Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek arlota,Zoe,
ztra Sttn svtek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím (ne bude zprovoznna funkce blogu) to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
Narodil se mi toti bratíek....
 
Fontána
as plynul, msíce ubíhaly  a mj bratíek, který dostal jméno Libor, rostl jako z vody i pes mou poátení nepíznivou prognózu. Dorostl do vku, kdy bylo na ase pochlubit se širšímu okruhu píbuzných a pátel jeho "opluskaným" tlíkem  i vznosnou elegancí, s ní "pásl koníky". Rodie se tedy rozhodli pro rodinnou fotografovací akci.
Vzhledem k tomu, e fotografka byla dobrou kamarádkou mé maminky a fotoateliér mla pímo v naší ulici, pózovala jsem jí  asto od nejútlejšího dtství jako fotomodelka - dobrovolnice. Mne tedy tento rodiovský nápad z míry nevyvedl. Bráška sledoval neobvyklý ruch kolem sebe pozorn, ale zatím mlky. Kdy byl vybalen z nkolika vrstev košilek, kabátk a bhvíeho ješt a poloen v rouše Adamov na bíško na koešinku, pronesl spokojen :"Grrrr!" a bleskurychle se petoil na zádíka. I byl znovu naaranován na bíško. Jen od nho maminka poodešla, šup! - a u se zase spokojen rozvaloval na zádíkách a snail se nacpat noiku do pusinky. Teprve na tetí pokus se mu zelelo maminky i paní fotografky a "vystihl" vzorového koníka, který byl posléze zvnn.
To však nebylo ješt vše. Rodie si usmysleli, e pi této píleitosti budeme také vyfotografováni s brášku spolen. A tak koešinka byla rozprostena tentokrát na pohovku, vedle koešinky usazena já v naehlených  šatikách a s erstv naesaným nezbytným "kohoutem" a na koešinku poloen nahatý bratíek - tentokrát na zádíka. Po nezbytném upozornní, e vyletí ptáek, zvedla paní fotografka ruku, ekla "Te!" a.... V tu chvíli  se Liborek zmnil ve fontánu a pokropil celé okolí vysokým kosárkem. Moje reakce byla okamitá. Vypukla jsem v takový ehot, e se bráška  lekl  a  produkci zastavil. Paní fotografka však byla profesionálka! V tom okamiku zmákla spouš fotoaparátu. A tak ze staré fotografie v rodinném albu se na nás na celé kolo ehoní nastrojená holika a na ni pekvapen upírá vydšený pohled malý naháek...
Míla Nová
Co jsem to vlastn chtla (7)
Co jsem to vlastn chtla (8)
Co jsem to vlastn chtla (9)
Co jsem to vlastn chtla (10)