Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zlata,
ztra Andrea.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Malý omyl
 
Dovolená v Egypt nebyla nic moc. Písek i mezi zuby, válení na plái, opékání se na slunci a nakonec ješt taková ostuda. Takto njak zaal mj známý vzpomínat na proitou dovolenou.  
 
Leeli jsme s manelkou pod sluneníkem a pozorovali moe. Paní vytáhla sušenky a pojídala jednu za druhou. Najednou zdšen vykikla. Okolo nohy se jí nco mihlo a lehce zašimralo. Vyskoila a hledala, co ji ohrouje. Z pod lehátka se na ni dívaly erné, špendlíkové oi malého pejska. Kde se tu vzal? Hladov se díval a ona mu hodila kousek sušenky. Dobrotu neodmítl, hned po ní skoil a v miku ji ml v sob. Zachutnalo mu nabízené jídlo a prosebn ekal na další. Zaala zábava. Krmení a pozorování zvíátka se pro mou paní stalo zpestením nudného pevalování na plái.
 
Na druhý den tu byl znovu a zamíil pímo k nám. Nedokav pobíhal okolo a ekal, kdy dostane zase nco k sndku. Paní byla šastná, e nezapomnl a poznal ji. Zaala k nmu promlouvat a krmit jej. Tak to pokraovalo i další dny. Na plá jsme odcházeli s taškou plnou zbytk od snídan, které bezostyšn sbírala ze stolu. Trávila s ním dny na pláí, a se nakonec rozhodla pepašovat psíka na hotelový pokoj. Byl u ochoený a bez problému se vešel do pláové kabely. Já jsem nemohl nic namítat, protoe utrousila, e s ním je vtší zábava ne se mnou. Dokonce zaujal i mé místo v posteli a klidn se nechala od nj i olizovat. Zbytek dn dovolené jsem pespával z trucu na pistýlce.
 
Konil se pobyt a s ním pišel i její geniální nápad. „Je tak pítulný, zvykl si na mn a bude mi po nm smutno. Vezmu si ho dom,“ padlo její rozhodnutí a já jen polkl naprázdno. Veškeré mé argumenty proti byly smeteny ze stolu, sotva jsem otevel pusu. Pro svj klid jsem to vzdal a mlel. Lehce se toti vešel do malé krabice a ena m k balení a nošení nepotebovala. Pibylo nám jedno malé zavazadlo a odlétali jsme dom. Touebn jsem si pál, aby nás vyhmátli na letišti. Pání se nesplnilo, a to zvíe bez problému prošlo kontrolou. Pravdpodobn bylo povaován za neivý suvenýr.
 
Pálo mu štstí a malý pejsek z Egypta v pohod peil i let. Po pistání krabice vyjela ze zavazadlového prostoru, manelka si oddychla a já ho poslušn nesl dom.
 
Doma nás z dovolené pivítal kocour, který nemile nesl ivou památku z cest. Za pítele ho nepovaoval, a dokonce došlo i k fyzickému napadení. Museli jsme je oddlit, ponvad tu šlo o ivot jednoho z nich. Pejsek si pivlastnil místo v  posteli u paniky a kocour musel ven, pede dvee. Za pár dní jsme ráno našli kocoura mrtvého. Zprvu jsme si mysleli, e nco seral, ale pak nám došlo, e by to mohla být njaká nákaza. Paní se hned ustrašen ptala svého miláka: „Nejsi nemocný?“ Kdy jí neodpovdl, obrátila se na m: „Musíme k zvrolékai! Nebudu riskovat, e mi ume.“ Neodporoval jsem, nastartoval auto a zavezl je oba do ordinace. Zvroléka se zkoumav podíval na nás i podávané zvíe a vykázal nás do ekárny. Zejm byl zaskoen nevídanou psí rasou. ekali jsme u pl hodiny, co nebývalo zvykem u bné prohlídky. Pi pedstav, e je nakaen kocourovou nemocí, ena zaala vytahovat kapesník a posmrkávat.  Otevely se dvee a byli jsme vyzváni, a vejdeme.
 
Za stolem sedl zvroléka a byl obloen rozevenými knihami popisující všechny psí rasy. Poád pemoval nohy, trup, díval se do knih, pak zase na psa a nevícn kroutil hlavou. Do ádné psí rasy jej nemohl napasovat. Písn se na nás podíval a zaal výslech.
 
„Odkud to zvíe máte?“ „Je naše,“ tvrdošíjn si stala za svým ena. „Paní, já se ptám, kde se to zvíe narodilo, zem pvodu.“ „To já nevím, kde se narodilo. Pišlo k nám samo, bez matky.
 
Doktor zaal ztrácet trplivost a zvýšil hlas: „Dobe, zeptám se jinak. Kde jste byli, kdy k vám to zvíe pišlo?“ „No pece na dovolené v Egypt. Chudáek hladový, motal se po plái, tak jsme ho nakrmili.“ Doktor zvedl oboí a utel si z ela pot. Konen se potvrdila jeho domnnka a byl rád, e nemusí vracet diplom. „Víte, co jste pivezli? To není ádný malý pejsek, ale dobe vyraná pouštní krysa!“
 
V té chvíli si sedla i moje ena. Pi myšlence, e s ní spala a nechala se od ní olizovat, zmnila barvu a udlalo se jí zle.
 
Vybhla z ordinace a tu ostudu nechala vyrat m. Doktor byl chlapsky solidární a pochopil, e jsem nemohl nic dlat. Nekomentoval nic, pokril rameny a vystavoval úet.
 
Já zaplatil injekci, tu poslední a hodinovou mzdu doktora, který nemohl pijít na to, koho to má vlastn léit.
 
Anna Malchárková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 16.07.2021  11:03
 Datum
Jmno
Tma
 16.07.  11:03 Ivan
 15.07.  11:47 Vclav
 15.07.  09:59 olga jankov
 15.07.  08:18 Von