Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Olga Janíková

 

Vzdláním je zemdlská inenýrka, narozená roku 1935. Penzijní vk pivítala s radostí u vdomí, e te me dlat cokoli jiného, ne co konala dosud.

 

Po své mamince zddila vlohy literární, po tatínkovi vlohy výtvarné a zaala je tedy rozvíjet. Podle rodových dokument (od.r.1609) a díky vzpomínkám svých pedk sepsala Kroniku svého rodu a spoustu povídek. Okouzlena hravostí koláí, zaala je tvoit sama a uspoádala nkolik veejných výstav. Od klasických lepených koláí pešla ke koláím elektronickým a k poítaové grafice.

 

V uplynulých letech se prezentovala prostednictvím internetových Pozitivních novin, webu Tetí vk a CzechFolks.com.

 

Její bliní o ní hovoí jako o kreativní seniorce. Ona sama si íká profesionální amatérka, má toti ráda paradoxy.

 

Všechny lánky autorky
Kazatel
Útulný rybník
Posázavský pacifik - 1

Posázavský pacifik - 2

Posázavský pacific - 3

Posázavský pacific - 4

Posázavský pacific - 5

Posázavský pacific - 6

Posázavský Pacific - 7

Posázavský Pacific - 8

Posázavský Pacific - 9
Posázavský Pacific - 10
Amanda
Advent
Barbora a Mikuláš, pedzvst vánoc
Vný slunovrat
Únoroví patroni
Povídaky ze ivota - 1
Povídaky ze ivota - 2
Povídaky ze ivota - 3
Beznoví patroni
Dubnoví patroni
Kvtnoví patroni
Povídaky ze ivota - 4
ervnoví potroni
Povídaky ze ivota - 5
ervencoví patroni
Povídaky ze ivota - 6
Srpnoví patroni

Povídaky ze ivota - 7
Povídaky ze ivota - 8

Záijoví patroni
íjnoví patroni
Listopadoví patroni
Povídaky ze ivota - 9
Povídaky ze ivota - 10

Prosincoví patroni
Povídaky ze ivota - 11
Povídaky ze ivota - 12
Povídaky ze ivota - 13
Písloví Šalomounova
Povídaky ze ivota - 14
Povídaky ze ivota - 15
Povídaky ze ivota - 16
Povídaky ze ivota - 17

Povídaky ze ivota - 18
Povídaky ze ivota - 19
Povídaky ze ivota - 20
Povídaky ze ivota - 21
Povídaky ze ivota - 22
Povídaky ze ivota - 23
Povídaky ze ivota - 24
Povídaky ze ivota - 25
Povídaky ze ivota - 26
Povídaky ze ivota - 27
Povídaky ze ivota - 28
Povídaky ze ivota - 29

Maminka Olga
To byly asy
Bume nad vcí
SENECA - citáty
Všák

Vzácné Jubileum Viktora Mansfelda
Sága rodu Nedvd 1/2
Sága rodu Nedvd 2/2
Advent

Sv. Barbora, pedzvst vánoc
Sv. Mikuláš - pomocník v nouzi
Vný slunovrat

 

Síla slova:
O vd a víe - 1
O vzniku nevíry - 2
O návratu k víe - 3
O mýtech Starého zákona - 4
Já jsem - 5
Oko za oko - 6Pranostiky mé babiky Marie- Úvod
Pranostiky mé babiky Marie - Leden

Pranostiky mé babiky Marie - Únor
Pranostiky mé babiky Marie - Bezen
Pranostiky mé babiky Marie - Duben

Pranostiky mé babiky Marie - Kvten
Pranostiky mé babiky Marie - erven
Pranostiky mé babiky Marie - ervenec
Pranostiky mé babiky Marie - Srpen

Pranostiky mé babiky Marie - Záí
Pranostiky mé babiky Marie - íjen
Pranostiky mé babiky Marie - Listopad
Pranostiky mé babiky Marie - Prosinec


Z kultury a historie
tení z Biblí kralické (1)
tení z Biblí kralické (2)
tení z Biblí kralické (3)
tení z Biblí kralické (4)
tení z Biblí kralické (5)
tení z Biblí kralické (6)
tení z Biblí kralické (7)

Píse písní - 1
Píse písní - 2

Písloví Šalomounova
Modlitba za Vlastu Buriana

Kniha knih - 1
Kniha knih - 2 Pt knih Mojíšových
Kniha knih - 3 Doba soudc
Kniha knih - 4 Dv Samuelovy knihy
Kniha knih - 5 Dv královské knihy
Kniha knih - 6 Dv knihy Letopis
Kniha knih - 7 Ti knihy, Ezdráš, Nehemjáš, Ester
Kniha knih - 8 Jób
Kniha knih - 9  almy
Kniha knih - 10 Kniha Písloví
Kniha knih - 11 Kniha Kazatel
Kniha knih - 12 Kniha Píse Písní
Kniha knih - 13 Kniha Izajáš
Kniha knih - 14 Jeremjáš
Kniha knih - 15 Plá
Kniha knih - 16 Ezechiel
Kniha knih - 17 Daniel
Kniha knih - 18 Dvanáct prorok
Kniha knih - 19 Tóbiáš
Kniha knih - 20 - Júdit
Kniha knih - 21 - Kniha Moudrosti
Kniha knih - 22 - Sírachovec
Kniha knih - 23 - Báruk
Kniha knih - 24 - První Makabejská
Kniha knih - 25 - Druhá Makabejská


Kniha knih - Nový zákon
Nový zákon - 1
Evangelium podle Matouše - 2
Evangelium podle Marka - 3
Evangelium podle Lukáše - 4
Evangelium podle Jana - 5
Skutky apoštol - 6
Pavel a jeho listy - 7
List ímanm - 8
Listy Korintským (1) - 9
Listy Korintským (2) - 10
List Galatským - 11
List Efezským - 12
List Filipským - 13
List Koloským - 14
Listy Tesalonickým - 15

PASTORÁLNÍ EPIŠTOLY - 16
LISTY TIMOTEOVI – PRVNÍ LIST - 17
KRÁTKÉ PAVLOVY LISTY – LIST TITOVI - 18
LIST  IDM  - 19
LIST  JAKUBV - 20
Listy Petrovy - 21
Listy Janovy - 22
List Judv - 23
Zjevení Janovo - 24


tenáské okénko
Karel Poláek:Hrái, Obrazy ze ivota
Soupis knih pro chudé
Staré moudrosti z tatínkova kalendáe (1)
Vzpomínky na písn mé babiky Marie
Staré moudrosti z tatínkova kalendáe (2)

Jan Amos Komenstký stále ivý