Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 
Kde vzaly bylinky svá jména?
 
V našem "Bylinái" na Seniortipu se setkáváte s lánky o léivých rostlinách. Dotete se kde rostou a k emu se pouívají. Kadá bylinka má své jméno jak eské, tak také latinské. Ne u všech rostlin je jasné jak pišly ke svým názvm, ale je mnoho bylin,  u kterých víme po kom nebo po em získaly svá jména.
 
A zde je nkolik píklad: 
 
Zemlu svj latinský název Centaurium nese po bájných antických hrdinech – kentaurech, tvorech s lidskou hlavou a koským trupem. Kentaui se mimo jiné vnovali vdám a umní. Jedním z nejslavnjších je Chiron. Tomu Herakles proklál oko šípem. Ale Chiron, díky svému léitelskému umní, si zranní vyléil pomocí byliny, je     po nm doslala jméno.
 
 
ebíek latinsky Achillea dostal jméno podle Achilla. Nebyl to ten slavný bojovník z Trojské války, ale jeden z ák kentaura Chirona. Ten s ní vyléil svého pítele Telepha.

Pelynk se latinsky jmenuje Artemisia. Po kom? Básníci sáhli pi svém výkladu pímo po bohyni lovu Artemis. Podle povsti s ní královna Artemisia vyléila svého manela, slavného krále Mausola. Nejpravdpodobnjší je ale výklad ímského historika, spisovatele a cestovatele Plinia, který tvrdí, e pelynk léitelé doporuovali odedávna jak nemocným, tak zdravým. A etina má pro pídavné jméno zdravý slovo artemes. „Dá-li si poutník vtviku pelyku do bot, me ujít míle a nepocítí únavu“, píše Plinius. To asi znali i Nmci, kteí pelynk nazvali Beiffus      (= u nohy).
 
 
Pryšec – Euphorbia, má své jméno po mauretánském královském léiteli Euphorbovi. Ten se proslavil spolu se svým bratrem Antoniem Musou, osobním lékaem císae Augusta, tím, e ve své dob zaínali s vodolébou – polévání studenou vodou a pouíváním koupelí.
 
 
Vlaštoviník – Chelidonium dostal své jméno pekvapiv podle vlaštovek. Vlaštovka se ecky ekne chelidonion. Rostlina rozkvétá, kdy vlaštovky pilétají. Plinius, který ve svých spisech tlumoí i nkteré povry, má pro název vlaštoviníku ponkud zvláštní vysvtlení. Oblíbený ernobílý ptáek  hnízdící v blízkosti lidí zná prý dobe léivou moc rostliny. Léí svým mláatm oi její šávou. Ješt do stedovku se dodrovala povra, e vlaštoviník pomáhá i lovku pi oních chorobách. Ve stedovku získala rostlina novou popularitu. Vlaštoviník se stal rostlinou alchymist, kteí ho pouívali pi hledání kamene mudrc, vaení elixír ivota a dalších zázraných lektvar. Název Chelidonium si toti vyloili latinsky: Coeli donum – dar nebes. A k emu jinému jim mla nebesa pomoci, ne k vyplnní jejich pozemského snu?

Zajímavý je pvod jména rebarbory. V antickém léitelství se stala jakýmsi všehojem. Vdila za to svému orientálnímu pvodu. Rheum officinale – reve lékaská se pstovala v ín a do Evropy se vozila pes Rudé moe. Jiný druh reven pocházel od eky Volhy, zvané v antice Rha. A tak dostala reve své druhé jméno, Rheum rhabarbarum – cizí, tedy barbarská reve.
 
 
Hoec – Gentiana dostal jméno po Illyrském králi Gentiosovi. Ten naídil, aby se pi morové epidemii podával nemocným hoec.
 
A nakonec rostlina chlubící se jménem krásné dívky Heleny. Ta našla v zahrad svého milého uštknutého hadem, a protoe ho oplakávala upímnými slzami, vyrostla z nich po vsáknutí do zem lutokvtá bylina – Inula helenium – oman pravý.

Helena ji podala svému milému a tak ho zázran zachránila.
 
Miluše Daková
 

Další lánky bylináe:

Co praví herbá

Síla strom

Šalvj lékaská

Kopiva

ekanka

Koukol

aj Stedohorák

Byliná - hloh

Bylinky na revma

Byliná - Hadí mord

Byliná - jaterník

Nezapomínejme na bylinky

Podzimní zastavení

Vánoní sny

Další bylináe 


Komente
Posledn koment: 28.07.2018  13:41
 Datum
Jmno
Tma
 28.07.  13:41 Karel
 28.07.  10:47 Vesuvjana dky
 28.07.  09:13 miluna
 28.07.  08:44 Vclav VAROVN
 28.07.  07:01 Karla I.