Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bla,
ztra Slavomr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
13.01 - Ostrava:Okovac tm FN Ostrava, v ele s nmstkyn editele pro oetovatelskou pi PhDr. Andreou Polanskou, MBA, pomohl zahjit okovn v Domov Slunenice Ostrava. V ... (vce >>>)
Petra Petlachov

22.12 - Ostrava:Krmen vodnch ptk. Rohlkem ne! Krmen vodnch ptk se stv m dl oblbenj kratochvl pro obyvatele mst i vesnic.

Stejn jako u pikrmovn ptk na ... (vce >>>)
rka Novkov

Zasmjme se
21.01 - Manel se pohdaj:U t nechci ani vidt!
Vborn, v, kolik te uetme za svtlo?

Mu odejde do prce a ena si pivede dom milence. Jej syn pijde neoekvan ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
11.01 - Lenivho tah mrz za nos, ped pilnm smek.
KarlaA

Dobr rady
21.01 - 14. Ze stresu lovk onemocn
Nen to pravda. Stres nemus psobit vdy negativn. Me bt i zdrav, zvlṻ kdy je soust na prce nebo ivota, ale jen v rozumn me.

13. ... (vce >>>)
Lenka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Dobr rady
29.10 - Malachit - znamen: Bk, tr
Liv inky: harmonie, rovnovha citu a rozumu, trplivost, sounleitost s prodou a jejmi zkony, kreativita, intuice, rekonvalescence, zmrnn bolest, podpora srden innosti, aludku, pankreasu a sleziny, poslen zraku, citov problmy a blokdy, ostych, zantliv onemocnn, revmatismus, stomatick pote, koliky, otravy, menstruan a porodn bolesti, sklrza multiplex.

Magnezit - znamen: Vhy
Liv inky: Magnezit je kmen oisty a vle, podporuje zbaven se zvislost, zejmna tch, kter ohrouj zdrav a zatuj organismus - jako napklad kouen, snen hladiny cholesterolu, podpora ttn lzy a krevnho obhu, oista krve, lba cyst a pleti.

Lapis lazuli - znamen: Panna, Stelec
Liv inky: kontemplace, duchovn poznn, jednota, intuice, mozkov innost, snen krevnho tlaku a regulace krevnho obhu, funkce ttn lazy a brzlku, pomoc pi zntu prduek, potlaen teplot a bolest hlavy, podpora ei, prevence proti infarktu, mrtvici a vzniku ndorovch onemocnn, nevdomost, nesoustednost, nejistota, blokdy, deprese, otoky, kee, znty o, vyrky a ekzmy.

Kil - znamen: Kozoroh, Lev, Blenci
Je symbolem svtla Zem, przranosti due, sly liv energie. Je jako katalyztor, kter pijm a vysl enregii zrove, vyrovnv rovnovhu, stv se zrcadlem na due, prvodcem k nekonenu. V magick oblasti m odporovat vekermu zlu, neutralizovat negativn energii a ernou magii, podporuje jasnozivost, dodv energii a svtlo naeho snaen. Propojuje na dui s vesmrnou vnost, harmonizuje, ist a chrn auru, odstrauje blokdy brnc prtoku energie, odplavuje veker neistoty aury a disharmonie due. Je dokonal nositel istho svtla. Jeho jasn, pm paprsek obsahuje vechny barvy duhy. Spojuje ns s absolutnem a s pramenem prapvodn energie, kter se skrv v hloubi na due jako bosk svtlo, prozaujc cel tento svt. Neustle ns zve ke splynut s jeho jasnm svtlem. Podobn jako ametyst je vude ve svt cenn jako meditativn kmen - dnes stejn jako dv.

Karneol - znamen: Beran, Blenci, Panna, Rak
Symbolizuje teplou a ivouc energii Zem. Jeho elektromagnetick vlastnosti posiluj n pocit vyrovnanosti a prodn sounleitost. Takto jsou v duchovn rovin nae mylenky prohty ohledem, pochopenm a spoluast k naemu okol. U ns kad ptomn okamik pln prot a pomoc vitality a koncepce splnit nae posln na Zemi. Nechv voln proudit nai vitalitu, probouz nae tvr schopnosti. Povzbudiv a zrove uklidujc sla karneolu psob blahodrn pi nedostatku motivace. Byl odedvna pokldn za kmen krve, zastavuje krvcen, sniuje horeku, ti rozbouenou krev, odstrauje trmu. Ve starm Egypt byl karneol, podobn jako jaspis, nazvn krv Isidinou. Je tak prastarm magickm prostedkem Mongol. Sibit amanov jej pouvaj k vdommu vymovn do astrlu.

