Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BATOLE JAN
 
Zrovna jsem mla volný den. Bylo pondlí dopoledne a já si plánovala, co všechno ten den zaídím, ne pjdu v úterý do práce.  Najednou zvoní telefon a na druhé stran o pekot mluví maminka naší snachy. Prosí m, a všeho nechám a okamit pijedu ke Karmen, e k nim práv dorazila. Co se stalo? Poléval m studený pot, protoe doposud jsem nevdla, pro tak naléhavá výzva? Maminka naší snachy mi v breku sdlovala, e se náš prvorozený vnuk, malý Jan, zabouchl v dom.

To se asto stává e? Vzhledem k tomu, e Jan v té dob byl roní batole, to nebylo zrovna moc uklidující. Karmen okamit zavolala speciální slubu, co v takových situacích pijídí a lidem otevírá domy, nebo je vyprošuje v naléhavých pípadech.

Ráno byla s Janem na nákupu, vyndávala tašky z auta, otevela si dvee, klíe poloila v kuchyni na stl a vracela se pro další nákup do auta. Malý Jan vbhl dovnit a zabouchl za sebou dvee. Jednoroní dít nejenom e nedosáhne na kliku, ani nerozumí, co se po nm v takových pípadech ádá. Zoufalá Karmen, v té dob v posledním msíci thotenství s druhým díttem, panikaila. Nejprve zavolala své mamince, ta pivolala mne a všechny ti jsme sladkými hlásky uklidovaly Jana pes zavené dvee.

Ten maliko pofukával, ale nic moc. Slyšely jsme bhání, šoupáni idlemi a pak klid. Závsy v dom byly zataené a my ti zoufalky jsme nevidly, co se uvnit dje. Patnáct dlouhých minut ubhlo a sluba stále nikde. Aspo ptkrát se jim volalo o pomoc. Kdy však po pl hodin naptí a zoufalství nikdo nepijel, rozhodly jsme se jednat a malého Janího osvobodit. Byla tu obava, aby si nco neudlal, nebo na nho nco nespadlo. Takové malé batole pece neme zstat nadále bez dohledu, to dá rozum.

Prorazily jsme tabulku okna vzadu ze zahrady u domu. Protáhla jsem se skrz a bím do kuchyn zjistit, jak je na tom malý Jan? Ten sladký babulka sedl jako híbeek na stole vedle mísy s ovocem a stále trochu pofukával. Kdy jsem vidla, e je v poádku, ale všechna jablíka a hrušky v míse mají malé kousance od jeho zoubk, propukla jsem ve smích. Otevírám dvee Karmen a její mamince a pak se s ním na peskáku mazlíme. Zárove se smjeme, jak si chlapeek poínal. Vyloudil ze sebe i úsmv. Zejm radostí nad tím, e nás vidí a je osvobozen ze zajetí vlastního domu.

Karmen však bylo stále divné, e se sluba doposud nedostavila? Opt jim volala, e jsme se jich nemohly dokat, poradily jsme si tedy samy. Paní na dispeinku jí ujišovala, e jejich pracovník u dávno odjel a e u by ml být na míst. Poslala ho hned pi první výzv. Vyšly jsme ped dm se pesvdit, jestli dorazil a také mu sdlit, e jeho slueb u není poteba.

Snacha zašla za vysoké kee ped jejich domem a my slyšely kik a plá. Letíme se podívat, co se dje? Hystericky se zajíkala, jak ji dojalo to, emu byla svdkem. Rozrušilo ji to natolik, e zakopla a my jí sbíraly ze zem. Hlavn e se nic váného nestalo. To by tak scházelo v posledním stádiu jejího thotenství.

Zamstnanec této speciální pohotovostní sluby spokojen sedl v pohotovostním aut, ukryt z oí poadujících, jedl a zapíjel kávou z termosky svojí pochoutku. Kdy na nho Karmen narazila a zeptala se, kde byl tak dlouho, e v tomto pípad šlo o batole, odbyl ji s tím, e je práv as na jeho obd. Pak by prý pišel, však u tam pece je a tak na co tolik povyku? Naštstí všechno dobe dopadlo, Jan byl v poádku, ale dodnes nás mrzí, e jsme si na takového hladového zachránce veejn nepostovaly. U k vli dalším lidem v nesnázích, kteí by se takového servisu jako my, nedokali.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 22.10.2021  23:10
 Datum
Jmno
Tma
 22.10.  23:10 Ivan
 22.10.  11:58 Vesuviana dky
 22.10.  08:45 Von