Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Horymr,
ztra Bedich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Spolenost senior vznikla poátkem roku 1999 jako jedna ze sekcí Nadaního  fondu Apeiron. Ve svém statutu si stanovila jako jedno z hlavních témat pomoc seniorm pi  jejich zapojování do spoleenských aktivit. V roce 2015 se Spolenost senior transformovala do nové formy a to jako zapsaný spolek.
Z pohledu zájmu senior si stanovila Spolenost senior cíl  – podílet se mimo jiné na tvorb projektu Národního programu pípravy na stárnutí populace, který se týká všech oblastí ivota a to nejen senior.
 
Stárnutí populace je výzvou  pro celou spolenost. Aktivita a vzdlávání  v seniorském vku i po pekroení hranice dchodového vku me být významným pínosem a tento trend bude pedevším odráet zvýšenou schopnost starších lidí zstat aktivní ve spolenosti.  Celá naše spolenost stojí i ped  výzvou - pestat podvdom odsouvat starší generaci na okraj spolenosti, ale naopak hledat cesty, jak ji do ní integrovat.  Jeden ze smr je práv zapojení  starší generace do aktivit v mnoha oblastech.

V rámci ankety Nejlepší senioi roce 2015 byl klub Spolenosti senior vyhlášen nejlepším klubem ve mst. Cenu z rukou primátora msta Ostravy, pevzala pedsedkyn klubu Ing. Ludmila Holubová.


 


Na snímku zleva: námstek primátora Ing. Zbynk Praák, Ph.D., Ing. Ludmila Holubová, primátor msta Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA
 
ídícím organem je „Rada“ spolku
lenové rady:
 
Pedseda
Ing. Ludmila Holubová

Místopedseda
Jana Stöhrová

len rady
Jana Hrnárková
Sylva urdová
Marie Kalinová
 
                                                  
IO 265 95 982
Datum registrace: 26. ervna 2002, registrována Ministerstvem vnitra R jako obanské sdruení, zakládané podle zákona .83/1990 Sb.
íslo útu a název penního ústavu:179618360/0300 - SOB,a.s. divize Poštovní spoitelna, expozitura Ostrava,  28. íjna 150,  702 00  Ostrava
 
Kontaktní telefon:
728 466 105 ;  724 276 672 
Kontaktní e-mail: info@seniortip.cz
 
Hlavní programové aktivity:
Klubová innost
Vzdlávací innost
Vydávání asopisu SeniorTip
Provozování webové stránky http://www.seniortip.cz/