Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Sbr papír vyšší hodnoty

Tradin nestíhám. Je teba zapojit všechny konetiny. Legíny, kterými jsem vytírala tlocvinu celé dopoledne, ze sebe svlékám pohyby hada. Rukama to nejde. Jedna drí telefon u ucha. Druhá hází vci do tašky. Dokáu fungovat jako chobotnice celkem pesvdiv. S legínama na kotnících hledám mobil po celým byt. Te tady byl, sakra! V jednom uchu pak slyším: ,,Máš ho u ucha!“ Na chvilku m to zastaví. Zkouším sundat legíny, mrchy úzký, jednou rukou. Zavsím, zapisuju do diáe. Šmarjá, musím lett, ty ruiky na hodinách jsou snad hyperaktivní. Letím. S prvním krokem zapomenu, e mám svázaný kotníky a zastavuju se a o botník.

Ped školkou se mi kouí od podráek, ale do dveí u vstupuju jako ena z titulní strany asopisu Maminka. Dokonalá. Vstíc mi pichází nco, co bylo ráno mým synem. tu mu z trika dnešní jídelní lístek. Z kalhot, tch kalhot, které jsem snad jasn ráno urila a na cestu, hlavní zábavu odpoledne. Kídy. Super. V teniskách nese celé pískovišt. Plivnu do kapesníku, abych mu setela mouhy v oblieji a ujistila se tak, e je to opravu mj syn. Nesnášela jsem to, kdy mi takhle babika drhla obliej. Slibovala jsem si, e tohle já nikdy svým dtem dlat nebudu. Není na výbr. Ano, jsem fakt dokonalá maminka s dokonalým synákem.

,,Kam jedeme?“
íkám u potetí, e na návštvu.
,,Budou tam dti?“
,,Bude tam kluk, Yousef se jmenuje.“
,,Kolik mu je?“
,,Osm.“
,,Mu si vysypat písek z bot?“
,,V aut? V ádným pípad!“
,,A má ten kluk lego?“
,,Nevím.“
,,Tak jak si budeme hrát?“
,,S Yousefem si nemeš hrát. Yousef nechodí. Vlastn ani neudrí hraku.“
,,On se ješt nenauil chodit?“
,,On neme chodit, on není zdravý.“ Koukám na Hynka do zptného zrcátka. Pod kšiltovkou mu to šrotuje.
,,A co dlá, kdy neme chodit?“
,,Leí.“
,,A já jsem zdravý?“

No, chvilku váhám. Ráno jsem mu íkala ptkrát, a se oblékne, kdy lítal s holou ití po byt. Kouknu do zrcátka, abych vidla jeho reakci a dala pomlkou význam následují vt.
,,Ano, ty jsi zdravý.“
,,A co mu koupíme?“
,,Nevím.“

Nevím, co se kupuje klukovi s AHD syndromem, co se kupuje klukovi s mentálním postiením. Zkouším to. Vyluuju vlastn všechno. Jsem na sebe naštvaná, e nemu nic vymyslet. Co mu kupuje Lenka, aby mu udlala radost? Me mít vbec Yousík radost? A kdy jo, me ji ukázat mám? Me ít máma bez úsmvu svých dtí? Me. Musí. Kdy si vytáhne erného Petra. Lenka je moje kolegyn z roníku.

Vdla jsem od zaátku vejšky, e má Yousefa a e s ním ije sama. Nikdy ale neekla, e se nemohla uit, protoe Juju celou noc val a ona nemohla píjít na to pro. Nikdy nepišla pozd, pestoe pravideln s Yousíkem objídí lékae, stacioná a terapeutické centrum. Její záda jsou jak paragraf, ale neíkala, e má Juju 16 kg, a e ho musí penášet nkolikrát za den. Její prezentace z odborné praxe byla precizní. Prezentovala terapeutické centrum, kam pravideln s Yousefem dochází cviit. Hltala jsem kadé její slovo. Nevdla jsem, jak moc je to bolavé téma, a jestli se o nm me mluvit. Jestli o tom s ní me mluvit máma, jejímu dítti chybí k dokonalosti jen isté kalhoty. Máma, která si me vybírat školku pro své dít a hroutí se ped diagnózou alergie. Nechtla jsem jí íkat, e mámy jako ona by mly mít sochu na námstí. Akorát by na ni kadili holubi.Nemla s tím problém. Kdy jsme si o tom povídaly poprvé na lyáku, mla spíš problém s namoenými stehny z lyování. Vlastn i na kurzu netradiních sport byla rozbitá jak cikánský hraky. No jo, holka trénovaná jenom ivotem. Yousef se narodil jako zdravé mimino, a v jeho tech msících slyšela prvn jeho diagnózu. Mozková obrna. Diagnóza AHDS byla vyslovena a v Yousefových dvou letech. Alaan-herndon-dudley syndrome.tyi slova, která Lence zrušila pedstavu o obyejném ivot. tyi slova, kterými se zaadili mezi elitu. Yousef je jediný v naší republice s touto diagnózou. A jako elita, musí mít všechno speciální. Na míru a za poádný ranec prach. Koár. Jídelní idli. Vozík. Speciální školku. Fyzioterapii. Terapie v Axonu. Hipoterapie. Jen ty pleny jsou stejné jako mly naše dti. Všechny ty náklady zatím pokryli s bývalým muem, tátou Yousefa. Nco málo zaplatí pojišovna, ale je to jen zlomek. Nco si Lenka vyhákuje.

