Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michal,
ztra Jaronm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

PRÁŠKY PROTI VYSOKÉMU TLAKU
 
Vladimír u nkolik let trpí zvýšeným tlakem. Buto je to zavinno naší stravou, nebo, a to je pravdpodobnjší, ddiné po jeho mamince, která trpla stejnými problémy.

Tableta ped snídaní, kterou dennodenn mu polyká, tlak sniuje tak, aby byl v normálu. Chystali jsme se na dovolenou k moi, kde jsme se mli setkat s kamarády. Byla sobota ráno, kdy jsme z Canberry vyrazili, smr Merinbula. Kdy jsme se blíili ke Coom, mstu vzdáleného hodinu jízdy od Canberry, zeptala jsem se nevinn, jestli si jako obvykle nezapomnl vzít s sebou léky proti vysokému tlaku? Vladimír se zamyslel a pak s klidem, jako by se nic nestalo, ekl: „Nemám je, jsou doma na stole”. To je špatný, vdy víš, e léky se nesmí vynechat! Den by moná nevadilo, ale my jedeme na deset dní. Co kdy dostaneš infarkt, nebo t ranní?”
„Ty to dramatizuješ. Já budu O.K”.

Napadlo m, kdy jedeme pes Coomu, stavit se na klinice a prášky sehnat. V této situaci je nebezpené riskovat tvým zdravím za kadou cenu”. „To nemyslíš ván? “„Abys vdl, tak myslím, s vysokým tlakem se nezahrává”.

Dojeli jsme do horského msta “Cooma” ped informaní stedisko a tam nás nasmrovali pímo do místní nemocnice. Nebyli si jisti, jestli privátní doktoi ordinují o víkendech. U nemocnice jsme zaparkovali a hrnuli se do prvních dveí, které jsme objevili. Byly zamknuté, ale objevil se njaký lovk a hned nás zastavil, kam to mííme?„Hlavní vchod je z druhé strany budovy. Zde jsou operaní sály a vstup zakázán. A vbec, o co vám jde?”
„Hledáme doktora, ekla jsem a chtla poradit, na koho se máme obrátit.”„Jsem doktor a práv jsem ukonil slubu. Pojte za mnou!”

Zavedl nás do ordinace a chtl vdt, kdo z nás je pacient? Kdy zjistil, e jde o lékaský pedpis na Vladimírv vysoký tlak, pokynul seste, a mu zmí tlak. Ml ho údajn zvýšený a doktor se zaal vyptávat.
„Jaké prášky uíváte?” „Nevím, nepamatuji si název”.
„Víte, nkdy trvá dlouho zjistit správnou kombinaci, která úinkuje, nebo kadý pacient reaguje na urité léky jinak. Kdybyste vdl název vašich lék pedepsaných vaším doktorem, bylo by to jednodušší vzhledem k tomu, e jedete na dovolenou. eknte mi aspo, který doktor vám léky pedepisuje? Zavolám mu!” Vladimír zaal tápat v pamti. To u jsem nevydrela klidn pihlíet. Zaala jsem kroutit hlavou a vmšovat se do rozhovoru doktora s Vladimírem a zlobit se.
„Ty nevíš, kam pro léky chodíš?”

Mu sedl jako nepítomný a m jímal vztek. Doktor poskytl další pibliující výzvu, jak se dopídit k názvu lék. „V jaké lékárn v Canbee léky pijímáte? Chtl bych tam zatelefonovat.” Neekala jsem na Vladimírovu odpov a hned jsem za nho vyklopila lékárnu, kam chodí pro léky. Sestra, která vše tiše pozorovala, se na m písn podívala a zeptala se.
„V jakém jste k sob pomru? A pro za pacienta mluvíte? Zdá se, e mluvit umí a mentáln postiený také nevypadá, e by poteboval mluvího!”

Zbrkle jsem odvtila. „Jsem jeho manelka.”

Sestra s politováním utrousila: „Aha,” podívala se na pacienta s úsmvem a potuteln se úšklíbla na doktora. Ten záleitosti tohoto druhu nevnoval píliš velkou pozornost. Snail se profesionáln pomoci. Po dramatu jsme vítzoslavn vyšli z nemocnice s pedpisem na správné prášky, díky obtavému pes as pracujícímu doktorovi. Ten nebral záleitost na lehkou váhu, jako neposlušný Vladimír, který byl smíený s osudem a ekal, co to s ním udlá. V lékárn jsme obdreli léky a pak uhánli smr „Merinbula”. Kamarádi se divili, co nás tak zdrelo, oekávali nás u ped hodinou.

Vehementn jsem jim vyprávla, co byla píina zdrení a oni prskali smíchy. Pak jim Vladimír ekl, e jsem se tam pkn ztrapnila. Dlala jsem z nho úplného, bezmocného imbecila. Omlouvala jsem to tím, e si neváí, jakou jsem o nho mla starost. Dovolená probhla bez dalších komplikací a název prášk na vysoký tlak se nám vryl do hluboké pamti.

 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma