Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pankrc,
ztra Servc.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ostravští chachai


Nazveme-li nkoho slovem chachar, je zcela bezpen spojován s Ostravou; nkdejší siln pejorativní význam se však asem vytratil, vlastn se posunul.
Ostravský archivá Alois Adamus potvrdil, e slovo chachar se vyskytovalo v polské ásti Horního Slezska u kolem roku 1862 a etymolog František Bizo z Opolí potvrdil, e pi dialektologickém výzkumu na Ratibosku na toto slovo narazil. Pravda je, e pvodní význam slova chachar byl velmi nelichotivý a znamenal pobudu, ebráka, opilce, ale také – jak potvrzuje historik Ladislav Pallas – brenparáka, tedy alkoholika pijícího denaturovaný líh, rváe, chlapíka štítícího se práce.


V nedávno vydaném Ostravském slovníku Dalibora Záruby se uvádí pod heslem chachar: uliník, lotr, z nminy Hache – tvrdý chlap, „Hacher“ – niema. Nicmén je pravda, e kdy brnnský herec Saša Razov sloil píse My jsme ti ostravští chachai, a také ji zpíval v roce 1923 na prmyslové a ivnostenské výstav v Mariánských Horách, piinil se o jisté zcivilizování této hrubé ostravské nadávky.


Vlivem Razovovy písn se smysl tohoto slova posunul pece jen jinam, od bezcharakterního, nevzdlaného opilce a rváe k sebevdomému a leérnímu frajerovi, trochu vychloubanému, který nemá k alkoholu daleko, je hluný a jistým zpsobem cynický chlapík, který nejde pro bitkou odpov nebo ránu daleko. Nco jako praští Pepíci. Baníkovští fanoušci nosí transparenty „My jsme ti ostravští chachai“, ale kadý z nich nejspíš chápe toto slovo zcela jinak.

 

U jazykovdec František Šmilauer se v roce 1942 zabýval pvodem slova chachar. Spisovatel Karel Handzel se snail v roce 1922 vymezit tento pojem vyatý z ostravského dialektu ve vztahu k charakteru takto pojmenované osoby, které pikl špatné povahové rysy mající svj pvod v sociálních koenech.
Spisovatel Vojtch Martínek byl toho názoru, e nadávka vznikla z osobního jména Hacher nebo Chacher. Na Martínkovu výzvu se toti ozval penzionovaný vrchní policejní inspektor František Kocián, který uvedl, e podnikatel Ignác Goldberger zamstnával opilce, trhany a rzné darebáky, take vznikla nadávka „ty kolberáku“. Podobn prý tomu mlo být u podnikatele Josefa Chachara, co ml být majitel cihelny na Fifejdách. V pozdji opuštné ciheln pespávali pobudové, kterým se íkalo „lidé od Chachara“, tedy chachai.
Pravda ovšem je, e ádný podnikatel jména Hachar nebo Chachar v Ostrav nikdy neexistoval. Take i tohle byla slepá ulika. Jazykovdec Václav Machek hledal pvod slova chachar na Místecku, spojoval ho se slovem machar, které znamenalo trhan a tulák. Pípadn zachar, tak toti byli v listin snmu obecního v Olomouci z roku 1518 oznaováni potulní škdci.


Je ovšem pravda, e svtlo do celého etymologického problému vnesl pedevším dr. V. Mrka, který v roce 1965 napsal do erveného kvtu, e slovo chachar se objevuje také v charvátštin (psáno hahar), co pojmov znaí kat, tedy popraví. Napíklad v mst Pakraci znamená penesen „uliník, darebák, recesista“. Jene toto charvátské slovo má stedonmecký pvod. Maarsky je kat „hóher“, slovinsky „hahár“. Take podle badatel V. Mrky i Josefa Skuliny jde o stejný postup, protoe jak eština, tak polština mají mnoho slov pejatých z nminy. Nmecké slovo hâhere znamená v eštin kat.
Jedinou jistotou je, e slovo chachar bylo skuten pejato z nminy, ostatn v nkterých nmeckých slovnících najdeme, e Hacher je velký budikniemu a Hachar zase nadávka pro tuláka. Ale nic z toho dnes u u správného ostravského chachara neplatí. as mní i obsah slov.


Autor: Boleslav Navrátil
Zdroj:Moravskoslezský deníkKomente
Posledn koment: 19.04.2011  16:26
 Datum
Jmno
Tma
 19.04.  16:26 Franta
 19.04.  15:15 ferbl
 19.04.  15:15 ferbl
 19.04.  15:05 Pepk
 19.04.  11:51 KarlaA