Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darja,
ztra Izabela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Více ne 30 let Království Lašského
 
Váení pátelé, dovolujeme si upozornit na letošní 75. výroí narození Zdeka Viléma KRULIKOVSKÉHO a pipomenout tak i více neli 30 let Království Lašského

Zdenk Vilém Krulikovský – zpvák, pedagog, etnograf, publicista, narozen 3. srpna 1945 ve Frýdku-Místku. 
Psobil ve sboru Smetana, v lašském národopisném souboru Ostravica a v Divadle u Ostravice (DUO). Vystudoval na Státní konzervatoi v Ostrav sólový zpv a ji tehdy úinkoval krom inohry a opery hlavn v operet Státního divadla v Ostrav. Zde byl ti roky v angamá. Na vojn sólistou Armádního umleckého souboru V. Nejedlého v Praze. Od roku 1974 vytvoil v souboru Krušnohorského divadla v Teplicích za osm let adu pedních operetních rolí, zárove dva roky psobil sólov v opee Státního divadla v Ústí n. L. Od sezóny 1982 angaován do zpvoher a muzikál Tšínského divadla. odkud po tech letech pešel na prkna hudební scény Státního divadla v Olomouci. 

 
 
Zde z jeho iniciativy v záí 1987 vzniklo sdruení Království Lašské k obrod lašského regionu a Z. V. Krulikovský je zvolen za Lašského krále. Po návratu do rodného kraje (1990) uí sólový zpv a hlasovou výchovu na Janákov konzervatoi v Ostrav. K osvt Lašska zakládá s mladými umlci Moravskoslezskou komorní zpvohru "Lašská divadelní spolenost GIGULA", v ní psobí jako pvec a herec, dramaturg a reisér.
 


 
 
 
Tehdejší autorské hudební pedstavení „Bubáci z pohádkového lesa“ doznalo pes 500 (!) repríz. Roku1995 píše libreto k opee „Ondraš, pan Lysej hory“ s hudbou E. Schiffauera, zpracováno jako hudební komedie s lidovými zpvy z Lašska (2006) byla mnohokrát prezentováno. Dnes jsou to i poady o osobnostech regionu: básníkách Františce Pituchové, Olze Tlukové aj.
 
K propagaci Lašska vydal Kníku pro kadého Lacha (2006), Lašsko-kulturní a etnografický region Moravy a Slezska a Lašsko-eský slovník (2008).
 
Stál pi zrodu kulturn-vlastivdného obasníku Lašský dostavník. Jako šéfredaktor zde publikuje adu lánk svých, ádných a estných len Království Lašského, jiných organizací a spolk, eských osobností i krajan zahraniích. Se svou druinou krom výlet vystupuje na ad spoleenských a kulturních akcích v regionu, v Praze, na Slovensku, v Polsku. 
 
V ervnu - srpnu 2017 probhla na zámku ve Frýdku-Místku výstava ke 30. výroí trvání Království Lašského. Fotografiemi, novinovými lánky, dokumenty z úastí na akcích a akcích samého LK plus texty i z knih Z. V. Krulikovského (Lašského krále Zdeni Viluše I. Chrabreho) mapovala vznik a historii KL.
 
Letošní jubilant Z. V. Krulikovský psobí ve Skalici u Frýdku-Místku.
 
Olga Szymanská
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 04.08.2020  11:25
 Datum
Jmno
Tma
 04.08.  11:25 Von