Jaspis - znamen: Beran, tr, Panna, Rak, Kozoroh, Vhy
Podle starch pramen bv asto oznaovn za "Matku vech kamen". Neustle vyzauje oivujc oistnou a ochrannou energii. U ns nezitnosti a skromnosti, daruje nm soucit, trplivost a posiluje nai dobrou vli. erven druh jaspisu posiluje a oivuje tlo. Zelen psob blahodrnm, uklidujcm zpsobem. Vyrovnv vztah tla a due a zlepuje pedevm nae spojen s prodou a se Zem. Pi nedostatku eleza nebo chudokrevnosti se doporuuje nosit cel nhrdelnk z ervench jaspis. Podporuje chu k jdlu. Spolu s karneolem byl erven jaspis ve starm Egypt nazvn krv Isidinou. asto z nho bval zhotovovn zvltn symbol, tzv. vulva Isidis, pvodn mystick symbol znovuzrozen. Byl noen, jako talisman chrnc ped ernou magi. Kladn ovlivuje lbu ledvin a moovho mche, pomh pi len ledvinovho psku a kamen, v oblasti gynekologiie je inn pi nemocch vajenk a vejcovod, pi pekonvn nevolnosti v prbhu thotenstv a u porodu.

Jantar - znamen: Lev, Blenci, Panna
Liv inky: meditace, rozjmn, okouzlen ivotem, podpora celkovho zdravotnho stavu, funkce ttn lzy, hormonln a trvic systm, moov stroj, vyrovnn hladiny aludench v, proezvn prvnch zub, chmury, deprese, chlad, blokdy, bolest, srden slabost, aluden, jatern, luov a stevn pote, astma, bronchitida, revma, dna, znty kloub, on a un pote, kon problmy a alergie.

Jadeit - znamen: Rak, Vhy, Ryby
Liv inky: meditace, kontemplace, ochrana, vnitn mr, harmonie, moudrost, milosrdenstv, skromnost, nervov a imunitn systm, ltkov vmna, funkce srdce, krevnho obhu, sleziny, jater, ledvin a lz, stimulace nadledvinek, voda pro herpes a psov opar. Neklid, pedsudky, citov blokdy, neplodnost, onemocnn moovch cest, infekn nemoci, nespavost, bolesti hlavy, migrna, bolestiv porod, otravy aludku, nevolnost.

Chryzokol - znamen: Vodn, Bk, Vhy, Stelec
Liv inky: bolesti menstruace, meditace, harmonie, ivot v souladu s prodou, prevence proti infekcm, regulace srden innosti a ttn lzy, vyrovnn krevnho tlaku, uvolnn napt je, snen vysokch teplot.

Chalcedon - znamen: Kozoroh, Rak, Blenci, Stelec
U od pradvna je chalcedon povaovn za kmen enk. Kdo na nj dchne a dotkne se ho jazykem, bude pr nadn darem venosti. Dren v ruce nebo noen na krtkm etzku na krku podporuje ivost, vytbenost a harmonii naeho mluvenho projevu a pomh nm pekonat zbrany v ei. V Tibetu plat chalcedon za symbol blho istho kvtu lotosu. Vyvolv v ns schopnosti lit. Z tchto dvod se nosil chalcedon ji ped nkolika tisci lety jako talisman proti stavm slabosti, zadumenosti a nespokojenosti. Chalcedon poven na krku znamen slu a moudrost.

Howlit
Liv inky: vle, duevn a citov rovnovha, clevdomost, ltkov vmna, trvic trakt, podpora boje s otylost, zbavovn tla tuk, neistot a jed, pravideln stolice, odvodnn. Duevn lenost, ztrta vle, nenasytnost, znty sliznice, zven hladina aludench v, problmy kost, kloub, zub a tpivosti neht, nespavost.

Hematit - znamen: tr, Skopec
Liv inky hematitu: ochrana ped negativnmi duchovnmi vlivy, vnitn klid, ivotadrn energie, vitalita, vle, odvaha, rozhodnost, vyrovnanost, podpora tvorby ervench krvinek a krevnho obhu, srdce, plce, jtra, slezina.
Psychick vkyvy a poruchy, stres, nejistota, beznadj, tlesn vyerpanost, nedostaten funkce ledvin, menstruan poruchy a bolesti, zstava krvcen, otoky a sraeniny.

Heliotrop - znamen: tr
Liv inky: duevn oista, energie, spoluast se svtem kolem, rozvaha, nadhled, itelekt, stimulace organismu, imunitn systm, mzn a cvn soustava, oista krve, regulace srden innosti, podpora funkc aludku, jater, lunku, sleziny a stev. Nepzniv vlivy prosted, stres, nervozita, agrese, ledvinov problmy, znty il a nerv, infekn onemocnn, revmatismus, chudokrevnost, hemeroidy, jedy.

Girasol - znamen: Vodn, Lev
Liv inky: Hlubok meditace, jasn vdom, vnitn mr, oista ducha a due, rozpoznn vlastnch nedostatk, obrat v ivot, tvorba bunk a enzym, imunitn systm, lymfatick soustava, vyrovnn krevnho tlaku, poslen trvicho traktu, tlum bolest a migrny. Nevyeen problmy, nevyslyen touhy, zrann city, nmsnost, psychosomatick choroby.

Fluorit - znamen: Ryby, Vodn
Nejsilnji psob ve form osmistnu fialov barvy. Podporuje rozvoj naeho ducha takovm zpsobem, e zsk schopnost rozpoznvat nejvy pravdu a tak ji odret, odtud jeho dal nzev "kmen gni". Zulechuje vibrace naich mozkovch bunk a umouje naemu duchovnu pstup a styk s jemnmi, vymi rovinami skutenosti. Pomh nm vnmat i chpat energie skryt pod povrchem vnjch jev. Pod jeho vlivem se stanou nae intuitivn vdomosti jasnmi a pochopitelnmi. Napomh k tvorb dokonalho tla, proto by ml bt noen pedevm dtmi. Jeho loha

Dumortierit - znamen: Stelec
Liv inky: Bo veden, pokora, souznn s prodnmi zkonitostmi, dvra, koncentrace, ostrost smysl, podpora lby duevnch poruch a nervovch onemocnn, tlum prudkch bolest hlavy a vysokch teplot, trvic trakt. Nespokojenost, malichern obavy, blokdy, slab vle, zvislosti a nvyky na tabk, liva a drogy, epilepsie, kee, stevn koliky a prjmy.

Citrn - znamen: Bk, Lev, Blenci, Panna
Citrn rozvj intelektuln tvr schopnosti a pomh tak nalzt een pi zatcch novch projekt. Starm lidem dodv energii. L znty slepho steva, podporuje imunitn systm organismu, chrn ped negativnmi inky zen. Stedovk pisuzoval citrnu schopnost uinit svho majitele roztomilm a oblbenm. Chrnil na cestch. Povzbuzuje tvoivost a schopnost komunikace, eliminuje snahy po sebepokozovn. Dovd lovka k harmonizaci astrlnho, mentlnho, spiritulnho a emonho svta v nm. Je doporuovn pi chorobch srdce a obhovho systmu, ledvin, jater a sval.
Symbolizuje nejen moudrost a vnitn klid, ale dv i pocit zdrav, tepla a svesti. Przran zlatit tny maj znanou schopnost oivovat svtelnou energii v ns uloenou a tak podpoit jasnost naeho mylen a kreativitu. Aktivuje penos bioelektrickch impuls skrze nervy a tak podporuje a ovlivuje ltkovou vmnu. Jeho siln inek na poruchy zavacho stroj, cukrovku a na oitn stevnho traktu od balastu a jedovatch ltek, ovlivujc i istotu pleti.

By oko - znamen: tr
Liv inky: sebedvra, pam, koncentrace, vitln energie, oiven pohybovho stroj, zmrnn bolest a znt nerv. Neprbojnost, roztritost, poruchy ltkov vmny, svalov napt a kee.

