Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zora,
ztra Ingrid.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vytváím si vlastní svt a zárove m trápí
stav toho našeho

Knihy jsem si zamilovala, hned jak jsem se nauila íst. Vzpomínám si, jak jsem se v naprostém tichu dtského pokoje ponoila do fiktivního literárního svta a úpln pi tom zapomnla na ten souasný.

Kdy m nkdo pi tení vyrušil, trvalo mi sekundu, dv, ne jsem vstebala ten skok z vesmíru do vesmíru, úpln stejn jako by m probudili ze ivého snu. Dnes si obdobn vytváím svj vlastní svt ve svých knihách. Pokud se pi psaní dostanu do podobného rozpoloení, kdy jsem naprosto pohlcená píbhem. Je to ta nejlepší tvrí nálada a já vím, e budu z takového textu pozdji u jen málo vyškrtávat.

Akoliv jsem si splnila svj dtský sen, stát se spisovatelkou, byla to dlouhá cesta. První kniha mi vyšla v roce 1999, ale ješt dlouho jsem se necítila jako spisovatelka. íkala jsem si, e autor se stává spisovatelem a díky svým tenám. A kdy jeho píbh oije v dostateném mnoství myslí. Jako by se tím jeho stvoený svt zaínal zhmotovat.

V psaní jsem postupn nabírala sebejistotu. Získala pár ocenní v literárních soutích, posbírala publicistické zkušenosti, vyzkoušela si také rzné ánry. Psala jsem romány pro eny, spoleenské romány, povídky klasické i sci-fi, básn nebo teba také divadelní scénáe.

 

Nedávno jsem se pustila do tvoení gamebook pro dti mladšího školního vku.
V tvorb kníek jsem se ale vrhla do neho ješt odvánjšího, zaloila jsem si vlastní nakladatelství. Zatím se z jeho lna zrodily tyi knihy, z toho dv moje. Jmenují se "Jen jeden svt" a "Mj svt v tob" a jsou velice odváné, nebo v té první se mísí erotika s esoterikou a v té druhé se objevují andlé, co me být pro stízlivjší tenáe he stravitelné.

Mn osobn k tomuto tématu dovedla vlastní meditaní a jógová praxe, která mi velice dává a pomáhá mi v ivot osobním i profesním. Ale by je jóga neuviteln inspirativní a povznášející, píšt se chci zamit opt na jiné téma.

Souvisí s mou láskou k pírod. Nejene miluji procházky krajinou, pi kterých navíc ráda fotím, ale všímám si, pozoruji. A pemýšlím. Velice m trápí souasný znepokojivý stav naší planety – našeho svta.

A protoe vdycky musí zaít lovk u sebe, zaala jsem v tomto smru podnikat pár drobností. Samozejm e doma poctiv tídíme odpad, úastníme se úklidu msta, na zahrádce jsme si zaloili kvtinovou louku a udrujeme mini rybníek slouící v lét jako zdroj vody. Loni jsem také zaala vést pírodovný krouek v DDM a letos vydám ekologicky zamený gamebook pro dti "Kdo zachrání planetu?". Do konce roku se chystám napsat i román pro dosplé s touto tématikou. Jsem toho te zkrátka plná a musí to njak ven. Vím, e postupn najdu i mnoho dalších zpsob a e pro pírodu ješt mnoho udlám a teba budu i inspirací pro další, kterým to není jedno, ale zatím nevdli, jak do toho.
Renata Šindeláová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 18.11.2020  12:20
 Datum
Jmno
Tma
 18.11.  12:20 Vclav Pro Stanislava
 18.11.  11:37 Von
 18.11.  08:50 Stanislav