Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leopold,
ztra Otmar.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vladimír se sthuje do Canberry
 
To bylo radosti po šesti msících vidt Dianku a moji maminku. Maminku jsme si pozvali na celý rok, abychom s ní mohli opakovat to, co proila moravianská babika.
 
Vladimír dokonoval kurz grafického návrháe a já jsem stále brousila v novinách, co za práci s tím diplomem by mohl dlat. Padl mn do oka inzerát z Canberry.
 
Královská mincovna v Canberre hledá grafického návrháe na mince a medaile. Podmínkou
také bylo, e svj návrh po schválení komise musí být schopný penést do sádry, to znamená vytvoit reliéf. Potom by byl výrobek vhodný se pomocí jistého pantografu zmenšit na velikost poadované mince.
 
Ml obavu, protoe byl na toto místo vyhlášený celoaustralský konkurz. Nakonec se odhodlal a na toto íslo z inzerátu zavolal. Pozvali ho na rozhovor. Tam se setkal s dvanácti dalšími uchazei. S sebou si pinesl fotografie prací, o kterých si myslel, e by bylo vhodné je porot ukázat.
 
Komise s ním hovoila a e do 14 dn dostane vyrozumní.
 
ekali jsme napnut. Já jsem vila, e to dobe dopadne. On se podceoval, jak se u nho asto stává. Prý nemá šanci, e tam byli Australané s vynikající anglitinou, a on e tam z trémy koktal a zaplétal se. Kdy se však ozval telefon a zvali ho do Mincovny do týmu, nemohl uvit tomu, co slyší.
 
Problém však byl, e bychom se museli pesthovat do Canberry. Já jsem mla sepsanou smlouvu na business a mli jsme tu maminku. Tak jsme se rozhodli, e tam pojede Vladimír sám. Co kdy se mu ta práce nebude líbit? Co kdy se jim on nebude zamlouvat?... A se uvidí, co a jak, tak se za ním pesthujeme.
 
Odjel sám a já jsem drela palce, a vše dobe dopadne a v práci se mu líbí.
 
Zdálo se, e je to práce kreativní a zajímavá.
 
Camberra je od Melbourne asi 670 kilometr vzdálená. Prvních trnáct dní mu Mincovna platila nájem v hotelu. Mezitím si musel hledat své bydlení. Našel si byt nedaleko Mincovny.
Tím se stalo, e já v Melbourne platila nájem a on v Canberre. Bylo to však doasné.
 
Zpoátku nás kadých trnáct dní navštvoval na víkend. V pátek po práci sedl do auta a jel za námi. Pijel vdy v noci, no a v nedli po obd odjídl. Potom se rozhodl, e jednou za msíc to postaí. Mla jsem strach, kdy po práci unavený ídil. Jednou se mu stalo, e ml mikrospánek pi jízd a ocitnul se v protismru.
 
Zavas se ale probral, take se vyhnul havárii. Nemli jsme zájem, aby se zranil, nebo nco jiného a nedej Boe, zabil.
 
Moje maminka mi moc pomáhala. Vaila, kdy jsem pracovala, uklidila mi, byla to vynikající pomoc.
 
Vladimírovi se v Mincovn líbilo. Ml výborný kolektiv. Jeho šéf byl Nmec, kolega, další návrhá, byl Polák. Velmi brzo se zapracoval a tvoivá práce se mu zamlouvala. Hlavn kdy dostal pochvalu a ocenní. Vypadalo to, e nás budoucnost eká v Canberre. A zaalo se pemýšlet, co udlat, abychom byli zase spolu.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 07.02.2019  09:09
 Datum
Jmno
Tma
 07.02.  09:09 Von
 06.02.  09:02 Dita
 06.02.  05:38 zdenekJ