Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pro kadá debata skoní u sexu?
 
PROTIKLADY BLOGUJOU: enská: "Rozuzlení tohle nemá, ena není mu a mu není ena." Chlap: "Sex pece není tabu, ale tabu me být i sex!"
 
Maruška:
Nedávno jsem se domluvila se svým ex-manelem na spoleném psaní. V plánu byla obecná témata jako „víra i nevíra“, „kuáci v restauraci“, nebo „kdo neumí, je politikem“. Jozífek napsal píspvek na první téma a z víry nevíry vznikl popis pekelného sexu s boskou blondýnou (a tím m chtl snad ohromit - tsss, jsem tmavovláska, nyní navíc u jen s pomocí chemikálií). Kdybychom psali lánek o kuácích v restauraci, Pepa by stopro nevynechal víte-jaké-kouení, no a z toho posledního tématu by nejspíš vzniklo cosi jako: „kdo neumí, spí s politikem“. Pro kadá debata s mým ex-manelem skoní u sexu? Probírají spolu ex, jak nekvalitní mli sex, rozuzlení tohle nemá, ena není mu a mu není ena.

Jinak ovšem ván neumím na tuhle otázku odpovdt, pokám si, co odpoví mj ex ve své ásti tohoto píspvku. Napadá mne jen, s ím by to mohlo souviset. Toti kdy se spolu baví enské, díve i pozdji skoní s debatou u porod. Kdy se spolu baví chlapi, díve i pozdji skoní s debatou u vojny. Z toho docela logicky vyplývá, e kdy se baví spolu chlap a enská, díve i pozdji skoní s debatou u sexu. Porod, vojna, sex - ve všech pípadech se jedná o pokus, jak sdlit nesdlitelné, nelze zcela porozumt tomu, co u toho proívá ten druhý. Slovy klasika (Karinthy Frigyes): Jak by si ti dva mohli rozumt? Vdy oba chtjí nco úpln jiného: mu enu a ena mue. Co jen trošku doplním: ona lásku, on vyvrcholení - ona vztah, on vyvrcholení - ona mazlení, on vyvrcholení - ona vyvrcholení, on spát.

Jozífek:
V mých píbuzných to vzí. Všechno zaalo kdysi u mého praprapraddy, který vycházel ze své jeskyn za prací pouze v pípad, e u nebylo co jíst. Honem teda skoil ješt na mou prapraprababiku (kterých ml tou dobou samozejm víc), aby se spolu s ostatními kluky vydal na lov mamuta ádn psychicky vyrovnanej. Všechny prapraprababiky u mly taky ádnej hlad, tak nedlaly ádný ciráty. enský v tý dob prost vdly, e si musejí svýho chlapa váit. No a napí stoletími nám mum tenhle zvyk zstal – honem, jenom a nám ostatní neuteou moc daleko. Na city bude as, a se vrátíme s úlovkem a jeskyní zavoní šavnatá peen... Jene co s tím te, kdy si naše partnerky svou porci mamutího v klidu koupí v kdejakým supermarketu? A pak nás doma pod peinou zanou vychovávat?

Take abych to shrnul – to, e se všechny mý myšlenky kadou chvíli stoí k sexu, je zavinný mou extra dobrou mezigeneraní pamtí. A ti, kterým je tohle téma šumák, jenom jednoduše dávno zapomnli, jak bylo tenkrát v tý jeskyni bájen...

 
 

Maruška sama dobe ví, e se krom vyvrcholení taky neobejdu bez lásky, vztahu a mazlení. Akorát pi tom nesmí být pomr úspšných (rozumj: neodmítnutých) a neúspšných (rozumj: obvyklejších) pokus vyšší ne maximáln 1:2. Pak pestávám normáln fungovat. Sex pece není tabu, ale tabu me být i sex!

A úpln nakonec ješt malá zmínka o rovnoprávnosti. Pro by se poád jenom chlapi mli stresovat tím, e jsou pi sexu zkrátka od pírody rychlejší. Kdy se ta samá otázka jednoduše obrátí, mly by se spíš eny stydt za to, e se s tím tak strašn couraj... Nejlíp to jako obvykle vystihuje hláška mého kamaráda a spoleníka v naší bývalé firm, Tomáše: „Jak to, es to nestihla? Mla jsi na to úpln stejn asu jako já, ne?“
 
Zdroj:https://sindelarova.blog.idnes.cz/
Zdroj ilustrace od Zdeka Buriana: Daildeli.cz

 
Renata Šindeláová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 01.08.2018  19:20
 Datum
Jmno
Tma
 01.08.  19:20 Von
 01.08.  19:16 Vclav Doporuen
 01.08.  14:52 Vclav Doporuen
 01.08.  14:51 Renata indelov Maruka a Jozfek jsou hrdinov,
 01.08.  07:45 Ivan