Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ingrid,
ztra Otlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.

Rybáské závody
 
Závodilo se v lovu ryb udicí na rybníku pod hradem Lipnicí. Ten rybník leel v lukách blízko lesa, byl plný isté vody a jako celá Lipnická krajina byl poset velikými ulovými balvany, které v dob, kdy zde byl klid, slouily za odpoívku ptákm konipáskm. Tady byli dokonce i ti se lutými hrdélky.

Nkdy se na kámen vyškrábala ondatra, aby posvaila a obhlédla rajon, plný vstava, vachty a místy i rosnatky. Dnes ne, dnes kámen zel prázdnotou. Zato na behu se dly vci!
 
Buben Vondrovy dechovky z Dolního Msta jist budil v šupinatých dojem, e pišel soudný den. Jak ta kapela obcházela rybník kolem dokola, to aby kadému „lovci“ zahrála, sthovali se kapíci jist k druhému behu. Zabral jen ten zoufalec, kterému povolily nervy, a rozhodl se pro sebevradu. Bylo to málokdy, a práv proto to vdy znamenalo zvýšený mumraj nad hladinou a na behu. Míra – a u se zkoušelo, jak dalece je roztaitelná rybika do délky.
 
Nelze se divit, e nás u prut zaala obcházet íze a dlouhá chvíle, a z toho nemohlo nic kalého vzejít. A také nevzešlo!
 
Vedle mne ml místo vyhlášený rybá Franta Suchý z Dolních Kralovic. On byl skuten výborným rybáem. Dnes ale bohuel u mrská vodu tam nkde nahoe u našeho svatého patrona – Petra.
 
Hladina rybníka se eila pomrn slušným vtíkem, kdy pišel nápadíek – uliník.
„Ty, Franto, e netrefíš ten velkej balvan?! Samozejm to bylo víc jak hozená rukavice takovému rutinérovi rybáského umní. Nemohl udlat nic jiného, ne si odplivnout, stáhnout prut z vody a dokázat nám, e je nkdo! Pan rybá, a ne njaký bobeká od Vráku u Tomic.
Nelenil Frantík, nelenil jsem ani já. Odpovídající kousek tsta u byl pipraven k akci v mé dlani. Franta napáhl, hodil a samozejm trefil bez chyby. Jene souasn ten kousek tsta z mé ruky pkn nahlas blunknul tak metr vedle kamene!
 
Tak tedy, tos´ tomu dal! Mysleli jsme, e umíš víc.“ Franta koukal a nevdl, na em je. Vidl snad narazit olvko na kámen, jene co to šplouchnutí vedle? A všichni tvrdí, e se netrefil! „Kluci, to není pravda, trefím ten kámen ješt jednou. Koukejte dobe!“ Jemu šlo hlavn o to, aby se pesvdil o svém umní. Vdy on opravdu byl borec, opravdu uml. A na poštváky jsou háky!
 
Ten kousek škubánku, který ml kamuflovat jeho další zásah se mi pilepil na prsty a já perfektn zasáhl Frantu za ucho! Snad jen staropraská písnika –„Já sem ji šáh‘ na kolínko, on to policajt, lidi to jste nevidli, jakej to byl rajt“ – dokáe navodit pedstavu o tom, co se dlo dál. Vím, e jsem ml tehdy veliké štstí, kdy se mi povedlo utéct. Franta byl v právu a to dodává nesmírné síly a rychlosti i íale.
 
Snad, a se nkdy sejdeme u té nebeské tky pi chytání línk na spláveek z husího brka, tak se mu rád omluvím. Myslím, e on u tehdy stejn ten kousek škádlení pochopil okamit
Jako rybáský hec!
 
Mimochodem – z té Lipnice, kde jsme my Kraloviáci stejn byli jen jedním autem, nikdo z nás nepivezl dom ani menku! Jen na nkolika pdách se dlouho sušila ke z obrovské opice neuritého druhu. Jak by také ne. Vdy tehdy zevnit ani ten Frantík, i kdy to ml erné na bílém v obance, nebyl suchý! 
 
Foto internet
 
Antonín Suk
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 15.10.2019  13:01
 Datum
Jmno
Tma
 15.10.  13:01 Vendula
 14.10.  19:11 Alena
 14.10.  10:22 Bobo -:)))