Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

Dda

V dtství jsem nikdy nemla pocit, e kdy nemám ádného ddu o nco picházím. Mla jsem dv milující babiky, ta z otcovy strany bydlela o ulici dál a tak jsem tam u ní byla peená vaená. Navíc ten inák byl plný dtí, tak o kamarády nebyla nouze. O ddovi se nikdy nemluvilo ani tam nebyla ádná jeho fotka. Druhá babika bydlela na vesnici, vlakem to trvalo pes dv hodiny a tam jsem peván trávila celé letní prázdniny. Nad postelí mla velkou svatební fotografii, ale ani ona o ddovi nemluvila, nemohla mu odpustit, e zemel tak brzo a nechal ji samotnou se tymi dtmi.

Dda byl strojník a pelivý majitel parního kotle, nezbytnou souástí k mlátice obilí a ve ních ml o práci postaráno. Jinak byl všeuml, který si zakládal na tom, e umí vše opravit. Jednou objevil u jednoho hospodáe staré, rozbité kolo, co na vesnici v té dob byl malý poklad. Ml o nho eminentní zájem i kdy mu bylo eeno, e se na nm u nikdo, nikdy se nesveze. Ml s ním hodn starostí a práci, ale po delším ase vítzoslavn se projídl po vesnici.

Hlídal si ho jako oko v hlav, jene syn, který po svezení také touil si ho jednou vypjil. Návrat po jízd nebyl vbec slavný, jeho první jízda skonila s osmikou na pedním kole po havárií. Zdravotní stav syna ddu vbec nezajímal, jeho seezal, kolo rozšlapal a hodil na hnojišt. Kdy ho zlost pešla a navíc kolo poteboval, vytáhl ho z hnojišt peliv oistil a spravil. Jednou dostal nefunkní krystalku, co byl primitivní rozhlasový pijíma, který nepoteboval napájení a na rozkmitání membrány sluchátka stail vysílaný signál. Konen se mu povedlo zachytit slabý signál, jene se ozvalo mé, mé, mé.  To byla koza co ddu rozílilo a protoe na jeho dr hubu, zvíe nereagovalo, vzal drát kterým jí hubu zadrátoval. Moje maminka spustila náek nad ubohou kozou, jene dda jak byl v rái chtl zadrátovat pusu i jí, radji s brekem utekla.
 
Tak jak peoval o kotel a kolo, tak pozdji byl jeho chloubou motocykl. Byl to zvláštní model který našel kdesi vyhozený na smetišti v rzn velikých kusech. Povedlo se mu ho z pomocí kamaráda kováe dát ho do kupy, dokonce i jezdil. Babika odmítla na ten vehikl sednout radji dál chodila pšky. Jednou na návštvu tam pijel mj otec se svým mladším bratrem, který to monstrum obdivoval. Tím si ddu získal a dokonce mu nabídl, aby pokud umí jezdit si ho vyzkoušel. Z vrat se vyídil jako stela, pak se ozvala rána a zoufalý husí ev.

Dda okamit sebral motorku a s nepublikovatelnými slovy ji odtáhl dom. Mj otec podpírající bráchu se loudal za ním, babika budující dobré sousedské vztahy nesla jednu z hus, která tam zstala leet. Po ošetení silniního lišeje dostal naízeno, e s husou musí dojít k sousedm se omluvit a škodu uhradit. Jene tomu se nechtlo piznat i u soused své idiské umní, tak tam poslal mého otce s tím, e tu pítulnou husu odkoupí. Sice se hospodyn tomu divila, ale lidi z msta byli divní, tak mu ji prodala. Babika zjistila, e husa má jen šok z nárazu a nalomené kídlo, tak si ji ponechala.

Na vánoce mu pak poslala biskupa (co je výrstek nad itním otvorem) protoe nic jiného si nezaslouil. I kdy údajn, mazové lázy chutnají jako mandle.  

Tak tolik z vyprávní mojí maminky. 

 
Jaroslava Krejová
 
* * *
Kolá Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 16.05.2022  21:52
 Datum
Jmno
Tma
 16.05.  21:52 Vesuviana
 16.05.  21:38 Pemek
 16.05.  14:02 Von