Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pankrc,
ztra Servc.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

NEZVSTNÝ SYN
 
S Danielem jsme byli domluvení, e nás 16. 2. 2016 ve tyi ráno odveze na autobusové nádraí, odkud nám odjídí autobus do Sydney na letišt. V jedenáct dopoledne nám mlo odlétat letadlo do hlavního msta ile “Santiaga”. 15. 2. jsme si chtli pouze ovit, jestli nabídka odvozu stále platí a o nic jiného tady v podstat nešlo.

Kdy však Vladimír toho patnáctého v 19:30 zavolal na jeho pevnou linku, nikdo to na druhé stran nezvedal. Napsal mu tedy SMS zprávu na mobil a zase nic. ekali jsme hodinu a zaali ho stídav vyvolávat na pevnou linku a na mobil. Bohuel, ani mobil nezvedal. Bylo nám to divné, má ho stále u sebe. Ve 20:30 u o celé záleitosti vdla celá naše povedená rodina. Snacha Karmen, ena druhorozeného syna, tvrdila, e ho dnešního dne ve škole, kde ona uí a on rozváí poštu, nezahlédla.

Dcera Diana, spolen s námi zaala panikait a dlat drastické uzávry. Co kdy nkde spadl, kdy hledá ty kešky? Teba šel v nedli veer hledat? Je to jeho hobby pro zdraví. Ml by nás však informovat, vdy ani nevíme, kde to hledá? Pondlí veer a nikdo z rodiny ho od nedlního odpoledne nevidl, ani o nm neslyšel.

Jedeme se podívat k nmu dom, byl Vladimírv návrh, ale protoe tam nestálo auto, jsme vdli, e doma není. To u Diana panikaila natolik, e zavolala na policii a pl hodiny podávala informace o nezvstném bratrovi. V podezení na polici byl bratr David, kdy Diana udávala jeho jako posledního, kdo s ním pišel do styku. Tím musela podat informace i o Davidovi. Vladimír pro zmnu volal do místní nemocnice, ale v seznamu pijatých pacient bhem dvou dn jeho jméno nezaznamenali. Jedna úleva, ale co se teda dje, kde je?

Bombardovali jsme ho celá rodina na peskáku esemeskami a telefonáty, ale ádný ohlas jsme nemli. Ve 22:10 se konen ozval - co je?

Co ho poád všichni vyvoláváme, e hraje tenis a telefonáty v tu dobu nepijímá. Tenis??? No tpic, to je pršvih!  Policajtka, která Dianu vyslýchala, moc nadšen nereagovala, kdy se dozvdla, e bláznivá rodina ruší výzvu, nebo bratr hraje tenis.

Kdy dohrál, tak jsme si to všichni slízli, co dláme za povyk a ostudu. Pár hodin ho nememe sehnat a voláme do nemocnice a policajtm. Kdy u si konen uvdomíme, e dávno není malý kluk a má nárok na svj ivot!!! Kdyby prý jsme necestovali, ani bychom nevdli, e tenis ten veer hraje. Byla to pravda, ale i starost o nho. Probíhalo nám v hlavách, e kdy ho ten veer ped naším odjezdem neseeneme, nikam nepoletíme. Zlobil se hlavn na m v podezení, e jsem celou akci zpunktovala a rozrušila pro nic za nic celou rodinu, i kdy moc dobe vím, e je na nho spolehnutí a ráno ve tyi by byl u nás. Cítila jsem se ukivdná, nebo celá rodina reagovala starostliv na jeho nkolikahodinové odmlení.

Druhý den ráno nás podle domluvy odváel k autobusu a celou cestu tam se auto natásalo pod výbuchy smíchu, jaké dokáeme vyprovokovat rodinné šílenství.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma