Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Máme rádi zvíata… (6)
 
Máme rádi zvíata, zvíata, zvíata,
Protoe jsou chlupatá a mají hebkou srst.
V zoologické zahrad, zahrad, zahrad
Nehlate lva po brad, ukousne vám prst.Od posledního píspvku Ivana Kolaíka uplynulo v Melbourne mnoho vody. Dnes je tu opt s novým pokraováním pro seriál „Máme rádi zvíata“, tentokrát se meme dovdt mnoho zajímavého o papoušcích, kterých je podle jeho údaj na 56 druh.

Není tomu tak dávno, co na stránkách Senior Tip probhl seriál „Mezi nebem a zemí“, do kterého pispívali svými píbhy tenái. A tak tomu je i nyní u nové série lánk. Jak bude dlouho seriál trvat, bude záleet jen na vás, tím e si zavzpomínáte a budete nám posílat na adresu info@seniortip.cz své píbhy. Nejde nám o  odborné texty, ale jen o veselé i neveselé píbhy o zvíátkách a zvíatech kolem vás.
 
Na závr musím autora pochválit a podkovat za ST i za tenáe, e dodel dané slovo a v krátkém ase ji napsal pro Senior Tip tyi opravdu velmi zajímavé texty o zvíatech u protinoc v Austrálii.
 
Pohodové potení vám všem peje
Václav idek len Redakního týmu
 
* * *

Mizerové papouchové

Je mi trochu záhadou, pro se lidé rozplývají, kdy vidí papouška. To je zejm tím, e v esku tito opeenci nejsou.
Zato Austrálie jimi pímo oplývá. A hned zkraje musím íct, e a na vyjímky, to nejsou píliš populární ptáci.
 
V Austrálii máme 56 druh papoušk a z toho jenom 5 jich lze najít mimo naší zemi. Ty, které rádi máme jsou sice uvaní, ale pekrásn zbarvení Rainbow Lorikeet a Australian King Parrot. Tito královští papoušci jsou velcí a vtšinou se párek drí pohromad. Jsou také nádhern zbarvení. Sameek je jediný australský papoušek, který má kompletn rudou hlaviku a bíško, zatímco tlíko má krásn zelené. Jeho druka má zelenou hlaviku a záda a rudé bíško. Prost nádhera. Proto se také cítíme poctni, kdy zavítají na naší zahradu. Dokonce jsme jim ochotni odpustit, kdy se na ní chovají nezpsobn a nechají po sob spouš. Ješt pestejší papoušci jsou ovšem Rainbow Lorikeet. Ti za velkého kiku létají v hejnech a nechají se lidmi krmit. Kliánko se lovku usadí na hlav, ramenou a rukách, jen kdy jim podstríte njaké semínko. Nejvíce si pochutnávají na slunenicových. Lorikeets k nám také obas zabrousí a my se také radujeme. Nejvíce tchto milých papoušk jsme ovšem mli na chat v Novém Jiním Walesu. Dokonce podle nich byl pojmenován park, ve kterém jsme mli naší chatu-Lorikeet Park. Tam to byli naši velicí a nerozluní pátelé. A jeliko vdli moc dobe, e by nazlobili enu Máu, kdyby jí okusovali poupátka a keíky, tak se radji vrhali na naší snídani nebo veei, kterou jsme obyejn mívali venku.
 
Vbec nejmajestátnjší je pak Yellow-tailed black cockatoo. Tento papouch dosáhne velikosti a 65 centimetr. Jak jeho jméno napovídá, tento opeenec je erný jako uhel se lutým vnitkem ocasu a lutou skvrnou na obou stranách hlaviky.
Zatímco jsme se spatením tohoto druhu mohli kochat na chat, v Melbourne jsme je nikdy bohuel nevidli.
 
