Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ludvk,
ztra Bernard.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Padre di Boemo

Prvního ervence je výroí úmrtí vynikajícího barokního hudebního skladatele Bohuslava Matje ernohorského.

Bohuslav Matj ernohorský (únor 1684 – 1. ervence 1742) se narodil v Nymburce, v Tyršov ulici, v dom, který stával v místech dnešního nároí domu Eliška (je tam umístna jeho pamtní deska). Poktn byl 16. února 1684 (toto datum bylo chybn uvádno jako datum narození).

V dtství získal od svého otce – varhaníka základní hudební vzdlání. Jako patnáctiletý odchází na studia do Prahy. Absolvoval bakaláské studium na filosofické fakult Univerzity Karlo – Ferdinandovy. Po vykonání noviciátu v konventu minorit u sv. Jakuba na Starém Mst praském sloil 10. dubna 1704 eholní slib. Odešel do Itálie, kde se dále hudebn zdokonaloval. V letech 1710–1715 psobil v Assisi a a do roku 1720 v Padov, kde byl editelem kru. V roce 1723 obdrel hodnost magistra ve Vratislavi, která patila do eské minoritské provincie. Navštívil nkolikrát Itálii a zemel pravdpodobn 1. ervence 1742 ve Štýrském Hradci.

ernohorského starší díla – Vesperae, Regina coeli – píliš nevyboují z hudebního stylu té doby, teprve v Litaniích prozrazuje sklon k polyfonii, které se a do konce ivota úpln vnoval. Svdí o tom devt fug pro varhany a ti velká oratoria. V odborných kruzích se o tchto skladbách hovoí jako o vrcholu kontrapunktického umní.

Vtšina skladeb tohoto vynikajícího barokního hudebníka a skladatele byla bohuel zniena pi poáru kostela sv. Jakuba v Praze, kde byl editelem kru.

Bohuslav Matj ernohorský byl v Itálii pezdíván Padre di Boemo. Pravdpodobn byl uitelem Giuseppe Tartiniho, italského houslisty, skladatele a hudebního teoretika.

 

Na jeho památku je v Nymburce kadoron poádán mezinárodní hudební festival Nymburské dny Bohuslava Matje ernohorského s úastí ady vynikajících zahraniních pveckých sbor. Letos se koncert uskutenil v sobotu 14. kvtna a vystoupil na nm Choeur Montansier z Versailles a Vox nymburgensis z Nymburka.
 
Jan ehounek

* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 02.07.2022  14:24
 Datum
Jmno
Tma
 02.07.  14:24 Pemek
 01.07.  11:57 Von
 01.07.  11:23 Vesuviana dky