Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivo,
ztra Zbyek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

LÁSKA V KNEDLÍKU
 
Sedím na lavice ped kostelem a vím. Vím, e po mši konen všichni vyjdou. Zatím vyšel jen holub domácí a šnruje si to ke mn. Hlava mu jede v rytmu techno music a s kadým krokem vyukává zobákem do vzduchu morseovku. Techno vypne, a kdy se pede mnou zastaví. Koukáme na sebe. Tak ten se zamiloval. Do mojí tortily. Nedám! Odmna za krmení téhle holubí helikoptéry je smradlavý kolá na aut. Kdyby kolá! Minule to byla pizza pro šest osob. Musela jsem pouít škrabku na sníh a vyšetování uzavít tím, e kráva lítá. Tohle nemohlo vypadnout z holuba. 

Najednou se holub vznesl. Výhled na mj obd mu toti zastínilo nco, co se nedá sníst. asopis Probute se! Take moná ani íst. Kdyby se ten asopis jmenoval Najezte se, zvedla bych hlavu ochotnji. V tomhle jsme byli s holubem za jedno. Tak te jsme na mou tortillu pro zmnu ti, sakra. Já a dv seniorky. "Pemýšlela jste o konci svta?" ekla ta s brýlemi pjenými od mé estináky. "Ano, konec svta nastane, kdy se te nenajím." eštináka pozvedla oboí smrem k té druhé, která mla baloák zapnutý od krku a po poslední knoflík u kolenou, co pi jejím obvodu pasu psobilo, jako by byla v pytli. Vysoké kozaky pod pytlem jen potvrzovaly, e jde sbírat brambory, nikoliv Jehovovy fanoušky. A z pytle se ozvalo: "Víte nco o lásce?" 

No nazdar! Na zkoušku chodím vdycky našprtaná. Jene já ta skripta ani nevidla. Ani jejich autora. Ale lásku jsem vidla. Tak to njak vokecám. Láska má hlavu i patu. No, ne vdycky. A navíc hlavu nkdy ztrácí a asto je i slepá. Má velikánské rozptí paí a velkou sílu, protoe obejme víc lidí najednou a penáší hory. A umí malovat. Naoko pouívá jen ervenou barvu, ale v zásob má nepeberné mnoství barev a odstín. A velká ústa. Slyšíte o ní všude. Rozhodn má bijící srdce. Jeho intenzitu hladiny zvuku popsal ve svém díle Decibely lásky známý láskofil Michal David. A taky má nohy. Prochází toti aludkem! Teda mohla by. Kdybych tu te neskládala zkoušku z lásky. 

Láska je všude. Našla jsem ji teba v knedlíku. Kdy eknu mám, e chci k obdu jen ti knedlíky, poítám s tím, e tam stejn prskne ten tvrtý. To je ten láskyplný. Nakonec se cpu knedlíky šesti, abych lásce uinila zadost. Jen máma toti umí všechnu lásku zavait do knedlíku. Poet knedlík se s vkem potomka pochopiteln mní. Ale mámy láska nikdy.

Sedím na lavice ped kostelem a kruí mi v biše. Holub somruje jinde a laskavé dámy tu zakoenily jako rozpínavý bean. Z pytle se rozsypaly vty o Nm, který nejspíš stvoil i ten knedlík. eštináka pikyvuje. Laskav. Jak jinak. Chci z lásky za jedna. Ale láskou se nenajím. Potebuju rychlé oberstveni.

 

McDonald! I tam jsem vidla lásku. Nešlo ji pehlédnout. Vypadalo to, e nkdo z chumlu lidí chce zrychlit rychlé oberstvení: "Hamugl, hamugl!" Šum provozu trochu utichl. Rychlá obsluha nezrychlila. "Hamugl!" Od stolu se zaali vyklánt lidi s plnou pusou. Tak to tam snad musí být sám Brat Pitt. A hladová ve front, taky jsem se vyklonila. Stál tam obyejný, tém dosplý kluk. Rytmicky se kýval do stran. Vedle nho stála drobná ena a drela ho za ruku. "Hamugl!" Zase. S kadým dalším hamuglem se k nmu pomalu naklonila a nco mu zašeptala. Podailo se jí tím oddálit další hamugl a rozvýkat lidi u stolu. Nevím, kolik odvahy máma takové celebrity spotebuje, a kolik pozornosti vydrí. Nevím, kolik hamburger spotebuje mentáln postiené dít. Tuším však, e spoteba lásky jeho mámy bude rovna spoteb hamburger v Evrop.

Sedím na lavice ped kostelem a eštináka m poád petahuje do nebe. Nejsem holub! Chci zstat na zemi. Tak to asi nebudu vyvolená peít Armagedon. Stejn to nepeiju, kdy nejsem vyvolená ani se najíst.

Nemohu dlat zkoušku nalano. Ped zkouškou mám vdycky navaeno. Kdy se šprtám, objeví se mi rajská na zahrádce. Ván!  Hned za plotem. Kdy mám nudli u nosu, najdu tam hovzí vývar. Nebo kolá k snídani. To tam pece musí dávat láska. Nebo moje kamarádka. Musím ji ale vracet krabiky. 

Sedím na lavice ped kostelem a vedle nakousnuté tortily mi pistála ta skripta s názvem Probute se. Nejspíš jsem neprospla. A mám se asi uit. 

