Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ldie,
ztra Radana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Moudrá matka píroda má pro nás nachystané bylinky, které nám pomohou „postavit se na nohy“. Staí se kolem sebe jen porozhlédnout a sbírat. A nestojí nás to ani korunu.
Potonice lékaská
V istých horských potocích roste plan vytrvalá vodní rostlina s poléhavými, dutými lodyhami a s mírn dunatými, vejitými, protáhlými, lichozpeenými listy, které mají charakteristickou ostejší chu. Je to eicha potoní nebo také potonice lékaská. Vyuívá se jako pochoutková zelenina pedevším v zim a v pedjaí, kdy je nedostatek ostatní listové zeleniny, kterou pekonává vysokým obsahem jódu a vápníku. Její biologická hodnota je vysoká, obsahuje vitamin C, karoten beta a vitaminy B 1 a B 2. U nás se nepstuje, ale v zahranií je velice oblíbená a pstuje se ve zvláštních vodních záhonech. Angliané napíklad máslem namazané chleby obkládají lístky potonice a osolené podávají k aji. V Nmecku zase pipravují tento salát: Lístky a mkké stonky se pokrájí a smíchají s jemn sekanou cibulí, pidá se sl, pep, olej a tsn ped podáním trošku octa.
Ken
Jist, dávno máme po masopustu, pesto by se v našem jarním jídelníku ml alespo obas objevit ken selský. Setkáme se sním ve vtšin venkovských zahrádek. Znali jej ji staí Slované, zmiuje se o nm ve 12. století i uená abatyše Hildegarda. Jeho koen se sbírá nejen na podzim, ale také na jae. Nejdleitjší a nejnápadnjší úinnou látkou kenu je thioglykosid, podobný svým sloením sinigrinu, obsaenému v ernohoici seté. Tento glykosid se narušením štpí na cukr a isothiokynáty, obecn nazývané hoiné silice. Isothiokynáty mají výrazn fytoncidní úinky. Významný je i vitamin C, jeho obsah je dvakrát vyšší ne u citron. Ken bychom tedy nemli v bném jídelníku podceovat ani jako zeleninu psobící preventivn nejen proti bakteriálním, ale i nkterým chorobám zpsobeným viry, houbami a prvoky, stejn jako zdroj vitaminu C. Sms strouhaných jablek a kenu meme v uzavených sklenicích dlouho skladovat. Obdobn dlouho lze uchovávat i šávu vylisovanou z nastrouhaného kenu nebo sms kenu s cukrem.
Jitrocel
V rezerv máme ješt další bylinu, která má prý na tyicet pezdívek. íká se jí napíklad hojínek, psí uši i babí ucho. Indiáni ji zase nazývali »stopa bílého mue«, protoe pvodn v Americe nerostla. Ano, jde o jitrocel kopinatý, hojn uívaný v lidovém léitelství, které uívá také jiných druh jitrocele, napíklad jitrocele prostedního a vtšího. Jitrocel obsahuje hlavn slizové látky, glykosid aukubin, hodn xantofylu, vitaminu C, kyselinu kemiitou a látky fytoncidní. Pouívá se pi chronickém kataru prdušek, kašli a pi poruchách trávení provázených zácpou. Rozmakané listy se pikládají na rány a neity, odstraní svdní od kopiv. Jakmile se zanou objevovat mladé lístky, nezaváháme a natrháme si je. Pidáme je do jarní polévky a vyzkoušíme jednu dobrotu: listy obalíme ve slaném i sladkém tstíku a usmaíme.
Dana Jank