Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dita,
ztra Soa.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ aneb Pojte si hrát!


15. cviení
Ilustrujeme


 

Znáte písniku Karla Štdrého – Písmena (L.O.V.E.)

 

L dv ruce znaí mou a tvou

A je stan a stecha nad hlavou

S to v sob tají hada co byl v ráji

K je kytka v kvtu a to slovo náhle je tu…

 

Pipomeme si i naše písmenkové povídání. Krásné prpovídky by si urit zaslouily ilustrace nebo minimáln pokraování. Take zadání me poslouit všem, malujícím i pemýšlejícím - k inspiraci a nápadm.

 

Pamatujete jak jsme zaínali?

 

... pojte vymýšlet pohádku. Nemusí to být pímo slohová práce, jen jednotlivé vty, útrky, krátká slovní spojení, vše, co vás napadne, co bychom pak mohli pouít, a z tch vt budeme tu pohádku dávat dohromady. Máme na to dost asu. Nejprve bude pohádka, jedna nebo více, uvidíme, jak nám to pjde, pak budou ilustrace k té pohádce. A kdy to bude, je jen na nás. Take v klídku a pohod, kdy vás nco napadne, napište to sem.

Pokud si nkdo troufne sám na pohádku se vším všudy, nech se nenechává niím omezovat a spisovatelsky se rozmáchne, u se tším. Bude nám, co zas tolik té spisovatelské fantazie a talentu nemají, vzorem a inspirací. Jako napíklad naše paní uitelka eštiny, nebo nkolik bývalých redaktor, co mezi sebou máme a ješt nkolik talentovaných lidí na psaní by se zde našlo. Vdy to nemusí být jen malíi z kurzu. Jejich pohádku o písmenkách budeme ilustrovat s láskou jako by to byla pohádka naše vlastní:-)) ...

 


Áko Bhá Celkem Dobe. Eku Fandí Gusta, Honza I Jirka. Komentátor Lín Mumlá Náramné Ody Písmenkm. Radost Sdílí Tiše U Vozu Zdravotníci.


M - to je ta dobrá míra,
co na ni L dotírá.
Smutné je, kdy ani to nestaí,
kdy se ped L  - X tlaí.


Zaplakalo vajík O, e ho bolí oik O.


Jednou dti po vyuování špatn smazaly tabuli, a tak na jejím okraji zstalo opuštné písmenko P. Kdy se zaalo ve tíd šeit, zaalo se P v temné tíd bát."Samo tady nebudu, nkam uteu," eklo si a vykroilo pravou nohou. Jene co to? Jen vykroilo, u to nebylo P, ale R! "Hurá, jsme dv!"zaradovala se ob písmenka a ji se potm vbec nebála. Jakmile se ráno probudila i ostatní písmenka, pišla P a R na pomoc. A tak, kdy dti vstoupily do tídy, vítal je na tabuli nápis:
PROSÍME, MATE TABULI POÁDN!


Písmenko R bylo velký rošák. Poád nkde bhalo, skákalo a lumpailo. A pak se stala ta hrza. Zakoplo, upadlo a ulomilo si noiku. Pedstavte si tu ostudu- zaalo vypadat jako P. Moc se tím trápilo a chadlo... Kdo mu pome?

Sebhli se všichni Radkové, Renatky, Renky i Radovánkové s velkým odhodláním svému písmenku pomoci. No uznejte, pece se nkdo neme jmenovat Píša místo Ríša...


Písmenkové pohádkové povídání. Poslyšte pohádeku Pékovou. Pyšné písmenko P pišlo pobejt, popovídat, poslouchat pohádeky, pobavit. Pro pyšné písmenko P? Pyšné? Protoe písmenko P - pomrn poetn pouívané. Pokuste, prosím, pokraovat. Pidávejte postupn pékové píbhy, pohádeky. Pobavte pátele pouíváním písmenka P.


S - se kroutí,
jak to proutí,
smotáš ho v klubíko
usmje se sluníko.
S je kopa veselá,
ze slova rád - radost udlá.
Nebo staí pár vt
pidej S, a máš svt.
A S uprosted lásky,
to vymae ti vrásky.


SSSSSSSSSS jsem SSSSSSS. Zlobím se na všechny a na všechno! Jsem tak sssssamo!
Samo spím, samo skáu, samo se sytím, samo si stýskám...stále samo. Stále stejn samo sob svým spoleníkem. SSSSSSSSSSSSS!


