Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jan ehounek

Pipravil adu text turistických prvodc a historických pojednání, nkolik desítek text vnovaných djinám msta i regionálním osobnostem, publikoval v novinách a asopisech. Píše kníky, peván literaturu faktu a pohádky.

Narodil se v eské Líp, v šesti letech se rodina pesthovala do Nymburka, kde vychodil základní školu a vyuil se elektrikáem. Pi zamstnání vystudoval stední školu. Pracoval postupn jako elektriká, provozní vedoucí a pracovník kulturního domu. Po roce 1989 pracoval jako noviná v regionálních novinách, stal se šéfredaktorem týdeníku Nymbursko, posléze šéfredaktorem a vydavatelem týdeníku Polabské listy, šéfredaktorem Stedoeských list. urnalistice se vnuje jako volný noviná – spolupracuje s adou asopis a rozhlasových stanic.

Je lenem Obce spisovatel, Klubu autor literatury faktu, Klubu autor literatury pro dti a Spolku eských bibliofil.

Zaloil regionální nakladatelství Kaplanka, v nm vydává knihy z vlastní tvory a knihy svých pátel.

Všechny lánky autora:

Víly opravdu existují
Šastné manelství

Svdecký vrch Chotuc
Nadpirozená záhada po smrti Jeábka
Mnohoocí lidé

Mecenáši vymeli, sponzoi se promnili
Nadpirozená záhada po smrti Jeábka
utínkova Sahara v Polabí
Jak se Soa zklamala v teoretikovi sexu
Asi nejsem duševn zdráv
Lázeské milostn dobrodruství
Pedobraz všech pábitel - Josef Hrabal
Jak jsem nasazoval ivot za kamaráda
Jak Bobovi pibylo nco v kalhotách

Jak Janeek strávil chvilku pod stanem
Nezapomenutelná derniéra
Jak jsem si poídil Bublinku
Horenaté sny
Vánoce s bleskem
Politik

Trojnásobný vítz Velké pardubické
Výlet za eskou historií k sousedm
Zázraná kvítka / kostival
Barokní stavitel František Ignác de Preé
Uctivý sluebník
Pohnutá histiroe obrazu A. Muchy

Bu chvála barbarm Ainum!
Co obnášelo psaní Uliníku
Jak jsem se stal slavným v obchoáku
Beranovo školení
Vzpomínka na strýce Pepina
Starosti prostatika
Záitky fotografovy
Tradice zícených tribun
Marie Thrun-Taxis
Za pohádkami do Svotojíského lesa
Zázraná kvítka - Pupalka
Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník...
Tisíciletá lípa vzpomíná
Nco mu pibylo v kalhotách

Padre di Boemo
Moje nešastná tináctka
Milostné dopisy po sezón

Okupace letišt Boí dar v Milovicích
První eský arcibiskup, který vyšel z lidu
Jak mne dípíeska dovedla a tam

Vynálezce tsnopisu Jean Félicité Coulon – Thévenot
Matj Rössler - pokrokový knz a slavný ovocná
Pohádky z kerského lesa
Antonín Engel, architekt a urbanista
Mikuláš nese mráz...

Na Štdrý veer hvzdiky...
Brigádní generál Karel Kutlvašr
Nejkrásnjší slovo

Poslední Pemyslovna na eském trn
Ideální politik Lojza
Pedobraz hrdiny Slavnostní snenek
Jak lze snadno zhubnout
Jak to je s vymyšlenými jmény
Kdyby tak soudruh vedoucí vdl
Rozpolcený básník
Jak jsem se zaslouil o proslavení...

Jak to bylo s pítoky
Nkolik literárních nej...
Jak mne Ferda zachránil
Ve tíd byl rachot
Lingvistické rozjímání ve vzpomínce na...
Pozvánka na zámek Loue

Jak vládce pírody Gothard ztrestal...
Jak rytí Zlohnv vybudoval Kuncberk
Jak arodjnice naštvaly Tondu Krála

Vyhezlá plotýnka
Odborník na topení je v Táboe
František Xaver
Miroslav Macháek, herec a reisér