Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kamila,
ztra Laura.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
Pedloky a z
 
aneb  Jsem jelen z toho, kdy se píše  s  a kdy  z , a nejsem  s to na to pijít !
 
Jako základní pouku si zapamatujeme, e ve 2.pád (z koho, z eho?)  píšeme pedloku z/ze, nap. nábytek  ze deva, létat z kvtu na kvt, pocházet z Brna, vstát z laviky, spadnout z kon, pijet z dovolené, kiet z plna hrdla …
 
Pouze tehdy, kdy chceme zdraznit odlišení  smru shora dol nebo z povrchu pry od smru zevnit ven, meme v tchto pípadech pouít i v 2.pád pedloku s.
Srovnejte:
Sundej kufr se skín. (je nahoe na skíni) X  Vyndej kabát ze skín. (je ve skíni)
Uti prach se stolu. (je na stole)  X  Vyndej knihu ze stolu. (je ve stole-v zásuvce) 
 
ALE ! Pedloka z je ve 2.pád vdy  správn!
 
7.pád ( s kým, s ím?)  VDY píšeme pedloku s/se , nap. jít s bratrem, mluvit s manelem, hospodait s penzi, bojovat s leností, udlat nco s potšením, komunikovat s nimi
 
POZOR!  Je teba si zapamatovat pravopis dvou (dnes ji kniních) výraz:
kdo s koho (= kdo zvítzí?)
být s to (= být schopen)
 
Co se týká výslovnosti, v tchto slovech vesms zachováváme výslovnost zdvojenou, protoe pi zjednodušené výslovnosti by došlo ke zmn nebo aspo zkreslení významu.
 
POZOR!   Pravopis nkterých slov si musíme prost zapamatovat, nap. mkký. Pak existuje celá ada slov, v nich se souhláskové skupiny asto píší špatn pod vlivem nedbalé výslovnosti, nap.: který, hebík, pjit, srdce, dcera, dbán,švestka
 
Jestlie odvozujeme pídavná jména  píponou  -ský (která se v mnoném ísle mní na zmkené -ští), dáváme pozor na pravopis:
Krkonoše – krkonošský – krkonošš
Aš – ašský – ašš
Francouz – francouzský – francouzští
Paí – paíský – paíští
 
Jestlie je základ (koen) zakonen na –s, -c, pak místo –ský pidáváme pouze –ký:
Brandýs – brandýský – brandýští
Odsa – odský – odští
Hradec – hradecký – hradetí
kupec – kupecký – kupetí
 
Dále si PAMATUJME:
dít –  dtský - dtství ,
ALE  dcko, zvíecký, zvíectvo, kníectví  (zde se pravopis ustálil na základ výslovnosti)
Míla Nová
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
Taioviny - 7
Taioviny - 8
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky