Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Hana,
ztra Jchym.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
14.08 - Chucheln:U PF Plast pibude nov cedule pipomnajc vce jak stoletou historii fabriky
U arelu spolenosti PF Plasty v Chucheln bude nov umstn cedule s podrobnm ... (vce >>>)
Ivana Grakov

12.08 - Ostrava:Rekordnch 16 porod dvojat hls za ervenec Gynekologicko-porodnick klinika Fakultn nemocnice Ostrava.

16 en pivedlo v ervenci za pomoci tmu Gynekologicko ... (vce >>>)
Iva Piskalov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
04.11 - Klimkovice:Obnovenou historickou Opavskou cestu ozdob sochy ze sympozia. Devn sochy, kter vytesalo est ezb na letonm kvtnovm Klimkovickm ezbskm sympoziu, nech msto instalovat na Opavskou cestu, je propojuje historick centrum msta s arelem lzn.

"Lokalita s bohatou histori je soust pvodnho plnu propojen historickho centra Klimkovic s modern souasnost msta, tedy s lznmi. Lid ji asto vyuvaj k prochzkm, protoe nabz krsn vhledy," ekl starosta msta Jaroslav Varga.

Obnoven historick Opavsk cesty iniciovaly erstv sttn pozemkov pravy, kter umonily peruit rozshl rozoran lny. Pozitivn tak ovlivnily rz krajiny i ekologickou rovnovhu. S clem obohatit o umleck instalace prv Opavskou cestu ezbi u v kvtnu na tradinm sochaskm bienle sochy zhotovovali. Letonm tmatem byla Cesta ke zdrav. Autory nejnovjch dl jsou Pavel Vcha, Jaroslav Domiter, Denisa Kocvrov, Ondej Drbek, Roman Miku a Ji Vesel, kter je tak umleckm garantem sympozi.

Ji pedloni msto sochami oszelo tzv. Promendu. Tuto tehdy nov vybudovanou zelenou plochu mezi mstem a posvtnm nvrm Na Lni zdob sochy s tmatem Cesta ke koenm. Stezka toti vede ze souasnho msta k legendrnmu mstu, odkud pr pochzej Klimekowitzi, tedy obyvatel pvodnch Klimkovic. Leton, nov instalace bude pokraovat od nvr smrem k arelu lzn.

"ezbi pracovali pedevm s lipovm devem. Vtina se vytila loni pi revitalizaci na historick lipov aleje, kde rostou asi 150 let star stromy. Ty, kter jsme museli kvli jejich stavu vykcet a jejich devo bylo jet pouiteln, se tak vrt v trochu jin podob do klimkovick krajiny," uvedla Alice Chlebovsk z klimkovickho mstskho adu.

Prvn sympozium se v Klimkovicch uskutenilo v roce 2011, od t doby se kon pravideln co dva roky. Sochy z dvjch sympozi zdob Lesn park Klimkovice a lzesk arel, dal jsou na veejnch prostranstvch ve mst a okol i na samotn radnici.

"Nejvtho ohlasu se dostv sochm, kter jsou umstny u klimkovickch studnek. Mon proto, e jsou lbiv, ztvruj rzn lesn bytosti. Navc jsou umstn v romantickch prodnch zkoutch, k nim se ve hodn prce, kterou odvedli mstn lid pi budovn studnek a pi o n," doplnila Alice Chlebovsk.
Ivana Grakov