Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 

O jedn zajmav variaci bydlen senior v Holandsku.

 
 

 
 

Samozejmn, kdo tu u ns  byl a nebo ten, kdo etl apkovy "Obrzky z Holandska a vzpomene si na jehoHolandsk vlajka roztomil kresbiky, kter knihu doprovzej, ten to v. Nejvc je tu domek se zahrdkami, selskch staven rozhozench v zelench pastvinch lemovanch msto plot malmi vodnm kanlky, zvanmi "sloot , na pastvinch kraviky a ovce, jako hraky. Nahoe na severozpad pak tm souvisl ps mst, nazvan Randstad. Okrajov msto. Msto, roubc zemi. Ale k tomu muste bohuel v poslednch desetiletch pidat spoustu silnic a dlnic a na nich jet vt mnostv aut. Nikdo nev, co s tm. Nkdy si kme, e za pr let tu budou jen silnice a nco luk, na kterch budou udiven koukat posledn kraviky. Jinak jen msta a msteka a pedevm ty silnice. A auta. A pr zbloudilch cyklist, kte maj natst svoje cesty "fietspady. Ale j vm chci napsat o nem jinm.

 
 

Skoro v kadm msteku i vesnici tu mme domovy pro seniory a speciln samostatn byty pro seniory, kter se tak zvan "opraj o tyto domovy.  Potom domov s stenou p pro seniory,kte potebuj denn i jen obas malou pomoc, napklad pi myt a oblkni nebo pi nkupu. Dal peovatelsk domy jsou pro ty, kte u potebuj soustavnou lkaskou pi. V poslednch letech se vechny vldn i jin instance, kter to maj na starosti, sna, aby senioi bydleli pokud mono co nejdle ve svm byt i domeku, na kter jsou zvykl. Existuj proto organisace, kter se to umouj vemonmi slubami. Od rozven jdla nazvanho "Stoleku prosti se po pran prdla, klid a rzn jin pomoci v domcnosti v tom ppad, e senioi krtkodob onemocnj. Tak kadodenn nvtva oetovatelky u chronicky nemocnch je zajitna. Plat se za to, ale pokud je nkdo opravdu nemajetn, d se to vdy njak zadit. Pat to k povinostem msta, ili magistrtu.

 
 

Chci vm napsat o jedn velmi zajmav variaci bydlen senior. Je to tak zavn "centrln bydlen, podporovan stejnojmennou vldn organisac, kde jsou vechny formy tohoto druhu bydlen soustedny.

 
 

Poslechnte si, co vyprv 75 let pan Fien z msta Amersfoortu: "Pochzm ze statku, z vesnice, kde se vichni znali. Nemm rda domky se zahrdkami, kter maj dva metry vysok ploty, aby na sebe lid nevidli.

 
 

Proto bydl Fien sice ve mst, ale ve dvoe, okolo kterho stoj 60 rodinnch domk s celkem 100 obyvateli. Domy stoj v kruhu, uprosted je velk zahrada, kde se d v lt krsn sedt pod stromy na trvnku, kde si mohou hrt dti a o kterou se vichni spolen staraj. Fien sama tak pracuje ve skupin tchto zahradnk, kte jsou za zahradu zodpovdn. Kadch pt dn je jeden den uren na "velk prce. Je to velmi hezk, vichni si nechaj spolen dovzt z restaurace njak jdlo, aby mohli cel den vnovat zahrad. V tchto velkch pracech je tak zahrnuta drba klubovn budovy uprosted zahrady, kter je pro vechny spolen a kde se spolu schzej obyvatel, potebuj-li se o nem poradit a projednat. Kad den rno se tam tak sejdou na kvu ti, kte maj as a nladu.

 
 

Dal obyvatelka 67 let pan Anna  dodv : "Velk vhoda je ta kruhov forma staveb i zahrady. Jsme blzko sebe, ale souasn mme soukrom. Nikdo se neme dvat druhmu do oken. Chceme-li nkoho navtvit, tak vdycky zazvonme, i zaklepeme. Sousedsk vztahy mohou bt samozejmn dobr tak v normln ulici, ale to je nhoda. V naem spoleenstv je toto sousedstv, kontakt a vzjemn pomoc mysln vyhledvno. Pokud potebujeme, najde se v naem spoleenstv vdy nkdo, kdo pome. V ppad nemoci, kdy je teba nakoupit a uklidit a obstarat rzn vci je to velmi pjemn.

 
 

V  tomto dvoe bydl vkov rznorod spolenost, rodiny s dtmi, samostatn jedinci, dti jen s jednm rodiem. Nejmlad dospl obyvatelce je 26 let, nejstar 78. Vechno je dobrovoln, nkdo vyhledv spolenost ostatnch astji, jin mn. Pro star obyvatele je hezk vidt okolo sebe vyrstat dti.

Tchto projekt "centrlnho bydlen jako je tento "Dvr budoucnosti je v Nizozem vce. Pan Fien bydlela u pedtm v jednom z nich, ale ctila se pli zavzna zastovat se spolench aktivit a to j nevyhovovalo. Napklad bylo v tto skupin zvykem, e vichni kad veer spolen jedli. V novm bydliti to nen poteba. Je sice skupina, kter si nkdy spolen va, ale toho se kad zastuje skuten jen tehdy, kdy m nladu. Samozejmn jsou v tomto "dvoe vichni spolen zodpovdni za rzn vci, ale tento aspekt si zvolili dobrovoln. Kad m svj vastn ivot a vlastn dm. Ti, kte jsou v pensi, vnuj "dvoru vce asu a energie. Pochopiteln se vyskytnou nkdy mezi obyvateli problmy a mnohdy zase tak schzuj o vcech, kter nepipadaj kadmu stejn dleit. Podle nzoru pan Fien je poteba se pizsobit druhm a hlav se nerozilovat nad kadou malikost. Napklad nad tm, kdy soused jednou neuklidili ped spolenm vchodem do domu. Vechno potebuje svj as a trv dle, ne kad z obyvatel dvora pesn v, jak podl na spolenm ivot se od nj oekv. Fien se napklad na zatku domnvala, e mus bt kad veer ve spolenm baru na skleniku, co se j pli nelbilo. Ale natst to  opravdu nebylo nutn. V celm "Dvoe budoucnosti panuje velk tolerance.

 
   
 

Ped desetli lety byla pan Fien jednou z inicitorek stavby tohoto bytovho komplexu. Zastovala se porad na radnici, s architekty a dalmi budoucmi obyvateli,ke vemu se mohla vyjdit, na vem se podlela. A jej nzor byl respektovn

 
 

Samozejmn je tento zpsob bydlen uren je pro ty, kterm vyhovuje a kte jsou ochotni obtovat trochu ze svho soukrom. Je to ale jen mal a zcela dobrovoln stupek . Tak zvan "privacy je v Nizozem nedotknuteln a i tato forma bydlen privtn sfru zcela zaruuje.

 
 

Vra Pokorn

 
 

 


Komente
Posledn koment: 01.06.2009  21:11
 Datum
Jmno
Tma
 01.06.  21:11 Vra Novotn ach, ten pravopis
 31.03.  07:44 Constantinos largest stock free photos
 31.03.  05:49 Vangelis colorado denver farmer group insurance