Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vodní lye na Sázav

Jsou krásné ty vodní sporty. Frí surfování a také jízda na vodních lyích. Ty se zapáhnou za motorovou lo a na nich se za divoké jízdy producíruje fešák nebo fešanda. Drí se jakýchsi opratí, vypínají své opálené tlo a kolem stíká voda. Kdy lo zastaví, lya se zhoupne do vody a doplave ku behu. Hezká podívaná. Ale lovk k takovému sportu potebuje nejen vodní lye, ale i motorový lun, oprávnní jej ídit atd. A tak Petr jako šéf naší party vymyslel NCO, co nemá nikdo. Vodní lye pro chudinu.

To bylo tak:
Kdosi z našich známých nkde pracoval a ten podnik nabízel svým zamstnancm bezplatnou rekreaci v devné boud u eky Sázavy ve Stíbrné skalici.

Ti známí mli zrovna malá mimina a tak usoudili, e plán postavit si na léto stany u eky zmní na tu boudu. A nás pozvali, a tam za nimi pijedeme. A protoe Lejdyna byla zrovna jaksi v opravárenském stavu, odvezli tam m s dtmi jako díve pátelé Petr a spol. U Sázavy bylo krásn. Poasí jak na objednávku, veer táboráky a písniky, celý den koupání v ece. Jeden den kluci pitáhli njaké prkno, lana i lasa a uvázali ten vynález na jez do prudké šlajsny. A Petr všem oznámil, e to je lye pro chudinu. Prost místo toho, aby nám lye táhl motorový lun, serfujeme rovnou na prudké ece. A pak se chlapi odván pustili do ukázky nového sportu. Chytli se za lana vedle prkna a naskoili na nj. Prkno se zmítalo a Petr pravil, e je to jako krotit divokého Zebradana. Kadý se na zmítajícím prkn udrel ti, tyi nebo pt minut, ne ho Zebradan nemilosrdn shodil dol do peejí pod šlajsnou.

 

A nablbli se kluci a nasmáli dost. Jak je ale ta peej dole svou dravostí dost poechrala, vylézali s omlácenýma rukama a nohama. A tak si napíšt ruce a nohy ovazovali. Koukala jsem s ostatními diváky na n z behu. A oni m provokovali, abych to šla taky zkusit. Já jsem na ten záitek byla opravdu zvdavá. Dlouho jsem neváhala. Jene mj chytrý mozek (blbeek) mi ekl: nenechám se pece omlátit, vyzraju na to. Piváu se, abych nemohla spadnout dol do peeje. A tak jsem také uinila. Jak, to u nevím, ale pivázala jsem se dost pevn. Nastoupila jsem na mrskající se prkno a mla vidinu, e to všem ukáu. Ha, hned po prvním zhoupnutí zebradana jsem na prkn leela jak erstv ulovená ryba na prutu. A pese m se valily tuny prudké vody. A na behu pobíhaly moje dti a kieli maminko, maminko, poj ven z vody! Hrozn se o m bály. A mly pro. Dá se íci, e jsem se pímo topila. Chtla jsem vát, ale hned jsem mla plíce plné vody. Prkno do m ze strany mlátilo jak divé a jez dsn hlasit huel. Pár kluk m belo zachránit. Tahali marn za lano, klouzali jim na prkn nohy a já se zmítala v posledním taení. Blonák Richard z vedlejšího stanu se snail zachránit mou est a oblíknout mi dolní ást bikin, kterou mi dravý proud umístil a dol ke kotníkm. Pak jsem v tom hukotu a oslepená vodou zaslechla Vaškv hlas: Evo, chytni se m za nohy! A on se pevn drel lana a pomalu se ke mn spouštl. Konen jsem lapila jedno jeho svalnaté lýtko. Zaala jsem do nj prsty vší silou. On se drel lana a táhl m proti proudu nahoru. Vytáhl m a na louku na behu Sázavy. Stále jsem byla zaatá do jeho lýtka. Nemohla jsem se pustit. Jako kdy se zuivý buldok zakousne do masa, Vašek mi musel ty ruce násilím odtrhnout, ekla bych odsekat.

Tásla jsem se, i kdy m pátelé zabalili do runík a do dek. A nepešlo m to ani veer. U táboráku se sice jako vdy zpívalo, ale já jen sedla a huelo mi v uších. Usnula jsem po notném panáku rumu, k emu ovšem Vrka, Petrova ena do mne ješt vlila bylinkový aj.  

 

Ráno u mi bylo celkem dobe. Vzbudila jsem se jako trochu víc dosplý lovk, i kdy u to mlo být asi dávno pedtím. Klukm jsem podkovala za mou záchranu a svým vystrašeným dtem slíbila s vánou tváí, e u takhle jejich maminka nebude riskovat. A samozejm se jim z celého srdce omluvila.
 
Eva Stíovská

* * *
Ilustrace: https://www.piqsels.com https://cs.jf-maia.pt a kolá Marie Zieglerová
Ukázka z pipravované nové knihy Evy Stíovské „Lejdyna a já“

Zobrazit všechny lánky autorky
 
 
 

Komente
Posledn koment: 21.05.2022  03:19
 Datum
Jmno
Tma
 21.05.  03:19 Eva Stovsk Podkovn
 20.05.  21:29 Vesuviana
 20.05.  19:45 Von
 20.05.  16:42 Pemek
 20.05.  12:14 Ivana Ltalov
 20.05.  10:42 Ivan