 
Já se ale lásku šprtám. Fakt! Teba kdy píšu zápoty z tláku. V eštin to jde vdycky dobe, ale v ruštin se trápím. Nejde mi do hlavy, paemu Nasa z Rasiji npanimála podmínky k zápotu. "Ja nvdla, já zabýla.'' Kdyby to byla jen Nasa, ale ona je to kadý semestr Irina, Polina i Galina. Takové matrjošky. Liší se velikostí, vymalované jsou stejn a uvnit je prázdno. A si. Ale já za tmi vrstvami nátru oblieje tu pýchu. Éto ja cha zabí. Ruské studentky eské vysoké školy.
 

Máa, Ana, Jana tu potily krev a matrjošky byly místo toho zakousnuté nkde do Ivana a te pyšn poadují zápoet. To, co jim nepatí. Jak ruské! Tak v duchu peskakuju ošklivé stránky v uebnici djepisu a šprtám se lásku bez pedsudk. 

Sedím na lavici v kostele nasycena a vím. Vím, e v tom zvláštním tichu najdu sebe. A moná i kousek lásky. Ty dv vyslankyn lásky nade mnou zlomily hl. A já to ješt chtla zachránit Mufikem.

Ona ho teda oslovovala Mufíku. On byl šasten, pestoe mu chlapi v posilovn íkali Bejku. On jí íkal, myslím, Pufíku. Kadopádn mli urit mocinky lowe, protoe Mufík ml na lopatce vytetováno Pufík forewer. Jejich lavískovaní bylo úpln roztomilouký a úpln bez mráku, protoe mli hodn lajk na Facebooku. Taky mli tu nejvíc nejpohádkovjší svatbu. Protoe Mufíka pod vobraz a hysterického Pufíka nikdo nefotil. 

Po dvaceti letech se Pufík forewer na lopatce vyvsil. A leccos dalšího se na tle vyvsilo. Mufík poznal domov podle zapnutého rádia. Kadý den poslouchal události dne. A oekávané události. Ne. Tak to není rádio. To je Pufík. Sakra! Potebuje záznam. íkala, e šéf koukal kolegyni do výstihu nebo byl na exkurzi kozí farmy? Má vzít zítra Marušku ze školky nebo do školky? Nezeptá se. Zase by hráli ten jejich ping-pong:
"Ty m vbec neposloucháš!“
"Ty m taky ne!“
"Pro teda nevracíš to sítko zpátky do dezu?“
"Protoe ti od postele odnáším smradlavý fusekle!“

Který blbec mu poradil vytetovat si na lopatku i její fotku? Odstranit tetovaní bude stát majlant. A bude to bolestivé pro všechny. Tak vrátil sítko do dezu, odnesl fusekle a Marušku vzal do školky i ze školky. A všichni vyrazili na kozí farmu. 

 

Ješt ped rokem mu Pufík vynadala do ddk bláznivých, kdy jel nakoupit na kole: "Jestli t klepne pepka, tak dom necho." Jeho svaly u dávno ochably, ale ve vkové kategorii 70+ je poád za Bejka. Místo inky te svírá houbu a s pokusy o jemnost omývá Pufíka. Jak by si te pál zahrát si ten jejich ping-pong. Ale ona u nemá sílu. V té zvrásnné, nešikovné, jemn chvjící se ruce, v tom ochotném sestupu z Bejka do peovatele, tam se pece musí skrývat pravá láska. Láska vydená na sítkách ve dezu a smradlavých fuseklích. Pufik forewer!

Z lásky Jehovovy jsem propadla. Ale to nevadí. Budu klidn dál uctívat svj papiák. Cítím lásku, kdy vaím guláš pro rodinu. Nebo je to cibule? Mu si postavit oltá ze špinavého prádla, protoe bez lásky bych ho vyházela oknem. Modlit se k línému cvienci, protoe nemít lásku k práci, musela bych ho honit po dvorku s biem. 

Mu zaloit sektu z našeho cviebního spolku. Pravideln se scházíme ke zpovdi. Máme smíchový sbor. Rozvrh cviení je naše bible. I Satana máme. Kdy vytáhnu posilovací gumiky, všichni se pokiují.
 
Láska je schovaná všude tam, kde chceme, aby byla. Jestli máme mozek a srdce vtší ne holub a umíme íst, íst mezi ádky, meme ji i vidt.  Klidn v Jehovovi nebo v knedlíku. Konec svta toti nastane, a uvidíme jen ten knedlík. 
Terezie erbáková
***
Koláe Eva Rydrychová
Ilustrace: https://www.kozimleko.cz/
Rozhovor s Terezou erbákovou "Jsem majitelkou pokladu, he"
Profesní webové stránky:
http://www.squashpark.cz/cs/web/treneri/terezie-cerbakova 
http://ktv.vscht.cz/lide

Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 20.02.2022  13:23
 Datum
Jmno
Tma
 20.02.  13:23 Vladimr K
 26.01.  14:36 Petr Koreck asy se mn...
 24.01.  22:45 Terezie erbkov
 24.01.  21:25 Tom Zeck
 24.01.  21:25 Ivan
 24.01.  20:39 Vesuviana
 24.01.  19:50 Renata .
 24.01.  15:24 Evussa
 24.01.  09:47 Pemek
 24.01.  09:09 Von