Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak je ten svt krásný

il jednou jeden staík a ten se jmenoval Mráek. Jméno jeho bylo zcela nepíhodné, v jeho duši byla toti neustále modrá obloha se sluníkem a nikde ani mráek. Takhle to u nho šlo ji od dtství, bezmraná pohoda v nitru a tu mu nikdo nemohl vymluvit. A e se o to pokoušeli, jak by ne; nkteí lidé libují si ve své zamraenosti a takový nevyléitelný optimista jim pekáí v rozhledu. Jak tak chlapec Mráek stárnul, stále se usmíval a tvrdil, e svt je krásný. Z toho náhledu neslevil ani kdy u se stal staíkem.

Tak teba šel po ulici a zakopl o balvan, který tam nkdo nastrail. Kdekdo jiný by se v tu chvíli rozlítil a  proklel ten balvan i toho, kdo ho do cesty poloil, ale staík Mráek ne. Jen prohodil: Mohl jsem o ten hloupý kámen škobrtnout a narazit si nos, to se ale nestalo. Vida, jak je ten svt krásný!“ Za pár týdn kráel tou cestou znovu, ale na balvan u zapomnl. To se ví, opt zakopl, ale tentokráte upadl a narazil si nos. Kdy se doma podíval do zrcadla a vidl svj oteklý nos, zaradoval se: „ To je nádhera!  Mohl jsem si narazit hlavu a dostat otes mozku, tady mám jen odený nos. To jsem ml kliku, protoe ten svt  je pece jen krásný!“ Takhle to s ním šlo den po dni. A slunce svítilo nebo mraky se valily a spouštly déš, staík se radoval a pochvaloval si ten krásný svt.

Jednoho dne se probudil a necítil ve své ki, vydal se tedy za doktorem. Ten ho prohlédl a svraštil oboí:“Vbec se mi to nelíbí. Inu máte u pokroilý vk a tak není divu. Bohuel pomoc ádná tu není, máte na kahánku a zítra budete na márách,“ strun sdlil doktor. Staík Mráek se usmál a prohodil:“ Take zítra budu mít po všech starostech a nic u mne trápit nebude, to je dobe. Dnes tu ješt jsem, tedy iji, a to je dvod radovat se ješt více ne kdy jindy! Obzvlášt proto, e svt je tak krásný!“


* * *

Ve výtahu

Ten lovk pistoupil do výtahu na tetím pate a hned mi nkoho pipomínal. Koho však? Kdy jsme míjeli osmé patro uvdomil jsem si, e se velice podobá chlapci z obrázku v jedné kníce, kterou jsem dostal ku svým desátým narozeninám. Na obrázku, nazvaném „Loví sumce“, sedli otec se synem v loce na jezee, obklopeném vysokými horami. Idealizováni neznámým mi malíem, oba se náramn usmívali.
 

Zaradoval jsem se, e jsem po tak dlouhé dob toho chlapce rychle poznal, a proto jsem se jej zeptal: „Chodíte ješt s panem otcem chytat sumce?“ Onen mu vyvalil na mne oi: „Co to povídáte? Sumce? Já ani nevím jak takový sumec vypadá. Snad je to njaká ryba, ale já ryby v ivot nelovil. A mj otec? Ten zemel, kdy mi byl pouhý rok, take co mne provokujete, vy darebáku?“ Vystoupil na tináctém pate akoliv zmákl tlaítko patnáct, jak jsem si všiml.

Podivný to lovk! S nkterými lidmi na této planet se prost nedá vyjít! 

 
Jaroslav Kovaíek  
* * *
Ilustrace Eva Rydrychová

Zobrazit všechny lánky autora
 
 
 
 

Komente
Posledn koment: 15.02.2022  19:21
 Datum
Jmno
Tma
 15.02.  19:21 Evussa
 15.02.  19:00 Von
 15.02.  10:44 Jaroslav