Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivo,
ztra Zbyek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

as

Soupeíme spolu u dlouho. Nejprve naše stetnutí mla podobu drobných potyek ve stylu Toma a Jerryho, pak perostla v menší šarvátky a nyní u stojíme takka na pokraji váleného konfliktu. Moje vyhlídky nepatí k nejlepším. Mj protivník mocn posílil, vydatn pezbrojil a zaal vést jednotlivé útoky s nebývalou razancí a neutuchající vervou. O kom mluvím? O ase.

Ti písmenka, ale co vše se za nimi skrývá! Nápad napsat krátké zamyšlení se mi vnuknul zcela prost. Poád jsem si opakoval, jak strašn nestíhám a jak nemám as, a jsem si ekl: Tak o tom sakra napiš! Jene zárove s tím mi bleskla hlavou i druhá myšlenka: kolik fejeton, úvah, básní, školních prací i rovnou celých román u zamilo svou pozornost tímto smrem? Nevím.

To íslo musí být ohromné. Pro se tedy pouštt do neho, co u prošlo tolika zpracováními? Ano, nápad na láneek o ase je asi stejn originální jako zápletky jistých nejmenovaných seriál, ale pesto a práv proto se do toho chci pustit. Vím, e i kdyby tch prací existovaly miliony, moje má smysl, protoe se od tch všech bude lišit. Kdybych v to nevil, tko bych mohl psát.

Na as meme nahlíet z rzných úhl. Jinak ho bude vnímat básník a jinak fyzik.

První o nm stvoí sáhodlouhé epické dílo, pi jeho rozboru se dobrák eštiná bude rozplývat nad jeho géniem a studenti pocítí náhlý nával nenávisti. V hodinách fyziky se zapotíte pi výpotu píklad s dilatací asu. Sice mi je srden jedno, o kolik minut zestárne nereálný kosmonaut na nereálné vesmírné lodi letící nereálnou kosmickou rychlostí kdesi v pedaleké galaxii, ale reálnou hodinu asu tím zabiju.

Já se však chci pozastavit nad jedním fenoménem: „Nemám as…“ Nezdá se vám, e tohle slyšíte všude kolem sebe a píliš asto? Kdy se s nkým bavíte kupíkladu o jeho konících, plánujete njakou akci, domlouváte se na innostech, zadáváte úkoly… Neproniká do tchto rozhovor ona kouzelná a tolik otravná formulka o nedostatku asu? Krom toho, není snad zkoušení z cizího jazyka na téma záliby, volný as, sport… které by neuvozovalo tohle sousloví. Je tomu skuten tak? Nemáme as? Nebo se jedná pouze o náš alibismus?

Profesor Arronax a kapitán Nemo spolu jednou na Nautilu rozmlouvali nad tímhle problémem. Došli ke krásnému závru, e lovk má tolik asu, kolik chce. Sám si urí, co kdy udlá, emu dá pednost a podobn. Úasné, stejn jako oni dva, jejich dobrodruství a nepotopitelný Nautilus.
Ke svému štstí se od nás liší – ijí pouze ve fantazii, kde je o mnoho lépe ne v našem svt. Me tedy nco takového platit i na nás?

Nkteí jste odpovdli ano, jiní ne. Svým zpsobem máte pravdu vy i vy. Spíše se ale kloním k myšlence, e ne. Nedokáu se ubránit dojmu, e jsme se jako lidstvo ocitli v pasti.
e jsme sami sebe zotroili a spoutali v ohavném kolotoi, z nho není úniku a kterému se lze buto podídit, i se nechat semlít pod jeho koly. Jen si zkuste vyjmenovat, co všechno musíte udlat bhem jednoho jediného dne, týdne, msíce, ani byste si to páli nebo tak inili s radostí. Kolik hodin denn skuten rozhodujete o svém ase vy sami a kolikrát se ídíte rozkazy typu: „Musím…“?

Oponenti te urit chrlí námitky. Ano, beru je na vdomí. Urit se dá z tohohle zakletého kruhu osvobodit. Teba se na všechno vykašlat a dlat si, co se mn opravdu zamane. Jene upímn, pokud nemáte na útu tolik penz co já nedokonených úkol, tko to vydríte delší as. Naše rozhodování je mnohdy redukováno pouze na to, zda volíme po pozdním návratu dom, jestli si ješt na chvíli sedneme k televizi i k poítai, a nebo pjdeme rovnou spát, protoe ráno musíme brzo vstávat…

Plánujeme, protoe nestíháme. Rozepisujeme si úkoly dlouho dopedu a pak se orientujeme podle toho, kolik asu nám ješt zbývá, ne je musíme splnit. Peíváme. Pro pouívám tohle slovo? Jeliko m trápí neodbytný pocit, e spousta lidí u zapomnla ít. Ano, ít. Zní to divn, ale je tomu tak. Zamyslete se, zda skuten ijete, i jenom peíváte. Moná ten rozdíl nevnímáte tak siln jako já. M as skoro porazil. Málem jsem zapomnl psát…

Asi by se hodilo vyšourat nco pozitivního na závr. Napadá m teba tohle. Lidé se bojí asu a as se bojí pyramid. Jist nkteí vtipálci by ješt doplnili, e i pyramidy se bojí – jedné hvzdy amerických akních film, ale o to mi nejde, alespo ne v první ad. Nepostavili pyramidy snad lidé? Nedostáváme se tím tedy zase do jakéhosi zamotaného kruhu? Svítá to nadje, e jednou zkrotíme i ten as v náš prospch i e lidstvo proze a osvobodí se z okov, do nich se samo uvrhlo?

Moná, e tohle u nkdy nkdo napsal. Moná jsem práv objevil Ameriku. Moná m povaujete za podivína. ert to vem, vdy i ten Kolumbus tu hroudu zem musel znovu objevit… 

 
Tomáš Záecký
* * *
Ilustrace von Alphonse de Neuville a Edourad Riou
Ilustrace © František FrK Kratochvíl

Zobrazit všechny lánky autora
 
 

Komente
Posledn koment: 24.01.2022  21:16
 Datum
Jmno
Tma
 24.01.  21:16 Tom Zeck
 24.01.  19:09 Evussa
 24.01.  07:27 Ivan
 23.01.  15:46 Pemek
 23.01.  10:44 Vesuviana dky
 23.01.  09:10 Von