Jak bych se asi cítila já postavená ped takovou diagnózu svého dítte? Asi bych mla mozkovou obrnu. Ptala bych se, pro práv já jsem si vytáhla ernýho Petra. Potebovala bych podporu. Oporu. Vdomí, e v tom nejsem sama. Ne lítost.

Najednou jako by se ruiky na hodinách zastavily. Moná by to trdlo s legínama na kotnících mohlo nco udlat. Kdy se pak Lence rozbil speciální koár pro Yousefa, vdla jsem co.

Ukonila jsem sbírání papíru pro školu. A vyhlásila sbírání papírk vyšší hodnoty. Sbr jako sbr. Vdla jsem, e mám kolem sebe skvlé lidi, kteí pomohou. Stejn jako já rádi vnují ty hodnotné papírky nkomu s tváí. Tam, kde bude vidt, e pomohli. Nevdla jsem ale, e to bude tak snadné.

 

Vezla jsem si tu myšlenku u hotovou na náš víkend se cviením. Asi jsem toho byla plná, protoe jsem to podle slov Alice trousila i pod vlivem Chardonnay. Alice taky vdla prd. Ale tohle si pamatovala. Ráno stála proti mn. Mezi námi kocovina. Musela jsem se hodn soustedit na to, co íká. Asi jsem mla otevenou hubu. ,,No, jestli by pomohlo patnáct tisíc?“ Polkla jsem na prázdno. Propaená noc a otevená ústa sliny neprodukují. Alice! Nenápadná paní, co mi se svou rodinou dlá cviení a cviící víkendy smysluplnjší. Alice, její krní páte mi napovídá, e má poíta vpravo. Ale srdce je evidentn na správném míst.

Kdy jsem se proítala darovací smlouvou, pišla mi zpráva. ,,Tak kdy u to jede, taky bych pispla stejnou ástkou.“ Jana. Musela bych popsat nkolik stran, abych ji charakterizovala. Paní, která kdysi pišla ke mn cviit a já ji hecovala, a kouká zvednout tu prdel víc. Kousla jsem se do rtu, kdy mi nkdo pak ekl, e je to místní pediatr. I kdy by mohla být moje máma, a teda nkdy o m peuje jako o vlastní, je to moje krásná kamarádka. Otevela jsem pak obálku s darovací smlouvou a u Lenky doma. A bylo tam 25 litr! Jana psala: ,,Na matiku jsem byla vdycky dobrá. 15+25=40. A na opravu koáru potebujete 40.“

U vím, co se kupuje klukovi s mentálním postiením! Ovoce, které nemusí Lenka Yousefovi mixovat. Lence víkend, kde bude na terapii ona. Jedeme na návštvu a vezeme 40 tác!

Juju se usmál, jak se kolem nho motá jeho pejsek. Vnímá. Ale neme mluvit. Sedíme vedle sebe s Lenkou na gaui. Máme svoje kluky na klín. Ten mj sedí sám. Ten její sedt nikdy nebude. Ob jsme mámy. Ale ta dokonalá je tady ona!

Dkujeme Alici a Jan a všem, co budou chtít okusit ten hezký pocit pomoci!

 
Terezie erbáková
 
íslo transparentního útu Yousefa: 2200981930/2010
Hákem na pomoc: https://www.facebook.com/groups/146562915532215/
* * *
Fotografie archiv Terezy erbákové


Komente
Posledn koment: 08.06.2018  01:04
 Datum
Jmno
Tma
 08.06.  01:04 Ivan
 06.06.  10:26 Terezie erbkov Doplnn
 06.06.  10:19 Terezie erbakov Podkovn
 06.06.  00:01 Vesuvjana dky
 05.06.  21:42 Josef ermk Terezka m nezvykl talent!
 05.06.  20:46 Ludk Hork Mnoz asi nepochop
 05.06.  12:58 oga jankov
 05.06.  12:35 Blanka K.
 05.06.  08:42 Von