Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak jsem se málem pešupail
 
Dlouho jsem se na sebe odmítal podívat do zrcadla. Vlastn od mojí poslední návštvy eska, kde jsem se díky pohostinným lidem vykrmil jako uník. Od té doby jsem ml tušení, e není nco tak zcela v poádku. I na malé procházce jsem se potil a funl, jako kdy jde prase z bukvic, v oblieji jsem zbrunátnl, kdy jsem si zavazoval tkaniky od bot. Pramálo m upokojilo, kdy jsem si namlouval, e se mi srazily kalhoty, košile a trika.
 
Nejvíce jsem propadnul panice, kdy jsem zjistil, e mn najednou narostly prsní váky, za které by se nemusela stydt ádná holka. Ano, to jsem siln znervóznl navzdory tomu, e jsem si bláhov namlouval, e se alespo mu neho s nhou uchopit, kdy zcela náhodou na m pijde velký cit a vím, jak by to dopadlo, kdybych se opováil udlat nemravný návrh en Mán. Polil m studený pot, kdy jsem pes mocné pandro ji dlouho nevidl své kladélko. Poloil jsem si drsnou otázku, zdali tam ješt vbec je.  
 
Náhle m popadla strašná myšlenka jestli jsem se najednou ve vku, kdy u je slušný lovk nejmén jednou nohou v penále, nepešupail na enskou! Takové vci se prý stávají stále astji. V dnešní dob se dítti dává šance se rozhodnout, zdali je kluk nebo holka. A jak asto mnozí nešastníci zjistí, e vlastn dlouhá léta ili v mylném pesvdení, e jsou to, i ono a spolenost jim místo peskování vyjde vstíc. Konen holky, které se rozhodnou být klukama mohou jít na chlapecký záchod a soutit, kdo dorá výš. A nebo zase kluci, jako novo peené holky, se mohou v pevlékárn nabait pohledem na hihající se nahaté krasavice.
 
Tyto vymoenosti moderní spolenosti m bohuel neuklidnily a tudí jsem udlal jediné, co v mé situaci bylo vhodné. Zeptat se eny Máni jak na tom ve skutenosti jsem.
  
Máa se na m úkosem podívala, svraštla elo, pokrila tém s odporem nos a pronesla: „No k enský nemáš daleko, nco malilinkatýho tam ješt sice vidím, ale ml bys s tím nco ván dlat.”
“A s ím jako? Jak si ho mu pro pána krále zvtšit, abych byl zase chlap?”
 “Ale ty furt o tom jednom. Já myslím, e bys ml nco dlat s tím téichem. Pesta se tláskat abajkama, butama a bkem, jez zdrav jako já a hlavn pesta do sebe lejt poád tu zrzavou vodu. Cvi!” zaznl bitký povel.
 
V tu ránu jsem si uvdomil, e to Máa se mnou myslí dobe. Moná, e kdy shodím nco kil, tak budu pohlednjší, pitalivjší a náš manelský ivot se i v našem pokroilém vku teba opt probudí. A kdo ví, i nkteré staence pohled na mojí ztepilou postavu zakalí zrak.
 
Uposlechnul jsem dobe mínné rady. Uzenky jsem pohodil pejskm, pivo jsem s pláem vylil do vylívky a zaal jsem tvrd sportovat. Kadou volnou chvíli jsem vnoval dlouhým procházkám, jízdou na kole nebo plaváním. asto jsem pochyboval, dlám-li rozumnou vc. Tolik trpt jen kvli tomu, abych byl zase chlap?
 
Z deseti kilometrových procházek se vracím naprosto vyerpán, zpocený a neexistuje, abych nechytil bolestivého vlka, tedy opruzení delikátní ásti zadní ásti tla. Teprve vonné a hlavn velice drahé mast mn pomáhají nudné procházky vydret. To aby jeden poád jenom koukal, aby nešlápl na jedovatého hada nebo do psího hovínka.
Zrovna tak fyzicky znien se vracím s cyklistických výlet. Na nich trpí cely mj lovk. Navíc, suován zbytnnou prostatou, zoufale hledám stromeek za kterým bych si ulevil. Jednou jsem si dokonce musel, díky Mánin strav, potupn ulevit. Zdvihnutí z podepu, díky zatracené artritid kolen, ovšem bylo nad mé síly. Od pádu do strašlivého nadlení m zachránila vtvika, za kterou jsem se chytil a mohl jsem se vztyit. Zatracená staroba!
 
Jedin plavání m uspokojuje. Nicmén musím podotknout, e musím pekonat hrozný stud, kdy se k bazénu promenáduji v plavkách, pes které je pevalen mj bich, který se pi kadém kroku houpe nahoru a dolu. Všimnul jsem si, e i nadmrn otylé babky, které chodí do bazénu bh ví pro cviit, si na m s úsmškem poukazují. Pí plavání m nic nebolí a zázrané hodinky mn ukazují, e pi této sportovní aktivit ztrácím nejvíce kalorií.
 
Po roním tlocviku musím konstatovat, e jsem zhubnul o ticet deka, protoe po kadé aktivit jsem tak hladový, e se vrhnu se psem na skryté uzenky a vypiji nkolik zrovna tak ukrytých piv, abych rehydroval, co je pro peití nesmírn dleité.
 
Take, po pravd eeno, se moje figura výrazn nezmnila k lepšímu. Je mi ale šuma fuk, jestli na m koukají staenky s opovrením. Je mi zrovna tak jedno, e u asi nikdy nezpeetím manelství láskyplným laškováním s Máou. Hlavní pro m, ddka s jednou nohou v penále je, e mi spolenost umouje, jít  kliánko do dámské pevlékárny, anich bych byl zaten a tam se s oima na vrch hlavy kochat…

Naštstí jsem se nepešupail, ale jsem nyní nadšeným pívrencem všech tch, pro jiné nepochopitelných, ba stupidních naízení ohledn sexuální orientace!
 
Ivan Kolaík
 
 
* * *
Koláe Marie Zieglerová
Zvukový záznam Ivana Kolaíka - Vyprávní v R 2  v poadu Tisíce píbh
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 02.03.2022  07:24
 Datum
Jmno
Tma
 02.03.  07:24 Ivan
 02.03.  05:03 Ivan
 01.03.  17:34 Blanka K,
 01.03.  16:44 Jaroslava
 01.03.  10:02 Jaroslav
 01.03.  08:48 Von
 01.03.  07:49 Pemek