn u vesniky Angla. Ty jsou dnes u jen turistickou atrakcí, ale v minulosti na ostrov mlelo obilí na 800 takových krasavc. Vtrný mlýn nechybl ani ve skanzenu - estonské selské usedlosti Mihkli, míst naší další zastávky. Potom jsme se vydali k moskému pobeí, kde jsme zhlédli "bílé útesy saaremské" tvoené dolomity. Z tohoto materiálu byla i vtšina suvenýr, které nám tu nabízeli. Nato jsme zamíili k jezírku, které vzniklo v kráteru, jen utvoil meteorit spadnuvší sem kdysi ped 5000 lety. A pak u jen zpt krásnou ostrovní krajinou do pístavu na trajekt, který nás ml odvézt na estonskou pevninu. Pi zpátení plavb bylo moe klidné, tpytilo se v paprscích pomalu zapadajícího slunce a nám se vbec nechtlo odjídt... Sbohem,Saaremaa!
Text a foto: Míla Nová
Popisky k foto:
Jeden z kostel v Kuressaare
Na trišti
Vtrní krasavci
Skanzen - selská usedlost Mihle
Saaremské dolomity
 
Pobaltí - 1
Pobaltí - 2
Pobaltí - 3
Pobaltí - 4
Pobaltí - 5
 
 
Není nad slušivý sestih...
Nesušte se u sloupu!
Zázrané uzdravení
Doktorky Bolíto
asy se mní
No a?
"Zloin" a trest
Vtip se musí umt podat!
okoláda
Tlocvina a já
Nad roklí
Všude íhá nebezpeí
Létající kruh
Jak to vlastn zaalo...
Zpívám jen v sebeobran