Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milan,
ztra Leo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Je as napravit staré kivdy. Chrame oceány!
 
Oceánm vdíme za mnohé, pesto jsme je pivedli na pokraj kolapsu. Je as napravit staré kivdy. Protoe elvy, delfíny i ryby zabíjejí odhozené sít, vlasce a plastový odpad z prmyslového rybolovu. Ale my meme dopsat happyend k tomuto smutnému píbhu, píbhu o vzniku moských rezervací, které ochrání elvy, delfíny, velryby, raloky, zkrátka moský ivot pod i nad hladinou, a to ped devastujícími praktikami rybá a ta.

V roce 2006 Greenpeace navrhlo systém rezervací, které chrání ty nejcennjší ást tzv. volných moí, tedy moí  za hranicí vod pod správou pobeních stát. Tyto moe patí nám všem a chránit je extrémn sloité. Ale návrh Greenpeace si vzali za své moští biologové, vdci a nakonec se dostal na pdu OSN. Rok 2021 bude tím rozhodujícím, kdy skoro všechny státy svta rozhodnou o  tzv. Globální oceánské úmluv.

Vda hovoí jasn: musíme ochránit alespo tetinu svtových oceán, aby se mohly zotavit a zajistit zázemí moskému ivotu.

Po celém svt komerní rybáský prmysl rozsáhle nií oceány mj. destruktivními technikami lovu, jako je napíklad pouívání vlených sítí pro lov pi dn, které nií pirozené prostedí, zabíjí necílové druhy a berou s sebou píliš mnoho ryb na to, aby se jejich populace mohly znovu obnovit. Lov vlenými sítmi má zniující úinek na fungování oceánu. A oceán potebujeme – je to naše nejvtší úloišt uhlíku a domov pro asi 80 % ivota na této planet.

OSN nyní dokonuje vyjednávání Globální úmluvy o oceánech, v rámci ní by po celém svt mohla vzniknout rozsáhlá sí oceánských rezervací. V tchto bezpených rezervacích by nesmla probíhat ádná niivá lidská innost, a tak by oceány dostaly monost zregenerovat se a opt oít. Návrh vytvoit rezervace na 30 % volných moí podporuje ada stát a více ne 3,5 milion lidí z celého svta. Volná moe patí nám všem, nám i vám, a proto je musíme chránit spolen. Bez zdravých oceán beztak nemáme šanci peí ani my, ani naše planeta.

Co meš udlat ty?

1) Meš podpoit výzvu za vznik oceánských rezervací svým podpisem Pipojit podpis

2) Meš pispt finann Podpoit kampa

3) Meš šíit informaci dál!

 

Zdroj: Greenpeace (http://www.greenpeace.org/czech)

 
 


 
 
 
 
 
 
 

Komente
Posledn koment: 24.04.2021  09:24
 Datum
Jmno
Tma
 24.04.  09:24 Renata .
 24.04.  09:03 Von
 23.04.  16:36 zdenekj
 23.04.  15:22 RYFUK