Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Matou,
ztra Darina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
15.09 - Praha:Cyklovyjka po broumovsk skupin kostel, cesta korytem eky Bl a Luick Nisy v Jablonci nad Nisou, vprava po tzv. brnnskm "Bronxu", architektonick ... (vce >>>)
Silvie Markov

13.09 - Praha:Projekt novinky Sai Uhlov HRDINOV KAPITALISTICK PRCE ped temi lety rozbouil mediln vody a obrtil pozornost ke svtu levn prce, kter celospoleensk debata ... (vce >>>)
Lucie Korbeliusov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
06.01 - BOHUMN:Cyklist a in-line bruslai dostali od msta vnon drek za 4,5 milionu korun. Vce ne kilometrov sek stezky kolem Vrbickho jezera. Ten navzal na pedchoz tykilometrov pase.

"Nov sek vede od panelovho parkovit v Ostravsk ulici a k visutmu dlninmu mostu pes eku Odru. Tady stezka navazuje na loskou etapu, kter vznikla na protipovodovm valu mezi Vrbickm jezerem a ekou Odrou," upesnila Elika Pechkov z odboru rozvoje a investic bohumnsk radnice.

Tato, v poad u tvrt, etapa byla zvltn tm, e na ni stavbai pracovali se temi rznmi technologiemi. U napojen na loskou st, kter vede na protipovodov hrzi, pouili plastov komorov systm, kter zpevnil podlo. Toto technologie vznikla pvodn pro poteby izraelsk armdy, aby se tk vojensk technika neboila do psku. Nov zpevovac systm m tak obrovskou nosnost a zklady cyklostezky mezi obma vodnmi plochami leccos vydr.

Dal kus stezky u mimo protipovodov val emeslnci odbagrovali a vznikl tady nov zklad, takzvan kufr, ovem klasick, bez plastov struktury. Vbec nejdel pas a k panelovmu parkoviti se dokala novho asfaltu. Ten pvodn u byl na mnoha mstech naruen a sel. Na zatku stezky u parkovit jet pibyla zvora, aby na komunikaci krom vodohospod a drby nevjdly dn dal automobily.

"V minulosti se stvalo, e pvodn zvoru neznm vandalov nkolikrt demontovali. Dokonce tak, e ji vyrvali z betonovch zklad. V prbhu rekonstrukce u stavebn firm vyhroovali nkte rybi, kte chtj za svm konkem dojet autem a k jezeru, e zvoru zni. Chtl bych je upozornit, e parkovit i se zvorou peliv monitoruje pomoc kamerovho systmu mstsk policie. Dopadnout pachatele tak bude velmi snadn," sdlil bohumnsk mstostarosta Lumr Macura.

Pln na vytvoen estikilometrovho okruhu pro cyklisty a in-line bruslae kolem Vrbickho jezera se zrodil ped pti lety. Odstartoval vstavbou cyklostezky na nov protipovodov hrzi podl jezera. Dal dv pase pibyly v poslednch tech letech. Te zbv posledn etapa, kter povede od trkovny v Pudlov a k bval myslivn. Ta spoj vechny pedchoz etapy v jeden okruh.

"Posledn sek projekn dokonujeme. U se nm pro realizaci podailo zskat vechny potebn pozemky. Pokud budeme mt k dispozici stavebn povolen, zrealizujeme ji v ptm roce. Odhadovan nklady jsou 7 milion korun. Propojenm vyroste kolem Vrbickho jezera jet del okruh, ne je teba kolem pehrady Olen u Frdku-Mstku," upesnil Macura.

Budovn cyklistickch stezek tm v Bohumn ale neskon. Radnice jet e propojen in-line stezky kolem Vrbickho jezera se stezkou u Antoovick lvky. "Podl Odry vede od lvky ve Vrbici a k Antoovick lvce zpevnn cesta. ada lid se na ns obrac s tm, zda by se tudy nemohla prothnout asfaltov stezka z Vrbice a do Starho Bohumna. Nechali jsme si proto zpracovat projektovou dokumentaci. Nov Vrbick okruh by tak byl napojen jak na cyklostezku smrem do Ostravy, tak do Starho Bohumna a Polska. Realizace by pichzela v vahu piblin za dva roky, a to za pedpokladu, e se nm poda vyeit vlastnictv u nkolika pozemk," dodal mstostarosta.
Lucie Balcarov