Velké U se opile kymácí. Y mu noiku nastaví, pitom jsi jí poraní. Velké I pibhne svine se Y noku ovine. Nkolikrát se kolem noky Y otoí, krouek tak vytvoí. Na velké U pak vyskoí, kroukované U vytvoí. Rovnováhu U tak zajistí, opile se u neklátí.

Jdu takhle ulicí, jdu takhle námstím, a najednou vidím strom. Velký, svítící, vánoní. Blikají na nm svtýlka, a to jedno - pozor - to bliká urit na m. Co chce? Jsem zvdavá, tak nasadím brýle a najednou vidím: je to „E“, nespokojené, tpytící se, jeho paprsky jsou jako neposedné dti. Co asi hledají? U to chápu, dosáhly a na "V". Ostré, jasné, upímné.
A u jsou dv... záí, nco je k sob pitahuje. Dívám se pozorn, ani nedutám, a stejn mám pocit, e ješt nco chybí. Nco dleitého, nco koneného. Co to asi bude? Paprsky hledají dál - jejich svtlo je u netrplivé...a je to: hledaly pece "A" - to poslední, bez kterého není kruh uzaven. Stojím dole, hlavu zvrácenou - EVA - slyším ten svtelný tok, a po zádech mi jde mráz.
TO JE NADJE..ŠTSTÍ... IVOT SÁM.

Tak si tak vykrauji podzimní ulicí a tu m upoutalo cosi ve výloze. Copak se to tam houpá, na zlatém etzu (?) a ono to písmenko V. Tak hledám dále a vidím, na stíbrném etzu písmenko A. Co to znamená (?) a dalším hledáním objevím písmenko N na erveném etzu a u mi došlo, e k tm písmenkm ješt chybjí písmenka O.C. E.a m nastávají starosti, co komu?????


Amálka si prohlíela abecedu:"maminko, co je tohleto za písmenko? Maminka povídá:"to je peci X". Jé, maminko to si budu dobe pamatovat. A pro Amálko? Protoe íkáš, e teta má nohy do X. A písmenko X se moc podivilo. Co to znamená, vdy jsem takové rovné, pro do toho pletou nohy? Ale u slyší jak maminka zavírá kníku a íká "Amálko tohle a od tebe u neslyším!" A ne se X dozvdlo pro se to íká, maminka zavela knihu a tak se to X nikdy nedozvdlo. A Amálka vlastn také ne…


Jsem Zet a na ele mám vrásku,
kdo odpoví mi na otázku,
pro v abeced jsem poslední,
zatím co vpedu A si pyšn vévodí?


Zrození, Zázrak, Zdraví - ta slova musí kadý ocenit,
jsem Zet a chci se vedle A nemén pyšn postavit!

 

Písmenkové píbhy:

 

Spokojená písmenka


Sedím ve ztichlé kuchyni a popíjím aj. Kdy tu si najednou uvdomím, e slyším slabé klepání. Rozhlíím s po kuchyni, i z okna jsem vyhlédla, ale zvenku to není. Nic jsem nenašla. No co, uklidím hrníek a zanu pipravovat veei. Otevu ledniku, e si vezmu vajíka a tam dole na okraji umlohmotného šuplíku na ovoce a zeleninu, se tsní malá hromádka písmenek a naíká a chvje se zimou a dobývá se ven.


Kdy jsem si toti dopoledne pinesla z nákupu ananas, dala jsem ho do ledniky a nevšimla si pivšené cedulky, na které bylo hrd napsáno Del Monte Gold Produkt of Costa Rica. Víte jaká tm písmenkm z Costa Rici musela být zima v naší lednici?


Kdy veer uléhám, myslím na blíící se vánoce a svoje klouky. Tu se pede mnou vynoují všechna písmenka, jsou obleena do krásných šat a jako reklama se mi pedvádjí. A e prý by chtla poslouit na vánoní dárky. A já nemohla odolat, ale chtla jsem pouít jen nkterá písmenka. Ozval se však veliký rámus, e všechna písmenka jsou potebná, a e tedy všechna chtjí poslouit na mé dárky. Tak jsem tedy slíbila písmenkm, e všechna pouiji na své dárky klukm. Na oplátku mi písmenka slíbila, e budou moje kluky provázet celým jejich píštím ivotem a to si myslím, e bude vynikající.Spokojenost byla na obou stranách a já mohla klidn spát.