Acht - znamen: Kozoroh, Bk, Blenci, tr
Acht spojuje nai dui s vibracemi Zem, je nm pomh udret rovnovhu ve zmatcch a trapch kadodennho ivota, zstat sami sebou a dokzat odvahu a vdr. Propjuje nm vyrovnanost a chrn na bytost ped neadoucmi vlivy. Tmto zpsobem posiluje sebectu, kladn vztah k vlastnmu tlu i cit pro skryt duevn pochody v ns samch i v ostatnch lidech. Podle rznch pramen se mu pipisuje schopnost pitahovat ddictv a upozorovat na skryt poklady.
Acht byl noen jako amulet zajiujc dlouh ivot, spch a dobr ptel, ale souasn byl ordinovn proti moru, horenatm infekcm, epilepsii a nmsnosti. Doporuuje se tak upevnit destiku s vrostlicemi na okno tak, aby byla prosvcen. V modern literatue je vyuvn tak pi bolesti hlavy a konch nemoc. Odstrauje apatii. M pzniv inky proti sklzze. Astrologov jej doporuovali k odvrcen nepznivho vlivu planety Merkur. Od stedovku je pokldn za symbol zdatnosti a sly, byl uvn jako talisman umlc a talentovanch lid.

Aventurn - znamen: Bk, Rak, Stelec
Pat k nejvestranjm a nejelnjm kamen. Navazuje tsn spojen s prodou a jej energi, pomh nm vstebat jej harmonii, probudit nai dui a otevt ji tto prost krse. Ovlivuje zejmna centrum srdce, kde zkliduje nadmrn emoce a dv tak naemu organismu pocit rovnovhy a uspokojen. Rozsv tichou radost a klid. Stejn tak pomh i pi konch nemocch, kter jsou ovlivnny nervozitou a nevyrovnanm duevnm stavem. Meme jej prakticky pout pro vechny poruchy jejich pvod je nejen duevn a citov, ale i fyzick. Udruje v rovnovze nae pocity stejn jako n vnitn a vnj klid. Tibean jej uvali p lb krtkozrakosti. Dnen prameny ho doporuuj k terapii konch chorob, nejastji je uvn v psychoterapii. L se s nm zvlt ty psychosomatick choroby, kde je zkladn pina pot vzana na dtsk vk do 7 let.

Ametrn - znamen: Kozoroh, Ryby
Sla kamene: meditace, duchovn istota, vnitn klid, mozkov innost, ltkov vmna, podpora lby chorob zavacho stroj, jater a ledvin, tlum vekerch bolest, regenerace a oista tkn a pleti, vyjasnn zraku

Akvamarn - znamen: Vodn, Ryby, Vhy, Blenci
Kmen barvy moe, v nm se odr bezoblan nebe. Jeho zen promuje nai dui v zrcadlo nekonench dlek duchovna. Akvamarn, przran modr a zelen drahokamov druh berylu, je kmen mystik a hledn istho srdce.
Sla kamene: kmen istho srdce, istoty mysli, cudnosti a nevinnosti, vnho mld, nadje, psob pzniv na horn cesty dchac, m vliv na e, sliznice, plce, zmrnn kale a astmatickch zachvat, zkrtu, upraven funkce lz, uvolnn napt v ji, spasmus, bolesti elisti, dsn a zub, poslen zraku.

Ametyst - znamen: Skopec, Panna, Stelec, Kozoroh, Ryby
Mrn vibrace ametystu ukliduj a navozuj satv, v nm se rozplynou strach, starosti a zloba a due se me otevt vymu poznn. V jeho fialov barv se spojuje rud ohe ivotn sly, smysl a innorodosti s modrm svtlem istoty ducha, klidu a nekonena. Tak tvo most mezi Zem a Nebem a umouje pstup k novm dimenzm byt. Pod vlivem ametystu pijmme snadnji tajemstv ivota, je jsou samotnm rozumem nepostiiteln. Tento kmen vyjasuje vidn a sny a krom toho i pedpovdi do budoucna, napomh intuici a meditaci. Proiuje a byst rozum. M pizniv inky na rzn intoxikace. Lid ve stedovku vili, e ochrauje ped opilstvm a opojenm vbec. Ve stedovku byl tak oblbenm kamenem crkevnch hodnost a bohatch lid. Omezuje inky radioaktivnho ozen, pomh pi cukrovce, padoucnici, usnaduje porod. Vkld se tak do livch krm, na n pak pen slu. Piazuje se mu tvrtek, astrologicky odpovd Jupiteru v harmonickm aspektu a Venui v disharmonickm.

Drah kameny a jejich vznam
Kamila