Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím (ne bude zprovoznna funkce blogu) to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
Narodil se mi toti bratíek....
 
Zmizení
 
Moje vzpomínky mly za sebou následovat chronologicky, ale moje pam rozhodla jinak. Následující vzpomínka by mla mít svoje místo hned nkde na zaátku "bratíkovského" období, jene v mé pamti se "vylíhla" a te...
 
Liborek tehdy neml ani celý rok. Sám ješt nechodil, ale ml-li v blízkosti pevnou oporu, nejlépe gau i postel, dokázal se docela rychle postavit. A vzdálenosti, ty pekonával tetí kosmickou po kolenou. Jako správné batole bráška  kadé odpoledne hodinku dv spával. Maminka ho vdy uloila do chromované postýlky stojící v lonici hned vedle dveí vedoucích na maliký balkon, na dosah od manelských postelí rodi. Postýlka byla na obou bocích opatena síkou (v tomto pípad rovou, nebo postýlku Liborek poddil po mn), která se pomocí tye dala zvednout a do nejvyšší polohy a mla být zárukou, e dátko z postýlky nevypadne ani ji samo neopustí. Zárukou byla, ale jen do onoho záijového odpoledne...
 
Maminka v kuchyni ehlila, já jí "pomáhala" dtskou ehlikou a Liborek spal v lonici. Maminka na nho sice asi po pl hodin nahlédla, ale te u spal víc ne hodinu, a proto m pobídla: "Milunko, b se podívat, jestli Liborek ješt není vzhru. Ale potichouku, a ho nevzbudíš, kdyby spal. Docela by se mi hodila ješt tvrthodinka klidu, abych doehlila prádlo."Jsouc pamtliva mamininých slov plíila jsem se jako koka a opatrn pootevela dvee do lonice. Stoupala jsem si na špiky, natahovala krek, ale do postýlky jsem ze dveí nevidla. Kradla jsem se tedy po špikách a k postýlce.
Ale - co to?!
Polštáek pomakaný, pokrývka skopaná v rohu postýlky, modrobílá deka, k ní se bráška vdy tulil ped usnutím, opuštná - a bráška nikde!  "Mamíííííí!!!" spustila jsem jako siréna a uhánla zpátky do kuchyn.
"Liborek se ztratil!"
"Jak - ztratil?" podívala se na mne nechápav maminka. Na chvíli ztuhla, pak upustila ehliku a rozbhla se do lonice. Piskoila k postýlce a zaala protepávat pokrývku, jako by doufala, e brášku vytepe. Rychlým pohledem si ovila, e dvee na balkon jsou pooteveny jen na škvíru a bezpen zajištny hákem, a pak zaala bloudit oima kolem sebe. A tu její pohled padl na dolní roh pravé boní síky. e jsme si ob nevšimly! Síka byla umn rozpletena a zela v ní díra, kterou by se protáhla i vtší "vazba", ne byl mj sotva roní bráška. Maminka se sehnula a zapátrala pohledem pod manelskými postelemi. Vzáptí padla na kolena a její ruce i hlava zmizely pod postelí. Koukala jsem s otevenou pusou a oima navrch hlavy. Ale jen co se maminka zpod postele vysoukala, rozzáila jsem se jako sluníko. Maminka drela v rukou "ztraceného" brášku - stoený do klubíka, s palekem v puse ml plnoc. Nevzbudilo ho, ani kdy ho maminka uloila zase zpt do postýlky. A a se vyspal dorova, pedvedl nám obma i tatínkovi, který u podrobnosti znal ode mne, jakým zpsobem svj "útk" realizoval. Jen jsme ho poloili do postýlky a zvedli síku, bleskov byl na kolenou a po nich u otvoru. Tam se vytoil, naped do díry stril ob noky, pak zadeek ádn vycpaný plenkami a potom u to šlo samo.
A jak povstala osudná díra? No, chlapeek se zejm pedasn probudil a nikdo se mu nevnoval, take se nudil. Ze síky asi visela uvolnná tkanika, a tak se chlapeek s pílí hodnou lepší vci pustil do rozplétání. A výsledek dokázal, e mám opravdu zruného brášku...
 
Míla Nová
Co jsem to vlastn chtla (1)
Co jsem to vlastn chtla (2)
Co jsem to vlastn chtla (3)