Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Capri
 
Jediný aj, který jsem pila jako nektar, mn naservírovali v pímoské hospdce na Ischii. Pinesli mi zlatavý mok v kehké baculaté sklenici na noce. Posvátn jsem ho usrkávala a dívala se na moe, na protjší ostrvek, od nho po lávce picházel mj manel. Obklopovala m atmosféra krásy a pohody, dalo by se íct, e poezie.

A pesn tam jsme se rozhodli pro výlet na Capri. Na malý italský ostrov v Tyrhénském moi. Na menší rychlé lodi jsme pipluli do pístavu Marina Grande. Ostrvek je pouze 6,7 km dlouhý a 2,7 km široký a je rozdlen na dv ásti tém 300 m vysokou kolmou stnou. Na jedné stran se nachází msteko Capri a na druhé Anacapri. V pístavu nás ekal autobus. Zamíil s námi prudkými serpentinami do plkilometrové výšky.

A tam jsem spatila ráj na zemi. Z hory Solaro se mi otevel nádherný výhled na moe, na italskou pevninu. „Vidt Neapol a zemít“. Snad proto, e jsem ho vidla jen z dálky, i s proslulou sopkou Vesuv, jsem nezemela.
 
Prohlédli jsme si muzeum San Michele a procházeli jsme miniaturnímu ulikami s mnostvím obchod, obchdk módního obleení a doplk italské produkce, a jsme došli na miniaturní námstíko. Posadila jsem se pod sluneník a objednala si aj.

Ne mi ho pinesli, kochala jsem se pohledem na moe a vní zdejší atmosféry. Jako bych se v ní ztrácela a vracela se do minulosti, a do rozkvtu ímské íše, kdy si ostrov oblíbil císa Augustus, který zde nechal vybudovat svá sídla, jejich zahrady kadého okouzlí svou vegetací a nádhernými výhledy. Další nádherné vily a Villu Jovis nechal postavit další císa Tiberius, který odtud v podstat ovládal celou ímskou íši. Capri se tak dostalo slávy a vhlasu a do císaovy smrti v r. 37. Dnes se jedná o pozstatky paláce, které jsou na kopci Monte Tiberio. Traduje se, e Tiberius si vybral tento druhý nejvyšší bod ostrova proto, aby jeho nepátelé mohli obdivovat pekrásný výhled na Sorrentký poloostrov, ne je dá shodit ze skály.  

íšník mi pinesl voavý aj, ponoila jsem sáek do vody a zadívala se opt do dálky. Modré moe, „modrý ostrov“. A znovu jsem se ponoila do pedstav na tu nedávnou dobu, kdy si tento ostrov oblíbili bohatí lidé a umlci. Tady maloval portrét místní modelky John Singer Sargent, jeho autoportrét je v Uffizi galerii ve Florencii. Tudy se procházel G. B. Shaw nebo Graham Greene, Maxim Gorkyj, na jeho pozvání sem zavítal i Lenin. Na konci 19. století si ostrov zamiloval švédský léka Axel Munthe. Zakoupil si zde jeden z nejkrásnjších pozemk a postavil na nm nádhernou vilu z bílého kamene. Vilu San Michele, v ní je dnes muzeum. Vila se nachází na hran útesu rozdlující ostrov. A zde také napsal svj nejznámjší román „Kniha o ivot a smrti“. Pro mne byla kniha udivující tím, e v jeho srdci nezanechala stopu ádná ena, o ní by se v knize, by jedinou vtou, zmínil.

Upila jsem aje a uvdomila si, e sedím v kavárnice, odkud je výhled na pevninu, e sedím na ostrov, který je pro svou malebnost vyhledávaným sídlem a v mytologii známý jako ostrov Sirén – bájných stvoení, které svým hlasem lákaly moeplavce s jejich lodmi mezi zrádné útesy do nárue smrti. Hledím na moe a potichu si šeptám:
Dívám se z míst, kde Axel Munthe postavil svj bílý dm, dívám se smrem k pevnin, hledám tu, která má na svdomí Pompeje a zatímco si v kavárn míchám aj, náhle vidím od Syrakus piplouvat lun na palub s muem pivázaným ke stni. Pluje kolem, aby uslyšel a nedal se zlákat divukrásným zpvem Sirén.

Takové je Capri, jeho ulikami prochází historie. Ostrov s pekrásnými výhledy, s pozstatky kachl z ímských císaských vil a Tiberiových lázní. Pvabné a tajuplné Capri i se svou azurovou jeskyní, ji vlny Tyrhénského moe vytloukly do vápencových útes. Ráj turist a sn… 

 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 02.08.2021  12:13
 Datum
Jmno
Tma
 02.08.  12:13 Vesuvjana dkuji
 01.08.  22:03 Marta
 01.08.  09:30 Vesuvjana dky