Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kristin,
ztra Oldika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Stáí vped!
Strana dchodc se v Izraeli prodrala do vlády
 
Do parlamentu se pokoušel dostat leckdo: rozvedení otcové, ochránci pírody i en, taxikái, a dokonce krachující byznysmeni.
Podailo se to dchodcm: mají dva ministry a sedm poslanc. Nejmladšímu z nich je šedesát.

Strana vnikla jen nkolik týdn ped beznovými volbami, a to zejména díky tém osmdesátiletému Rafi Ejtanovi. Strana Gil má jméno podle hebrejského „vk“ a slovo je zkratkou plného názvu Izraelští dchodci do parlamentu!
Jiné cíle ne být v knesetu a ovlivovat legislativu si strana ani neklade. „Zvolili m dchodci. Nejdíve se tedy postarám o n, pak se uvidí,“ shrnul své plány Ejtan.
V sedmimilionovém Izraeli ije 750 tisíc dchodc. Nikoho z nich dosud nenapadlo, jakou pedstavují sílu. Obvykle hlasovali pro své tradiní strany a doufali, e vedle obrany, školství a tuných plat pro ministry si na n vláda také obas vzpomene.

Uraení a poníení

Avšak v posledních nkolika letech tomu bylo pesn naopak. Dchodci patili mezi ty skupiny, které byly nejvíce postieny vládními škrty ministra financí za Likud (a jeho dnešního pedsedy) Benjamina Netanjahua. Izraelská ekonomika se v prbhu palestinské intifády dostala do problém - a zaplatili to z velké ásti penzisté. Netanjahu moná zachránil stát ped krachem, jak bývá pipomínáno, ale zcela nepochybn si také vyslouil nehynoucí nenávist mnoha starých a chudých Izraelc.
Mezi volii Gilu pekvapiv najdeme mnoho mladých lidí. V zemi panuje znané znechucení z politiky a zejména z politik, a „volit starce“ bylo mezi mládeí populárním zpsobem, jak to dát najevo. Také celá kampa, vynalézavá i agresivní zárove, pohrávající si s rznými sexuálními narákami, byla zamena spíše na mladé lidi. Reklamní agentura, kterou Ejtan najal, vycházela z názoru, e média vezmou Gil na vdomí, teprve a se o stranu zanou zajímat i mladí.
Stejn chladn kalkulovali lidé z agentury a sám Ejtan, kdy se rozhodovali o zaloení Gilu. „Blíily se volby a poád se nesnioval poet nerozhodnutých voli, to bylo neobvyklé. Tak jsme si ekli, e jim dáme stranu, pro kterou by mohli hlasovat,“ shrnul strategii jeden z mladých majitel telavivské agentury. U ady Izraelc i nkterých celebrit strana vyvolala nadšení, a tak nemla nouzi o dobrovolníky pro kampa.

Roztote kohoutky

Gil mohl vzniknout díky izraelskému volebnímu systému, v nm staí stran dv procenta, tedy zhruba tolik poslanc, aby mohla vstoupit do parlamentu. Gil má poslanc sedm a a na Ejtana jde o neznámé pedstavitele dchodcovských organizací. A protoe vítzná Kadima Ehuda Olmerta (také zaloena jen nkolik msíc ped volbami) potebovala koaliní partnery, dchodci získali hned dv ministerská kesla. Rafi Ejtan (79) bude ministrem pro záleitosti penzist, Jaakov Ben Izri (78) se posadí do kesla ministra zdravotnictví.
Ejtan s Olmertem se pedminulý týden dohodli také na ásteném splynutí obou stran. Teprve pak mohla veejnost zaít odhadovat, jak asi budou poslanci Gilu hlasovat o jiných dleitých otázkách, jako jsou napíklad mírová jednání s Palestinci. Zatím se pedstavitelé strany vyjadovali jen o výši dchod nebo zlepšení zdravotní pée.
Ejtanova jednání u pinesla první plody pro jeho volie: ješt letos se zvednou výdaje na dchody o 530 milion šekel (pes 2,5 miliardy K). ást této sumy pedstavuje doplatek penz, které kdysi dchodcm zabavil „zlý“ Netanjahu.
Jan Fingerland
Zdroj: Týden (www.tyden.cz)
 
Námt vybral a zaslal Ivo Krieshofer.  
 


Komente
Posledn koment: 22.05.2006  22:44
 Datum
Jmno
Tma
 22.05.  22:44 Eva Mar abyste se nedivili
 18.05.  13:19 Karel
 18.05.  07:46 Janina