Jednou dti po vyuování špatn smazaly tabuli, a tak na jejím okraji zstalo opuštné písmenko P. Kdy se zaalo ve tíd šeit, zaalo se P v temné tíd bát."Samo tady nebudu, nkam uteu," eklo si a vykroilo pravou nohou. Jene co to? Jen vykroilo, u to nebylo P, ale R! "Hurá, jsme dv!"zaradovala se ob písmenka a ji se potm vbec nebála. Jakmile se ráno probudila i ostatní písmenka, pišla P a R na pomoc. A tak kdy dti vstoupily do tídy, vítal je na tabuli nápis: PROSÍME, MATE TABULI POÁDN!


Stromeek z písmenek

 

Malý Filípek notýsek ml.
Písmenka abecedy do notýsku psal,
moudrý chtl být jako král.

 

Zaal psát. Prak pedstavil si, velké V nakreslil. Na idliku V chtl posadit. Z písmenka E ji postavil. Písmenko V hrdé bylo na idliku se vykašlalo. Filípek gumové hádky miloval, ale nikdo nebyl, kdo by mu je daroval, Hádka maloval, písmenko S tak na ádek povolal. Druhé E dvoje vytvoil a písmenko L mezi n prostril. Další E kopíroval u. V znovu Filípek maloval. Malé E v dlouhé Á pozmnil a na ádek tak postavil. Hrby velblouda v cirkuse uvidl, písmenko N tak si pipomnl. Filípek limonádu moc rád pil, a si bíško peplnil. Vypadalo jako O tak co mu zbývalo, do notýsku se dostalo. Srpek msíce na postýlku zasvítil, písmenku C se podobá, do notýsku se mu zatoulá. Ješt E nakreslil, problém to u nebyl. Filípek na ádek se podíval. Veselé vánoce stálo tam. Stromeek a básniky nakreslil. Svtýlky ozdobil. Písmenka Filípek vystihnul a vybarvil, básniky tím polepil. Písmenka abecedy se Filípek nauil a Veselé vánoce tak nakreslil.


Jak to bylo s písmenky


Kdysi dávno se na svt objevila písmenka. Odkud se vzala? No pece z Písmenkové zem. A pro pišla na svt? Pece proto, abychom mohli psát slovíka. Jene jich bylo moc a dti si je nemohly zapamatovat. A tak, kdy teba Pepík chtl ve škole napsat mamince páníko k svátku, tak na Písmenko S doista zapomnl! A na páníko tedy napsal: Maminko, posílám ti pusinku k svátku. No eknte, to byla hrza!!! Nikdo tomu páníku nerozuml a tak byla písmenka moc smutná. Ale jak Pepíkovi a ostatním dtem pomoci? Písmenka dala hlavy dohromady, ale na nic nepišla. A najednou písmeno A povídá: Mám nápad, pjdeme se zeptat chytré sovy.


Chytrá sova nápad mla:
To je tím, e se pokadé dtem ukáete jinak. To musí mít njaký ád. Já vás pkn seadím a tak se budete napíšt ukazovat. A uvidíte, e si vás dti u budou pamatovat a na ádné z vás nezapomenou. S tím písmenka souhlasila, jene jak byla hašteivá a moná trošiku i závistivá, tak se nemohla dohodnout, kdo bude první, kdo pjde za kým a kdo bude poslední.


A moudrá sova to rozhodla:
První bude písmeno A, pivedlo vás sem a navíc,ono vlastn kráí, podívejte se jak rázuje.Tak ostatní povede. A další bude B,C, D, E - moudrá sova pokraovala, a seadila všechna písmenka. Jako poslední dala písmeno Z, to proto e všechno Zavírá. Od té doby se dti uí písmenka pkn popoad, podle Abecedy, i kdy vlastn ani nevdí, e ji vymyslela moudrá sova. Ale u nikdy ádné písmeno nezapomenou. Sova tedy mla pravdu, no nedivte se, vdy je moudrá.

 


Neposlušná písmenka


Ta písmenka jsou pkné potvrky, Gabi, jsou samá neplecha! Mn teba o nich vyprávl starý psací stroj - poslechni si jeho píbh…


Psací stroj - léta slouil, jeho písmenka napsala všechny nápady a myšlenky postaršího mue. Doba ale utíká stále rychlejším tempem a redakce pestaly pijímat lánky psané na papíe a chtjí diskety, CD, flash… A tak byl starý psací stroj odstaven do koutku a slouí spíš jako vzpomínka, jako dekorace pracovny. A jak rád by ješt slouil, psal, ukal do noci ...


