Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kristin,
ztra Oldika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
16.07 - Ostrava:V Zoo Ostrava se vylhlo u osm mlat plamek. Ve skupin plamek kubnskch v Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava je k vidn u osm erstv vylhlch ... (vce >>>)
rka Novkov

14.07 - Ostrava:I letos nachystalo kino Art Ostrava venkovn projekce na terase Domu kultury msta Ostravy (DKMO). Lto v Artu zalo 2. ervence a potrv a do 4. z.

Na programu ... (vce >>>)
Klra ebestov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
25.03 - PRAHA:Pylov sezna odstartovala. I kdy dky del zim letos zaala o nco pozdji ne v pedelch letech, alergici u jej nstup pociuj. Bhem asnho jarnho obdob trp alergiky prv pyly strom a ke, napklad ol a lsek, kter se objevuj ji od zatku bezna.

Projevy alergi jsou nejen nepjemn, ale nelen on alergie me bt dokonce pro zrak nebezpen.
Urit forma alergie trp zhruba kadho tetho echa. Kad druh alergik se navc v prbhu alergie potk s onmi problmy. "Nepjemn svdn, zven slzen, otekl oi, pocit cizho tlska v oku, plen, ezn nebo zarudnut o" to vechno jsou pznaky on alergie.

Nejastjm projevem on alergie je znt spojivek. On alergie bv spojena se sennou rmou. Akoliv se znty spojivek objevuj nejastji bhem jarnho obdob, mohou vzniknout v prbhu celho roku," upozornil Pavel Stodlka, pednosta st onch klinik Gemini.

Ulevit om od nepjemnch projev on alergie lze hned nkolika zpsoby. "Dleit je zamezit kontaktu o s alergenem. Napklad pi alergii na pyl mohou pomoci slunen brle, kter udr alespo st alergenu mimo oi. Je dobr podrdn oi vyplchnout studenou vodou. Akutn pznaky pomohou zmrnit on kapky s obsahem antihistaminik a ltek, kter sniuj zarudnut a otok. Na otekl vka pzniv psob studen obklad. Pi pocitu svdn maj alergici tendenci si oi mnout. To ale me pote jet zhorit.
Pi mnut o se me uvolovat jet vc drdivch ltek. Proto je dobr se ten o vyhnout," poradil Pavel Stodlka.

To plat nejen pro alergie. Mnut o zvyuje tak riziko nkazy covidem-19. Koronavirus se kapnkami, kter mohou ulpt na oblieji a odtud se it nosem, sty a oima. Podle studie z univerzity New South Wales se lovk dotkne oblieje prmrn 23krt za hodinu. Prv dotkn se oblieje me bt podle Svtov zdravotnick organizace jednm ze zpsob, jak se do tla koronavirus dostane.

Tak nadmrn slzen, kter pat k pznakm on alergie, pedstavuje podle esk oftalmologick spolenosti riziko nkazy. Slzy jsou velmi infekn a rizikov stran koronaviru. "Zamezte ten, mnut a sahn rukama do o. Pokud oi eou i pl, prokapvejte je umlmi slzami bez konzervant a pi aplikaci kapek se vyvarujte kontaktu konce kapac lahviky s oima a jejich okolm. Pi slzen se nedotkejte o, slzy osute na tvi. K suen pouvejte jednorzov kapesnky," poradil Pavel Stodlka.

lovk me zat bt alergick kdykoli v prbhu ivota. Mnoho lid si tak ze zatku ani neuvdomuje, e se jedn o alergii. Otlet s lbou se ale nemus vyplatit. "Pznaky on alergie jsou rzn a mnohdy velmi nenpadn. U lid, kte onho lkae navtvuj pravideln, je onemocnn asto odhaleno jet dve, ne se subjektivn pznaky vbec podstatn projev. Pi petrvvajc vrazn on alergii by lid mli bez zbytenho odkladu navtvit lkae. Pokud jsou obte mrn, ale petrvvaj, nvtva lkae by mla probhnout do t dn. Pedepsan on kapky nebo lky ve vtin ppad nepjemn pznaky vrazn utlum, pokud je zcela neodstran. Dlouhodob nelen on alergie me vst k vnm komplikacm, kdy alergick znt postihne i rohovku. To dokonce me zpsobit zvan postien oka i s trvalmi nsledky na kvalit zraku," varoval Pavel Stodlka.

Pi bn alergii fatln pokozen zraku nehroz. Pokud i pes lbu antihistaminiky petrvv plen i ezn o, je lep navtvit specializovanho onho lkae. "Pi dlouhodobm pouvn kapek s konzervanmi ltkami existuje riziko zven suchosti o a pokozen onho povrchu. V indikovanch ppadech je mon doplnit terapii o uml slzy a slab kortikoidy. A do odeznn pot se doporuuje nepouvat kontaktn oky," uzavel Pavel Stodlka.
Mgr. Petra urkov