Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se budeme snait zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi budeme popisovat djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz   Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
Taioviny
„Praštný“ Tai

Minulý týden se Tai velmi tšil na úterý. Mli jet v rámci výuky zempisu na exkurzi do brnnského planetária. Cíl jejich cesty mi Tai vysvtlil slovy: „Pojedeme na výlet tam, jak ty planetá bhá okolo…Já tším!“ No a kdy se Tai na nco moc tší, stává se z nho hyperaktivní dít. Ani tentokrát to nebylo jiné. Tai sedl na idli, jako by to byla havá plotna, stále mu nco padalo a hlavn jeho myšlenky létaly pesn tam, kam nemly. To se samozejm odráelo i na kvalit diktátu, který psal.Pletl se neustále, psal nesmysly a kadý nesmysl, který stvoil, ho rozesmál a musel ho náleit okomentovat. Kdy u ponkolikáté nemohl napoprvé „trefit“ slovo, které jsem mu diktovala, a kadý ádek se honosil aspo dvma nkolikrát peškrtnutými slovy, došla mi trplivost a písným hlasem mu íkám: „Tai, ty jsi dnes opravdu praštný!“ Nový výraz ho viditeln zaujal a- jak je u nho zvykem- hned chtl vdt, co znamená „být praštný“. Moje vysvtlení vyvolalo další Taiv záchvat veselí. A se dosyta vyehtal, povídá mi:“Jóóó! Já praštný u od prázdniny! Já na táboe spal v chatká dole na postel a nahoe jeden týpek,co dlal poád blllbosti. A najednou jeho postel rozsypala a m praštilo moc jeho prkýnka!“ Pak se zasmušil a dokonil prázdninovou vzpomínku:“ A prkýnka do hlava móóóc bolí!“

Nezbylo mi ne kapitulovat. Taiovo dnešní chování bylo pece následkem „váného“ zranní!

Tai a pestávka

„Ve škole je nuda!“prohlásil vera Tai neekan.  „Nuda?“podivila jsem se.“Ty se ve škole nemáš co nudit, naopak- musíš být v hodinách poád ve stehu, aby ti nic neuteklo, abys všemu porozuml!“ „No nééé v hodiná…to já ekl špatn. O pestávka!“upesoval Tai svoje sdlení. „Prosím t, to mi nepovídej, e s kluky o pestávkách neádíte!“nechtla jsem mu vit. „Jooo, kluci ádí!“ kýval Tai horliv hlavou, ale hned upesnil :“Ale já ne!“ Podívala jsem se na nho nedviv. Tai nemá ve zvyku ze sebe dlat neviátko, tak pro te tvrdí,e se núastní klukovských pestávkových divokých akcí? „Jak to, e ty ne?“ pokrauji tedy ve výslechu. „Ty se ješt o pestávce uíš do další hodiny?“ „Nééé! Já chystám!“ snaí se mi záhadu vysvtlit. „Co chystáš?“nechápu. „No sešit, kníka,pero a tááák…“ „Prosím t, a to chystáš celou pestávku?“ vrtím hlavou. „Ano. Nkdy taky nestíhnu,“ pitaká Tai. „Tak tohle mi prosím vysvtli, jak  je moné chystat sešit,uebnici a psací poteby celou pestávku!“ rezignuji konen. „Já to pšece hledám!“ „Prosím t, a kde to hledáš, kdy máš všechno v batohu?“nestaím se divit. „No ale víte, jaký mám v batoh bo…..binec?“dokonil ctnostn.

Míla Nová