Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Hanu,
ztra Justna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
19.09 - Chotbo:Karand i Nn. To jsou pojmy, kter vtin z ns pli nekaj. Pro klienty domova pro seniory v Chotboi se vak staly znmmi dky dalm gurmnskm dnm, ... (vce >>>)
Luk Pololnk

17.09 - Ostrava:Zoologick zahrada a botanick park Ostrava zaznamenv od zatku letonho roku rekordn nvtvnost. Dnes jejmi branami proel ji plmiliont nvtvnk. V roce ... (vce >>>)
rka Novkov

Zasmjme se
31.12 - Na silvestrovsk verek se dostavil i pan Jahelka s manelkou. Doufm, Frantiku, povd pan Jahelkov, e si zatan i se mnou.
Ale ovem, drahouku, nemysli si, e jsem ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
31.12 - O Silvestru papei snek si u pole.
Jak byl cel rok voda a blto, na Silvestra nenapadne zlato.
Je-li o Silvestru v noci vtr a jasno, bude dobrho vna podku. ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
24.12 - Vnon tradice a zvyky

Zlat prastko
Zlat prastko se podle tradic zjevuje za odmnu o tdrm veeru tm, kdo se po cel den a do vchodu prvn veern hvzdy post. ... (vce >>>)
Dana
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
19.07 - BOHUMN:Pes osmdest pestrlch topol napadench jmelm dalo vykcet msto v Budovatelsk ulici v Bohumn. Stromy mly znien pedevm koruny, a tak se radnice rozhodla nejzachovalej devo z kmen vyut pro dobrou vc. Vznik z nj 24 bytelnch laviek, kter poslou k odpoinku ve vyhledvanch turistickch lokalitch msta.

Nucenmu kcen neujdou pedevm stromy, jejich zdravotn stav je kritick. Jejich devo se proto hod maximln na otop. Pi plnovn rozshlho kcen v Budovatelsk ulici ale bylo odbornkm z radnice jasn, e tentokrt me materil jet poslouit smysluplnmu vyuit. "Kdy jsme v rmci obnovy zelen plnovali prosvtlen prostoru v mstsk sti Zblat, rozhodli jsme se nechat si devo pro nae poteby. Deviny uren ke skcen byly napadeny jmelm, co se dotk pedevm koruny. Pestoe i kmeny byly sten prohnil, podailo se vyselektovat tyiadvacet kus vhodnch pro vrobu laviek z masivu," uvedl Rostislav Paln z odboru ivotnho prosted a slueb bohumnsk radnice.

Zatmco se odborn firma pustila do zhotoven originlnho posezen ve svtl prodn barv, msto vytipovalo msta, kam by se laviky hodily a naly vyuit. "Vyslyeli jsme pn obyvatel Budovatelsk ulice, odkud devo pochz, a umstme jim tam dva kusy. Dal posezen budeme smrovat k turisticky oblbenm atrakcm, do blzkosti cyklostezek i naunch stezek," konstatoval mstostarosta Bohumna Lumr Macura. Jak dodal, sedm laviek u stoj v ternu. Ti jsou umstny podl eky Ole, kudy se d dojet na kole i se vydat na pjemnou prochzku, dal ti doplnily mobili u Vrbickho jezera. Jedna poskytuje vhled na Star Bohumn od kaple Pustya.

Za odvoz deva z msta kcen, jeho promnu na posezen a nslednou instalaci laviek zaplatilo msto necelch 200 tisc korun, jeden kus tak vyjde na zhruba 8 tisc korun. "Vhodou je, e jsme nemuseli kupovat materil na vrobu. Navc se neplatilo ani moen. Laviky zstanou ist prodn a po jejich ztrouchnivn, ke ktermu asem dojde, mohou bt pemstny do prody a slouit jako hadnky i broukovnky. Devo se nakonec rozlo zcela pirozen," doplnil ekologick efekt projektu Paln. Instalace vech kus by mla bt kompletn ped zatkem letn sezny.
Jana Kontkov