Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kamila,
ztra Laura.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
Pedpony s-, z-, vz-
 
aneb  Vzchopíme se, sebereme všechny síly , budeme sledovat Jazykové koutky a asem zmoudíme!
 
Pedpona s- / se-  naznauje ti základní smry:
1. shora dol,  nap.slétnout ze stromu na zem, spadnout do trávy, skutálet se ze stolu,
                         sklonit se ped nkým, sníit sedlo na kole
 
2. z povrchu pry, nap. smazat tabuli, sklidit ze stolu, setít prach z nábytku, sedít si ki…
 
3. dohromady, k sob, nap. shromádit se na námstí, sbírat houby do košíku, slepit
                                      rozbitou vázu, sbít prkýnka k sob, spátelit se, obanské sdruení,
                                     dtská skládanka…
 
 
Pedpona z- / ze-  oznauje :
 
1. dokonení dje, nap. zhasnout lampu, zlomit hlku, zkrátit sukni, zniit nepítele,zklamat
                               nkoho…
 
2. stát se nebo uinit njakým, nap. jablko zervivlo, slunce zervenalo, vkem jsme
                                                 zmoudeli, šlechtic zchudl, zbarvil se doervena … všechno
                                                 zlehoval, zvýraznil nadpis, zešikmil stny…
 
 
Pedpona vz- znaí smr vzhru, nap. vztyit vlajku, k se vzepjal, holubi vzlétli,
                                                         vzchopil se a pokraoval v cest, vzpomnl si na to,
                                                         holavina se vznítila, mluvit vzrušen, vzhlédnout
                                                         k obloze …
 
 
PAMATUJTE!
SHLÉDNOUT, SHLÍET  z ve, z rozhledny do údolí, do kraje…= DOL
ZHLÉDNOUT FILM, ZHLÍET SE V ZRCADLE = PROHLÉDNOUT SI
VZHLÉDNOUT k nebi, VZHLÍET K NKOMU VZHRU
 
POZOR! Nkterá slova se z pravidel vymykají, a je tedy teba si jejich pravopis prost zapamatovat:
stmívat se, strávit ( potravu i as), spasit, spáchat (trestný in), stovat si (na nkoho), schovat se, skonit, stýskat si/se,
zkoumat,zkumavka, zkoušet, zpívat,zpv, zpsobit,  zídit, zpov,
vstát, vstávat ( zde se jedná pouze o pedponu v-:  v + stát,  v + stávat )
 
Píšt si pipomeneme  dvojice slov zaínající na s- , z-, u nich pedpona mní význam slova.
 
Míla Nová
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
Taioviny - 7
Taioviny - 8
Taioviny - 9
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z