Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se budeme snait zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi budeme popisovat djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz   Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
Taioviny
Tai a taje eštiny

Dnes m Tai zase jednou dostal!  Pihasil si to s úsmvem na tvái a u ve dveích hlásil, e dostal na diktát „dvójka“ a hned se ubezpeoval: „To je dóbry,ne? Já sem sebe hrrrdy!“ Pochválila jsem ho samozejm, vysvtlila mu, e je hrdý na sebe, ne sebe, a pustili jsme se do diktátu. Byl to úryvek z bajky Lev a myš. Jene úryvky z neho, to není nic, co by Taie uspokojilo. Musela jsem nejprve bajku vyprávt celou a prodiskutovat, pro by od lva nebylo velkorysé, kdyby myš seral. Chyb tentokrát moc neudlal, ale havaroval na slov „malicherný“. Kdy jsme na n narazili v textu, udlala jsem mu pednášku o jeho významu. On sice kýval, ale význam urit nepochopil, protoe v jeho podání bylo napsáno „malý cherný“…Na mj dotaz, co to má být, odpovdl: „Nooo…malý, tomu pšece rozumíte, ne? A cherný? …Já asi udlal chyba. erný mlo být!“A tak následovala druhá pednáška…

Kdy jsme diktát dopsali a Tai si ho ml ješt jednou peíst samostatn, vybafl na mne znenadání:“A co známená upimná soustrast?“ I dala jsem se do vysvtlování, co to slovní spojení znamená a e upímná soustrast se vyslovuje tomu, komu nkdo blízký zemel…Jene v Taiových oích jsem etla rozpaky. Kdy jsem domluvila, podíval se na mne velmi ván a povídá: „ Jedna holká dostala na diktát ptká a paní profesorká jí íkala: Upímná soustrast!“ Potlaila jsem záchvat smíchu, který m po tomto vysvtlení pemohl, a pidala jsem další vysvtlení o peneseném významu…


Tai-lingvista a etymolog

Nedávno Tai pišel na hodinu a u v pedsíni zaal vtit. Píinu jsem znala velmi dobe. Chvíli ped jeho píchodem mi do rozpálené trouby vystíkl omastek a „provonl“ celý byt. Ani otevená okna ješt nestaila ono aroma zlikvidovat. Neíkala jsem nic a jen ekala, co z Taie zase vypadne. Zasedl za stl, nachystal si sešit a pero, nechal si peíst celý diktát, který ho ekal, ale místo aby zaal psát první vtu, ješt jednou dlouze vtáhl vzduch a povídá mi káravým tónem: „Myslím, dnes jste mli pálivý obd!“ A tak bylo poteba rozlišit význam slov „pálivý“ a „spálený“…

Zrovna pi minulém diktát se Tai opt projevil jako rozený etymolog. Napsal toti „kurturní ivot“. Ptám se ho: „Tai, od kterého slova  tohle pídavné jméno vzniklo?“ „No… kurtura!“ znla odpov.“Napiš to, prosím!“nevzdávám se. “Kur tura“skví se na stránce. „Tai, poslouchej ješt jednou!“ snaím se ze všech sil a peliv vyslovuji.“ Kul-tu-ra!“ „Podívej se, nenapsals nco špatn?“pokrauji. „Ahá!“ zajásá Tai a vítzoslavn opraví  na „kur túra“.  Zalapám po dechu a pokouším se zjistit, jak na tento patvar Tai pišel. „No normáln!“podiví se mladý jazykovdec. „Profesorka na biologie íkala ne slepicé, ale kur domácí. A túra je, kdy hodn chodit – a píše s árka nad u!“ vychrlil a vítzoslavn se na mne podíval.  Kapitulovala jsem. Chvíli sice trvalo, ne Tai uvil, e „kultura“ není slepií pochod, ale te u píše slovo bezchybn.

Míla Nová
 
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4