Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milan,
ztra Leo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Eva Rydrychová

Rozená venkovanka, se smyslem pro krásné vci, láskou k pírod a lidské dobrot. Obdaená umním kresby, laskavého slova a zruností v mnoha oborech. ije v Hradci Králové, kde má svou rodinu ítající tyi dti, manela, maminku a nedalekou rekreaní chatku. Vnuje se domácímu kutilství na chatce, zahrádce, výtvarnu i literatue v dlouhých veerech.

Absolvovala kurs tiskaské grafiky, ovládá nkteré programy na grafiku a pedtiskovou pípravu. Zvládne spravovat webové stránky a upravovat obrazy i texty k publikaci na webu, nebo v tisku. Svoje webové stránky si kompletn vytvoila sama.

Malovala kulisy pro venkovské divadélko, pohlednice a páníka, ilustrace pro rzné autory kníek, nebo lánk na webu. A to byly pohádky, verše nebo jen fejetony. Spolupracovala na roenkách pro sportovní klub Kendó v Hradci Králové, se soukromou firmou na tvorb knihy k jejímu výroí a v první ad na trilogii knih pro dti se slovenskou autorkou. Ilustrovala pro Pozitivní noviny, kde vlastn zaala svou tvorbu publikovat veejn poprvé.

Pracuje ve firm zamené na správu a údrbu firem a budov, jako provozní. Cestuje po svém milém kraji a setkává se tak s lidmi a poznává poád nový svt. Její empatické vnímání svta je pínosem do tvorby kreseb a ilustrací. Sama o sob tvrdí, e je nemocná pozitivismem a hodlá nakazit všechny lidi. Práv proto chce tvoit nejen kresby, ale i psát to, co nakreslit neumí.
 

Všechny lánky autorky
Jsem LISTONOŠKA
Zratila se úcta k pedkm
Betlémská hvzda
Okna
Nezemel ten kdo ije ve vzpomínkách

Zlá matka cenzorka
Ticho
Nekoukej na hodiny a dejchej!
Chvála mu, na výzvu Mue

Maminka má vdycky pravdu
Hledání
Ani nyní v dchodu nemám lehké ití...
Zpov socialistického dvátka
Nikdy není tak zle...
O lidech a zvíatech, nebo je to obrácen?

Procházka Lesní myslí
Vstávat se slepicemi
Svt je rzný
Zubam pacienti neumírají
Prozra mi zrcadlo...
Okupace ve špajzce
Zapomínání