Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jitka,
ztra Mikul.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
05.12 - BOHUMN:Pedasn drek k Vnocm dostanou bhem prosince od msta majitel rodinnch dom, kte projevili zjem o nov popelnice na komunln odpad. Technick sluby BM ... (vce >>>)
Jana Kontkov

03.12 - Praha:Podle aktulnch statistik S tvo vkov skupina 65+ ji ptinu obyvatel R. Vy vk pitom pin krom pozitivnch aspekt i zdravotn problmy typu zhoren ... (vce >>>)
Igor Walter

Zasmjme se
05.12 - Na rekreaci povd jeden mladk sv hezk sousedce u stolu: Sleno, vy jste jedin mil osoba, kterou jsem zde potkal.
Tak bute rd, j to tst nemm...

Skonil pobyt ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
05.12 - Kdy v prosinci mrzne a sn, rodn rok nato b.
Studen prosinec - brzk jaro.
Mrn prosinec - mrn cel zima.
Mrazy, kter v prosinci brzy opadnou, znamenaj ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
04.12 - Jsou Vnoce svtky klidu a pohody? Udl opravdu kad drek radost? Ne! A jsk jsou dal vnon mty uveden na pravou mru?

1. Vnoce musej bt bl
PRAVDA: Star ... (vce >>>)
Dana
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
21.09 - BOHUMN:Speciln trenary k procviovn pohyblivosti a dalch dovednost zskaj lid s mentlnm postienm v Bohumn. Msto se zapojilo do projektu Pomhej pohybem, dky nmu obdr osmdestitiscovou dotaci na nkup cviebnch sestav do zahrady svho Centra socilnch slueb. Hendikepovanm by mly slouit jet letos na podzim.

"Chtli jsme umonit klientm naeho centra, co jsou pevn osoby s mentlnm a kombinovanm postienm, aby mli aktivnj vyit venku na zahrad. Dky projektu Pomhej pohybem zskme pspvek na nkup t trenaer. Slou k procviovn pohyblivosti a koordinaci pohyb, dle ke stimulaci orientace, poznvacch a vyjadovacch dovednost a pamti. Vechny tyto cviebn prvky jsou uzpsobeny potebm hendikepovanch a jsou bezpen," popsal vedouc socilnho odboru bohumnsk radnice Daniel Uch s tm, e trenary budou vyuvat pevn klienti dennho stacione a sociln terapeutickch dlen. K velk pergole na zahrad, kde trv bhem sezny st dne, jim tak pibude dal monost vyit, tentokrt aktivnjho charakteru.

Cviebn sestavy zsk msto pot, co se v mobiln aplikaci EPP projektu Pomhej pohybem nasbr od jejich uivatel dostaten poet bod. Aplikace zaznamenv pohyb, jako je chze, bh, jzda na kole i trnink na bcm psu, a krom bnch daj o rychlosti, ase, tempu i vzdlenosti tak generuje body. Ty lze vnovat nktermu z aktuln nabzench projekt neziskovch organizac, kol nebo obc. Pokud uivatel aplikace svm pohybem nashromd u konkrtnho projektu urit poet bod, Nadace EZ jej podpo dopedu stanovenou stkou. "U ns tato stka pedstavuje osmdest tisc korun. Celkov rozpoet je sto edest tisc korun vetn instalace trenar, finance doplatme z naeho rozpotu. Vme, e nm nejen obyvatel naeho msta pomohou a prostednictvm svch aktivit zaznamenvanch do aplikace podpo Centrum socilnch slueb Bohumn, aby mli jeho klienti cviebn sestavy co nejdve," doplnil Uch. Aplikaci, kterou Nadace EZ spustila u v roce 2015, si me sthnout kdokoliv, kdo pouv chytr telefon.

Centrum socilnch slueb Bohumn poskytuje hendikepovanm dva typy ambulantnch slueb. Denn stacion Domovinka peuje bhem vednch dn klienty, kte jsou zvisl na pomoci druh osoby. Terapeutick dlny se zase zamuj na osoby s mentlnm a kombinovanm postienm, pro n vytv aktivizan programy s clem zvit jejich pracovn a socilnch dovednosti tak, aby mli anci vst co nejvce samostatn ivot. Obou typ slueb vyuv zhruba tyictka lid.

"Zzem maj v hlavn budov centra v Masarykov ulici, kter prola v letech 2018 a 2019 rozshlou rekonstrukc za 36 milion korun. Mstu se na promnu bval koly v modern bezbarirov zzem podailo zskat dotaci 27 milion korun z Integrovanho regionlnho operanho programu. Ze stejnho dotanho programu jsme loni obdreli pslib dalch deseti milion korun na pestavbu oputn zchtral vilky v centru msta, kde do ptho roku vzniknou bezbarirov byty pro osm hendikepovanch," informoval mstostarosta Bohumna Igor Bruzl.
Jana Kontkov