Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála dluh
 
V této chvále si opt vezmu na paškál fenomén, jeho se kdekdo bojí jako ert kíe. Jako bych to u vidl – to kroucení oima i celou hlavou a ty udivené pohledy, jak nkdo me chválit dluhy! A i kdy to bude velmi tké, jdu odván do toho. Vím, e vás váení tenái pesvdím a nakonec mi dáte za pravdu. 

Snad mi bude prominuto, e zanu ekonomickou definicí: „Debet“ – název dlunické stránky útu, tedy „má dáti“, opak „kreditu“, tedy poloky na stránce „dal“. Je jasné, e ten úet me být osobní, rodinný, obecní, podnikový i dokonce celostátní a je jasné, e nejlepší je, kdy je mnohem vtší suma na stránce „dal“! Ale …
 
 
Vrame se na chvíli do tch „krásných“ dob, „kdy ješt civilizace nebyla a celým širým svtem vládla idyla, lidi byli jen nahaté opice, brontosaurus válcoval jim silnice“ a ješt neznali peníze. Protoe nikdy v historii lidstva neuml ádný jedinec ani jedinka vyrobit pro sebe vše potebné, bylo nutné se specializovat. „Ten umí to a ten zas tohle“, není jist teba to dále rozvádt, snad i tuhle další Werichovu písniku znáte. I kdy tento druhý text notn zavánl socializmem, nco na tom bylo.  No - a kdy ješt nebyla známa cena zlata a nebyly peníze, ani ádný jiný smnný prostedek, tak se nejprve objevil smnný obchod. Prost – nco za nco, a kdy to tak uváíme, ono z toho smnného obchodu leccos zstalo dodnes! Samozejm v trochu jiné, vtšinou nepíliš morální podob. 

Tehdy ovšem pi smnném obchodu byly dluhy, pokud vbec existovaly, docela zábavná vc. Protoe se nic „nevyráblo do foroty“, zcela jist se zpoátku nevedlo ádné úetnictví. A tak si dovedeme jist pedstavit, jak se tumloval ten, kdo uml vydlat ki na bederní roušky, aby za n dostal od šikovnjšího lovce nco na zub, a také naopak, kolik toho muselo být uloveno, aby bylo nejen na ty roušky, ale i na kyje a oštpy, které zase vyrábl „zbroja“. 

Pak ale to i dle písniky Voskovce a Wericha vzala civilizace hopem:
 
„Jednoho dne pišlo lidem za tký, chodit líit na mamuty jen pšky.
 Vypsali sout na vynález kola, netušíce co zla kolo vyvolá!
 Kadý kolo chtl, dal za n, co ml, ten kdo kolo vymyslel, ím dál tím více chtl!
 Dávali mu škeble, on chtl pterodaktyla, cena kola hnedle, závratná byla.
 Konen pak pišel na to, e chce za to kolo zlato, za kulatý zas kulatý, tak vznikly peníze.
 Tak vznikl lovk bohatý a první krize.
 Protoe zlato mli pouze, ti co znali kšeftovat, tak ostatní z nouze zali pracovat.“  

  
Musíme si ale uvdomit, e kadý rub má svj líc a bez poáteních dluh by civilizace nikdy nebyla tam, kde je dnes. Prost – dluhy zaniknou a se zánikem penz, nebo spíše – se zánikem civilizace. A kdy u v této chvále docela nechvályhodn „vykrádám“ naše známé velikány, nakonec trochu upravím a pidám nco navýsost optimistického ze souasnosti od „neznámého anonyma.“
 
Krásný líný den v malém malebném msteku v rekreaní oblasti. Slunce pálí, ulice po obd vylidnné, as siesty. asy jsou nelehké, dá se íci, e tké, všichni jsou zadlueni, všichni ijí na úvr. A v tom krásném dni projídí mstekem bohatý, pochopiteln zahraniní turista. Zastaví se v jediném místním hotelu, poloí na pult v recepci 100 euro jako zálohu ka, e si poádn prohlídne hotel, a bude-li spokojen, stráví tam nkolik nocí. Majitel hotelu je nadšen, bohatému hostovi doporuí, a nespchá, a si prohlédne i rozlehlou zahradu a okolí, e asu je dost. A jakmile host odkráí na prohlídku, popadne stovku a bí splatit dluh ezníkovi. ezník je spokojen a jen si ute ruce od masa a letí s touto bankovkou splatit svj dluh místnímu farmáovi, který pstuje vepe. Farmá ani neví svým oím a ihned bí zaplatit dluh kolegovi, od kterého bere krmení. Prodava krmení fofruje zaplatit dluh místní prostitutce, které se dotkla hospodáská krize samozejm také a musela poskytovat své sluby na úvr. Uspokojená knka lásky tak me rychle splatit dluh hoteliérovi za nezaplacený pokoj. Hoteliér, který u se vydýchal a ustrašen vyhlíí, kdy pijde bohatý turista z prohlídky okolí hotelu, rychle poloí valutovou stovku na pult. V tom se práv objeví turista a s výmluvou, e hotelové pokoje mu nevyhovují, bere tu svou stovku s pultu, klidn odchází do odpolední výhn a odjídí.

A co se to tedy v tom  malém krásném msteku stalo? No pece – malý zázrak! Nikdo nic nevyprodukoval, nikdo si nic nevydlal, ale celé msteko je rázem bez dluh a vzhlíí do budoucna s velkým optimismem!

 
Tak co – je moné chválit dluhy anebo ne? Ale u m vlastn unavuje odpovídat na tuto jasnou otázku, která je vlastn pouze enická…
 
Text: Vladimír Vondráek
Ilustrace: František Kratochvíl (Frk)
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 28.05.2022  01:43
 Datum
Jmno
Tma
 28.05.  01:43 Jana Gotwaldov
 23.05.  17:49 Von
 22.05.  17:20 Vesuviana
 22.05.  15:05 Vclav Moc pkn a zbavn napsan pspvek!
 22.05.  13:06 Ivan
 22.05.  09:58 olga jankov
 22.05.  09:57 Pemek
 22.05.  09:55 Pemek
 22.05.  06:25 Jarosla