Ale neme i kdyby chtl sebevíc. On toti nemá písmenka. Dlouho se závistiv dívala na záící obrazovku a jednoho dne se prost rozhodla. Nedají se odstrit! A tak se jedné klidné chvilky ped ránem sebrala a tiše se schovala pod poítaem. A jen co jej pan spisovatel zapnul - šup - a u tam byla! A poskakují si po obrazovce, svítí a záí do podzimního ranního šera, objevila, e jsou v poítai barvy - tak honem, honem - petahují se o n jako dti o kyblíek, a poíta na n nestaí, na divoké cizince, a starý psací stroj je marn z koutku volá k poádku.


Pan poítae se nestaí divit, co se mu to tam dje! A protoe ješt není takový poítaový znalec, volá radji opraváe - ten chvíli nad tou spouští mudruje a pak se rázn rozhodne. Neposlušná písmenka prost vymae, smete je do koše a u mizí v nenávratnu.
A tak starý poíta v tom koutku te stojí u opravdu jen jako dekorace - protoe nemá ani jedno jediné písmenko. Ani na vahadýlkách uvnit mašinky, ani na klávesnici...


A ijí SLOVÍKA !


„Písmenková víla“ bydlí v zámku, který je postavený ze samých písmenek. Má dlouhé bílé šaty i závoj vyšitý rznobarevnými písmenky. Uprosted zámku je sál, kde písmenka bydlí, malá, velká, i barevná. Kadé písmenko má svoji kapsiku a jsou srovnané pkn podle abecedy. Na zámku pebývá také rytí „Slovíko“, který víle s písmenky pomáhá. Kontroluje, jestli nejsou písmenka ve slovech peházená. Veer „Rytí“ projde celý zámek, podívá se, zda písmenka pkn spí a neponocují. Jednou ale zaslechl ze sálu šepot, potom kik a hluk. Písmenka se hašteila a pela o to, které písmenko je nejdleitjší. Pekikovala se navzájem. Já jsem první v abeced, volalo A, prostední N vykikovalo, já zaínám slovo "nejdleitjší" a já mám zase háek, nedalo se poslední . Rytí Slovíko je okiknul, "písmenka hloupá, všechna jste dleitá (!), protoe spolu tvoíte slova, která lidé potebují, aby se mezi sebou dorozumli". Písmenka ztichla a rytí pokraoval, "kdyby nkteré chyblo, slova by nedávala smysl".

 

Písmenka neexistují sama pro sebe, mají význam jen tehdy, kdy je nkdo píše a te, kdy jsou skládaná do slovíek. A ta slovíka jsou bu laskavá nebo nepíjemná - vypovídají o osob píšícího i pijímajícího.
Obojí jsou moc uitená - proto a ijí SLOVÍKA !


Pojte si se mnou vymýšlet pohádku. Nemusí to být pímo slohová práce, jen jednotlivé vty, útrky, krátká slovní spojení, vše, co vás napadne, co bychom pak mohli pouít, a z tch vt budeme tu pohádku dávat dohromady. Máme na to dost asu. Nejprve bude pohádka, jedna nebo více, uvidíme, jak nám to pjde, pak budou ilustrace k té pohádce. A kdy to bude, je jen na nás. Take v klídku a pohod, kdy vás nco napadne, napište to sem.

Pokud si nkdo troufne sám na pohádku se vším všudy, nech se nenechává niím omezovat a spisovatelsky se rozmáchne, u se tším. Bude nám, co zas tolik té spisovatelské fantazie a talentu nemají, vzorem a inspirací. Jako napíklad naše paní uitelka eštiny, nebo nkolik bývalých redaktor, co mezi sebou máme a ješt nkolik talentovaných lidí na psaní by se zde našlo. Vdy to nemusí být jen malíi z kurzu. Jejich pohádku o písmenkách budeme ilustrovat s láskou jako by to byla pohádka naše vlastní:-))


Autoi píspvk: viz diskuse


Námty kursist a rekapitulace úkol:
- Procviování matka moudrosti/opakování cviení
- Ilustrace byliná
- Obrázkový humor

- Písmenkové ilustrace
- Podoby – jaro/léto

 

Uitené pomcky k malování:
Lekce prvního roníku Malování ve Windows
Lekce druhého roníku Malování ve Windows
Grafický editor Malování
Jak namalovat obraz (PaedDr. Hana Horská)
Práce s programem malování (Mgr. Petr Koní)