Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ldie,
ztra Radana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Bylinky proti jarní únav
 
Dokud je lovk zdráv a necítí ádné potíe, zpravidla se k njaké širší prevenci a ochran svého zdraví nepinutí. Teprve kdy se objeví potíe, je ochoten nco udlat, nco obtovat. Bývá tomu hlavn na jae, kdy bývá jeho organismus po dlouhém zimním období oslabený a navíc je vystavený útokm rzných druh chipek. Teprve v tomto okamiku, kdy je doslova jako mátoha, lovku dojde, e jeho organismu se nedostávají vitaminy. Co obvykle udlá? Zajde do první lékárny a za nekesanské peníze si nakoupí vitaminové tablety, piem ho vtšinou nenapadne, e moudrá matka píroda má pro nás nachystané bylinky, které nám pomohou „postavit se na nohy“. Staí se prost kolem sebe jen porozhlédnout a sbírat. A nestojí nás to ani korunu.
 
Kopiva
Nemusíte chodit píliš daleko, prakticky všude se setkáte s kopivou dvoudomou. Odborníky je pokládána za nejuitenjší rostlinu v naší pírod. Mladé listy kopivy, které se objevují brzy zjara, obsahují mnohé cenné látky, které se lidskému organismu po zim nedostávají. Jako by ty lísteky vyrostly práv proto, aby lovku nabídly novou sílu a odolnost. Byly v ní toti zjištny mnohé karotiny, vitamin B 2, fytoncidní látky, sirné a jiné sloueniny, psobící napíklad na sníení hladiny cukru v krvi. Natrháme si asi padesát mladých vrcholk kopivy s listy. Rychle je propereme, umeleme na mlýnku a smícháme se stejným dílem vody. Necháme pl hodiny ustát, pecedíme pes hustší síto. To, co nám zstane na sítu, udusíme jako špenát. Šávu scedíme pes ajové sítko a pijeme po douškách. Obsahuje hodn chlorofylu, eleza vázaného na organické látky, které pomáhá pi tvorb ervených krvinek, a adu vitamin. Kaši z kopiv nejíme nikdy syrovou, ale vdy podušenou. Kopiva toti obsahuje jedovatou bílkovinu, která se však dušením rozloí. Nemáme-li chu na špenát ihned, meme kaši uloit do chladniky, kde vydrí dva dny. Vte, je to osvdený recept, hodn pouívaný na východ národy, které ijí mnohem zdravji ne my, a proto se také u nich degenerativní zmny stárnutí projevují pozdji, ne je bné.
 
esnek medvdí
K prvním poslm jara patí plan rostoucí esnek medvdí, lidov se mu íká lenek. Roste na humusovitých, vlhkých loukách, stínných a vlhkých nivách, pod kei v listnatých lesích. Sve zelené, kopinaté lesklé listy se podobají listm konvalinky. Vyrstají z podlouhlé cibulky, která je obalena bílými, prsvitnými šupinami. Hladká svtlezelená stopka, vysoká a 30 cm, je v kvtnu a ervnu ukonena koulí bílých kvt. Jeho silnou esnekovou vni asto cítíme díve, ne jej spatíme. Tak nemusíte mít obavu, e byste si jej spletli s konvalinkou nebo ocúnem. esnek obsahuje krom jiného a 0,3 % glykosidn vázané silice a sirnou sloueninu allin, vitaminy, hormony, minerální látky inzulinových vlastností. Allin se alliinázou štpí v antibakteriáln úinný alicin. Rostlina v sob hromadí znané mnoství jódu. esnek medvdí má prakticky stejné úinky jako pstovaný, ale je úinnjší. Mladé listy sbíráme v dubnu a kvtnu (cibulky a koncem léta a na podzim). Zvlášt je vhodný k jarním proisovacím kúrám, kdy pouíváme erstvé listy. Drobn nakrájené je pidáváme na chléb s máslem, sýrem, slouí také jako koení do hotových polévek, omáek, na brambory a další jídla. Listy meme pipravit ijako špenát i salát. esnek medvdí má velmi dobré úinky na aludek i steva. Pomáhá pi prjmech, ale je vhodný i pi zácp. Odstrauje bušení srdce, nervozitu, nespavost, vysoký krevní tlak, pocit tlaku v hlav, úzkost. erstvé rozsekané listy proišují ledviny, moové cesty podporují odchod moe. Poteme-li špatn hojící se rány esnekovou šávou, rychleji se vyistí a zavou.
 
Píšt se podíváme na další bylinky nap. smetánku lékaskou neboli pampelišku, jitrocel, ale i další...
Dana Jank