Nu a te se podívejme na zloduchy papouchy. Mezi ty jist patí Sulphur-crested Cockatoo. Toto jsou velcí, uvaní a dlouho ijící ( 50-60 let je prmrná ivotnost,) bílí ptáci se lutým hebínkem na hlavice, který se rozeve, kdy je papouch stresovaný nebo rozlobený. Lidé, hlavn ti, co se pomátli na rozumu, si je za neskutené peníze (od $1000 a do $16000!!!) poizují jen aby tyto své miláky mohli nauit mluvit. A oni se opravdu mluvit celkem snadno nauí. Samozejm, e je lidé také uí sprostá slova a papouch pak oblauje lidskou spolenost svými jadrnými nadávkami. e je to pták velice inteligentní nasvduje to, e dá dohromady i celá souvtí. Rzné vdecké experimenty ukazují jak se Cockatoo dovede celkem hrav dostat z labyrintu klecí zavených petlicemi a zámky. Jen kdy ho na konci eká njaká potrava.
 
  
      
Tento papouch má velký a silný zobák a je neradno jím být klovnut. Byli jsme svdky píhody, kdy se mu malá holika snaila do klece podstrit oíšek, ale zlý papouch do zobáku pevn sevel malinké prstíky rychle bolestí modrající a jeící holiky. Pomohl teprve proud vody z hadice, co papoucha naštvalo takovým zpsobem, e ze sebe chrlil nadávky ješt dlouhou dobu potom.
 
Za pozornost také stojí zmínka, e Cockatoo je nejpopulárnjším terem pašerák fauny, protoe napíklad v Japonsku má tento pták obrovskou cenu.
 
Zatímco se lidem líbí jak Cockatoo vaní, farmái ho z celého srdce nenávidí, protoe hejna Cockatoo dovedou naprosto zdevastovat úrodu. Pohled na eukalypty obalené stovkami Cockatoo je neuvitelný. Zelený eukalypt vypadá jako zasnený. Zrovna tak vypadají pole. A to je práv to, co nutí farmáe tyto ptáky stílet. Mohou to dlat pouze oni, paklie mají zvláštní povolení. Jinak jsou tito papoušci v Austrálii chránní. lovku zstává rozum stát, pro je Austrálie nevyváí. Austrálie by za n dostala tolik penz, e by nám vláda dokonce mohla taky jednou trochu zdvihnout lidem penzi.
 
  
 
Nejmén populární je urit Corella papoušek. Tento bílý papoušek je celkem malý, ale pesto dovede napáchat mnoho škody. Stovky tchto stále potravu hledajících papoušk se snášejí na zahrady, které s oblibou nií. Hejna se jich pasou na hištích a vbec kdekoliv roste tráva. Nevím, co jim iní za radost se houpat a brousit si zobáky na telefonních drátech, které také asto pekousnou. Jsou to potvory, které se vbec nebojí hlasitého pokiku, tleskání  nebo dobe míené bakory. Teprve prudký proud vody je odstraší a to pak za neuvitelného kiku odlétnou k nkomu jinému. Díky dlouhému suchu denn oírají nové výhonky. Legraní je na n pohled jak se pasou okolo rušné vozovky a nic si nedlají z tisíc aut jedoucích v jejich bezprostední vzdálenosti. Akoliv jsme milovníci pírody, tyto ptáky v ádném pípad nemusíme. Jeliko jsou také chránni tak nemohu pouít drastitjšího kroku, ne postiku hadicí, abych se jich nadobro zbavil.
 
Co na toto závrem íct? Všechna tolika lidmi obávaná zvíata, která obývají náš kontinent vás nechají na pokoji, paklie jim dáte pokoj vy. U papoušk je to jiné. Nkteré druhy vám dovedou pro nic za nic tak znepíjemnit ivot, e jste schopni vzít zákon do svých rukou a chladnokrevn je navdycky zlikvidovat. Silné zdi vzení by vás alespo ušetily evu papoušk!
 
Text a foto: Ivan Kolaík
* * *
Zvukový záznam Ivana Kolaíka - Vyprávní v R 2  v poadu Tisíce píbh
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 13.04.2022  21:00
 Datum
Jmno
Tma
 13.04.  21:00 Eva Stovsk
 13.04.  09:31 Ivan
 12.04.  13:44 Vclav Papouci v Koln nad Rnem
 12.04.  11:07 Blanka K, Papouek a svoboda
 12.04.  10:03 Vesuviana dky
 12.04.  09:52 Ivan
 12.04.  09:09 Von
 12.04.  08:36 Jaroslav
 12.04.  08:09 Stanislav Vank