Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Bahamy

Dv hodiny po nalodní v Miami majestátní bílá Norwagion Sky tiše spustila motory, tém bez povšimnutí opouštla pístav a vyplula do soumraku. Uvnit lodi zaal pulsovat ivot jako v hotelu. Na jedenáctém podlaí se ronila kuata, stejky, hamburgry a cestující pijídli prosklenými výtahy, aby se kochali vzdalujícími mrakodrapy, oháli se ve víivkách, osvovali v bazénu, pochutnávali si na dobrotách a konen tanili a jásali dlouho do noci. A já, jak jsem tam zstala sama na poloprázdné palub, jsem pemýšlela, e lo kopíruje Bermudský trojúhelník. A co kdyby… mne napadala otázka. 
Ráno zastavila lo na Grand Bahama Island. Vtšina cestujících se vylévala proukem z lodi pímo k prodejním stánkm a mazlili se s pestrobarevným tpytivým zboím. A nakupovali. Procházeli jsme se po ostrov, který nebyl natolik odlišný od Floridy, abychom nad ním zstávali v úasu. I to teplo kolem 80°F nás lákalo do sladkého nicnedlání. Prodavaky v obchodech proplouvaly svým zboím jako stojatými vodami. Mne zaujal nezvyklý strom, roohovník obecný, který ml lusky. Bylo mi eeno, e je to svatojánský chléb. Jednotlivá semena se v minulosti pouívala jako závaí. Velikost a váha tchto semen je uniformní a od ní je odvozena jednotka hmotnosti 0,2 gramu. Tak se stal karát mítkem ryzosti zlata.

Nízké vápencové a korálové ostrovy tvoí dlouhý etzec více ne 2000 ostrov, kolem nich proudí teplý Golfský proud. Z toho 30 ostrov je vtších, 700 je obydleno a všechny mají tropické podnebí i s pasáty. San Salvador je to místo, kde namísto oekávané Indie pistál Kryštof Kolumbus. Vzhledem k malé nadmoské výšce se ostrovy pyšní nejkrásnjšími rozlehlými pláemi.

Nezávislost Bahamských ostrov na Velké Británii byla vyhlášena roku 1973. Královna Albta II. je zde zastoupena generálním guvernérem. Ostrovy vlastní velké obchodní lostvo. Na kadém kroku je mono spatit kostel. Je zde nejvíc kostel na osobu na svt.

Ne jsem se vrátila, hudba prolínala celou lodí. V jednotlivých sálech probíhaly zábavné programy. Filmy, bingo, rzná šou. Tém nikdo se neopomnl nechat zvnit v hale i na schodišti, nkdo i s kapitánem lodi. Také zde byla instalována galerie obraz, prodejní stánky šperk, triek a všeho moného. Krom toho byly na lodi stálé obchody s luxusním zboím. Veer co veer se slétávali do kasina jako vosy na sladké ti, kdo dávali prchod své touze si zahrát, se obohatit, své touze co kdyby je potkalo štstí. 

Tetí den lo zakotvila u menšího ostrova Nassau ve stedu Bahamského souostroví pímo v hlavním mst Nassau. Ulice plné obchod, aut a lidí. Místní dopravu na kiovatce ídil stráník mistrnou koordinací paí, co jsem sledovala jako raritu. No, nevyfote si ho, no a nekupte si njakou cetku na památku z ostrov na druhé stran zemkoule, které mají americký ráz s karibskou píchutí a kde je, jak íkají výhodný daový systém. V okolí mono asnout nad hotely pro náronou klientelu.

Kdy jsem procházela mstekem, dýchala na m radost, spokojenost a pestrost. Hlouky rozesmátých mu popíjely u stánk, stolkv a idle pod stromy byly nateny kadý jinou barvou, skupinky hudebník jak rajky procházely ulicemi a nesly rynou hudbu.   

 
 
Kdy jsem se rozhlíela po lodi, nemohla jsem si nevšimnout jakéhosi tabla. První fotografie si kadý všiml. Mu se zlatými prýmky – kapitán lodi – Švéd. Pelétla jsem oima ostatní snímky v domnní, e je to poadí kapitán od spuštní lodi na vodu. A to byl mj omyl. Byla tu zobrazena souasná posádka. Tak se stalo, e jsem nepostehla mezi nimi jednoho echa.

Poznala jsem ho a veer, kdy jsem nešla na barbecue na palubu, ale do jedné z nóbl restaurací na pátém podlaí. Kdy servírky ode mne uslyšely: From Czech Republic, ihned ho zavolaly. Všichni m obsluhovali jako královnu. Kdy jsem se ho zeptala, ím si to zaslouím, ekl: „Slouím tady 18 let a jste první lovk z eska, který sem zavítal. Nemohu tomu uvit. Takovou dálku. Jste odváná. A sama.“

Kdykoliv prošel restaurací v erném obleku s motýlkem nebo v bílé uniform palubou, nebylo moné ho pehlédnout a neobdivovat. Nemohu se svovat dál, nebo moje vzpomínky zstaly na Norwagian Sky a plují nad hlubokými vodami na druhé stran zemkoule.     
 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 19.09.2021  10:05
 Datum
Jmno
Tma
 19.09.  10:05 Vesuviana dky
 19.09.  10:03 Vesuviana dky
 03.09.  20:10 Marta
 01.09.  11:06 Vesuvjana dky