Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Haasová Jana

 

Narodila se v Praze, kde také ije. Od dtství ráda kreslila, malovala a zajímala se o pírodu. Chtla studovat na pírodovdecké fakult geologii a chemii, ale pro své tlesné postiení nebyla na školu pijata a tak pracovala v kancelái jako sekretáka. Nyní je v dchodu.

 

Koníky: Malování zstalo mým koníkem - jsem samouk. Krom malování se zajímám o vulkanologii, botaniku a ochranu pírody. Píše také básn.

 

Miluje eské stedohoí, krajinu krásnou a zajímavou a u jde o její reliéf, tak pírodní bohatství - geologické zajímavosti - skalní útvary, kamenné sut, mimoádn pestrou kvtenu i faunu.

 

Náhled do malíské tvorby:
eské stedohoí – obrazy Jana Haasová
Z vernisáe výstavy obraz

Básn - Jana Haasová

Být echem… Jana Haasová, souasná eská malíka a spisovatelka

 
Další lánky autorky:
Kdy kamení vypravuje
Krajem Emila Fily
Z cest za Italskými vulkány
Ostrov obsidiánu a síry
Tyrhénský maják Stromboli
Etna deštivá
Msto, kde se zastavil as
Etna-ráj vulkanolog
Mj první výstup na Lovoš
Královna stedohoí
Hradišt za dešt
Stedohoí pod Oltáíkem
Malebné eské stedohoí
Okolo Lipské hory
Debeským údolím
Výlet do Skandinávie
U rybníka
Pohádkový kout Plzeska 
Mannsteinv kámen
Vzpomínáte na tento den?
Srpnová romance
Ovín
Konec léta na Bezin
Bezejmenná rozhledna
Pod vrchem Bore
Ti duby
Hazmburk
V listopadu pod Milešovkou
Bore v zim
Vzdálený pomocník
Trojhora
Dubnový výlet
Na Kozích hbetech
Pod Košálovem
Magická hora íp
Bore
Stedohorské louky
U Malé íky
Šastné krajiny
Letní den na Karfilátu
Buková hora
Mezi ípem a Milešovkou
Kvítel
Za duberm pýitým
Vrbianská sonatina
Nenápadný Plaák
Drama v krajin
První letní den
Stedohorská romance
Stopy Hefaista v echách
Pro odletli ptáci
V království Hazmburském
Zrození akverelu
Zvony Kampánie

Vulkány a bohové

Vzpomínka na zahrádky

Slunenice

A na vrchol Radobýlu

Výlet na Kvítel

Vesuv trochu jinak

Mj první výstup na Lovoš

íjnová romance

Podmoská erupce u Kanárských ostrov

Za synem sopeného pohoí

Byl jedním z prvních

Kamenný vodopád Šomoška

Pro odletli ptáci

Ostrov Surtsey - Malý zázrak pírody

ili v rytmu zem

Láska na první pohled

Kdy k psaní a malování inspiruje kámen

Podzimní a zimní variace...

Inspirace kvtinami

Kdy inspirují stromy

Kdy inspirují krajiny zrozené ohnm

Etna deštivá ped sedmnácti lety

Výlet na Oblík

Vincentovi
Cestou zapovzenou
Hora Fudi jako inspirace pro malíe
tvero roních dob

Kdy inspirují kruinky
Kurilské ostrovy
Nebyli jsme svatí
Ostrov Nišinošima
Potkala jsem koátka
Sedící lev v eském stedohoí
Jaro pod Etnou

Krajiny zrozené ohnm inspirují...
iov
Z našich poutí - Kvítel
Kdy se ekne hadinec
Poslední doteky léta na Lovoši
Jak málo staí k radosti
Vzpomínky na páru
Z mostecka a na konec svta

erná teka